Esittelyssä copywriter: “IT-alan kulttuuri huvittaa”

Erika Bergström
Aug 22 · 2 min read

Mitä teen työkseni?

Kokonaisuus hahmottuu lisää vielä tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä kirjoitan pääosin artikkeleita Idention blogiin. Useat tekstit perustuvat Prochat -podcastiin, koska sisältöä halutaan tuottaa monessa muodossa.
Lisäksi olen huolitellut nettisivujen kirjoitusasua ja tulen varmasti tekemään vielä monia erilaisia kirjoitustehtäviä.

Tausta

Olen uinut kilpaa koko ikäni ja valmistunut urheilulukiosta vuonna 2015. Töitä olen tehnyt pääosin liikunta-alalla ja nykyään opiskelen mainonnan suunnittelua Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Erikoistun tulevaisuudessa copywriteriksi ja suuntaudun jossain määrin myös viestintään ja projektijohtamiseen.

Miten löysin tieni Identioon?

Sattumalta?

Olen aina ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa. En ole käyttänyt LinkedIn -tiliäni kovin ahkerasti, enkä ole julkaissut siellä vielä ainuttakaan päivitystä. Tämän kirjoituksen myötä aion korjata tilanteen.
Olen kuitenkin pitänyt koulutukseni ja työkokemukseni ajan tasalla lähinnä tulevaisuutta, mutta hieman myös itseäni varten.

Yhtäkkiä sain kesällä viestin Linkkarissa Idention toimitusjohtajalta, Joonas Korganilta.

Reilun kuukauden kuluttua tuosta viestistä istuin Joonaksen kanssa Idention neuvotteluhuoneessa allekirjoittamassa työsopimusta.

Ehkä se ei kuitenkaan ollut täysin puhdasta sattumaa. Olen aina myös uskonut siihen, että omalla tekemisellä on vaikutus kaikkeen tulevaan. Kun hoitaa työnsä ja ihmissuhteensa kunnolla, se voidaan palkita myöhemmin myös epäsuorasti.

IT-kupla ja kulttuurishokki

Aiemmalla työpaikallani minut kutsuttiin usein apuun, kun ongelmia ilmeni tietokoneiden kanssa. Omalla mittapuullani kuvittelin siis olevani kohtuullisen kätevä myös sillä saralla. Se mittapuu lahosi kuitenkin heti, kun aloitin työt IT-alan ammattilaisten kanssa. Nyt olen vuorostani se, joka kysyy neuvoa esimerkiksi tietokoneen pikanäppäinten ja erilaisten ominaisuuksien käytössä.

Tietyt seikat IT-alan kulttuurissa ja toimintatavoissa ovat huvittaneet minua alusta asti. Päivittäisessä kommunikoinnissa toistuvat mm. “ty” ja “j” — myös puheessa! Se kuulostaa joka kerta vähän väärältä omaan korvaani.
Lisäksi on täysin normaalia “jutella” toimistolla tietokoneen ääressä näpytellen, vaikka kaveri istuu viereisen työpöydän ääressä. Käynnissä saattaa olla parikin keskustelua yhtäaikaa — toinen suullisesti ja toinen tietokoneen näytöllä.

Olen saattanut itsekin ottaa vaikutteita tästä kulttuurista, mutta uskaltaisin vannoa, että lyhenteet eivät päädy omaan sanavarastooni ainakaan suullisessa keskustelussa.

Minkälaisen ensivaikutelman sain?

Idention urheilullinen meininki teki uuteen työyhteisöön sopeutumisen helpoksi. Juttua riitti heti alusta asti ja samanhenkiseen porukkaan on kiva tulla ulkopuolelta. On mahtavaa, että kaikki ovat kavereita keskenään ja yhteistä aikaa vietetään myös työajan ulkopuolella.
Lisäksi kaikilta osin avoin ilmapiiri loi heti tervetulleen kuvan. Tarvittavat työvälineet sekä oleelliset tiedot ja käyttäjätunnukset oli katsottu valmiiksi jo ensimmäiseksi työpäiväksi.

Mitä haluaisin vielä oppia?

Kirjoittaminen on ihanaa, mutta välillä vaikeaa. Ammattikorkeakoulussa tehdään paljon käytännön töitä myös virallisten asiakastoimeksiantojen parissa. Haluan kehittyä kirjoittajana ja sisällöntuottajana kaikilla osa-alueilla ja etsin jatkuvasti alan kirjallisuutta luettavakseni. Uudet näkökulmat ja työkalut ovat arvokkaita oman osaamisen kannalta.

Idention tiimissä koen saavani täyden tuen ammattitaitoni kehittämiseksi.

Identio

Ohjelmisto- ja sovelluskehitykseen erikoistuva teknologiayritys

Erika Bergström

Written by

Copywriter @ Identio

Identio

Identio

Ohjelmisto- ja sovelluskehitykseen erikoistuva teknologiayritys

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade