We kunnen beginnen met aftellen!

Over 35 dagen is het zover, dan trekken Fred en ik gepakt en gezakt naar Firenze voor onze pelgrimstocht naar Assisi en Rome! We willen ons laten sponsoren voor een goed doel en de opbrengst is voor Sint-Vincentius Lommel…in de lijn van de Poverello, de kleine arme.

Storten kan op rekening Sint-Vincentius BE66 7352 1706 2443 met vermelding Cammino Danny en Fred.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Danny Huijsmans’s story.