Formatief toetsen: vijf varianten

Hier volgt een handig overzicht van vijf verschillende manieren waarop je formatieve toetsen uit I Hate Statistics in kan zitten in je onderwijs:

1) Instaptoets

Vooral handig bij opfris-cursussen of voor het testen van voorkennis. Je geeft aan welke leerdoelen je verwacht dat studenten beheersen bij de start van de cursus.

Daarmee selecteert het programma vragen en genereert het een instaptoets van bijvoorbeeld 20 vragen.

Aan het eind van de toets krijgt de student feedback welke onderwerpen hij of zij waarschijnlijk (nog) beheerst en welke onderwerpen nog niet beheerst worden.

Dit wordt ook aangegeven op de lesmap via groene, oranje en rode kleuren.

Zo voelt een student dat het traject op haar of hem persoonlijk wordt afgestemd.

2) Zie welke onderwerpen je klas beheerst en waar ze moeite mee hebben

Reserveer 15 tot 30 minuten aan het begin van je college voor het doorlopen van de stof uit de vorige les(sen).

Je kunt studenten vragen laten stellen, maar soms missen zij grotere patronen of raken ze onderwerpen niet.

Via ons Learning Analytics dashboard Diagnose kun je als docent zien welke onderwerpen goed gaan en welke nog aandacht verdienen.

Je ziet direct: R-squared wordt door iedereen slecht gemaakt. Als je nog 1 les hebt: richt je aandacht op dit onderwerp!

Zo kun je meer op maat lesgeven.

Vragen kun je zelf selecteren of je kunt ze door het programma laten selecteren op basis van leerdoelen.

3) Studenten maken thuis vragen en doorloop ze samen in de klas

In deze variant geef je een aantal representatieve vragen op als huiswerk. Studenten werken de vragen thuis door. Elke student krijgt dezelfde vragen. Ze krijgen niet direct feedback.

Tijdens het (werk)college, ga je stap voor stap door de vragen heen. Bij sommige vragen kun je wat meer tempo maken als je ziet dat bijna iedereen die goed heeft.

Je kunt alle antwoorden van tevoren inzien, dus zo kun je sneller en effectiever de problemen behandelen.

4) Beheersingstoets

Voor studenten is het fijn om te zien dat ze voortgang boeken. Daarom kun je de lesstof van een cursus van bijvoorbeeld 8 weken opdelen in 6 tot 8 onderwerpen.

Voor elk onderwerp maak je een mastery test. Deze bevat pittige vragen over de lesstof. Als een student 85% goed heeft, dan toont de student voldoende beheersing van het onderwerp en is het onderwerp behaald.

Haalt de student een lagere score, dan krijgt de student feedback over welke onderdelen al worden beheerst en welke nog getraind moeten worden. De student kan zelfstandig verder trainen en het daarna nog eens proberen.

5) Eindtoets

Maak een handmatige selectie van (moeilijke) opdrachten die goed overeenkomt met de manier waarop het tentamen gemaakt gaat worden.

Je kunt ervoor kiezen om studenten op hun eigen tempo er doorheen te laten werken of een oefen-tentamen te organiseren, waarbij studenten ook onder tijdsdruk werken.

Vragen kun je automatisch laten nakijken of handmatig nakijken.

Als verwerking kun je aandacht besteden aan veelvoorkomende misconcepties of vragen waar veel studenten moeite mee hadden.


Zoals te zien is, zijn er absoluut overeenkomsten tussen de vijf de varianten. Het verschil is vooral met welk doel je de toets in wilt zetten, welke feedback je daarbij geeft en hoe de resultaten vervolgens verwerkt worden.

Door de gekozen werkvorm en toetsing goed af stemmen op je leerdoelen, zorg je voor didactisch hoge kwaliteit onderwijs.

Als docent ken jij je studenten het beste en weet jij wat ze moeten kunnen. Welke werk- en formatieve toetsvormen kies je om hen dit zo snel en goed mogelijk te helpen leren?


Vragen of alternatieve manieren die jij in gedachten hebt? Schroom niet ons te e-mailen, we denken graag mee! support@ihatestatistics.com