Montelibretti onder een azuurblauwe hemel, mooie wandeling maar de bergen zijn ver weg!

Vanmorgen vroeg opgestaan want om 7.30 uur mochten we naar de mis in de kapel van de zusters. Er zijn nog een negental zusters, waarvan 5 erg jong, in het klooster en die zongen prachtig tijdens de viering. Natuurlijk deden ze dat speciaal voor die drie pelgrims! :-)

Daarna mochten we aan de ontbijttafel en konden we ons klaarmaken voor onze 27ste tocht. Meteen achter de abdij ging het pittig omhoog tot in Fara en vanaf dan zijn we beginnen wandelen over binnenwegen met het gps-systeem. Het werd een mooie tocht onder een helder blauwe hemel op de flanken van verschillende heuvels. Onderweg peuzelden we nog een panini met porchetta op en kwamen we rond één uur aan in het oude stadsgedeelte waar we op een pleintje genoten van een biertje. We moesten nog één kilometer verder wandelen tot aan onze B&B waar we moesten wachten op de eigenaars die elders wonen. Dus genoten we nog van drankje en banaan. Fred deed de was en Danny zette thee. Dat heb je als je ‘het kot’ alleen hebt. Dan moet je de taken wel verdelen.:-)

Rond 18 uur kwamen er nog twee Italianen in onze B&B aan, zij zijn onderweg van Assisi naar Rome.
 Iets later zijn we samen met Andreas iets gaan drinken en aansluitend gaan eten in een pizzeria in de buurt van de oude stad. Morgen en overmorgen gaat Andreas iets verder doorgaan en zien we hem terug in Rome bij Sin-Jan van Lateranen! Van hem kregen we ook enkele foto’s die we jullie niet willen besparen. :-)

Tot morgen!

Pace e bene

Danny e Fred

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.