imece
Published in

imece

Anla ve Keşfet’e Gelmeden

Günümüzde fikirlerin şirketlere dönüşmesi konusunda önceden görülmemiş bir ekosistem oluştu.

Girişimci bir ruhunuz varsa aklınıza gelen bir fikirle kuluçka merkezlerine başvurabilir, melek yatırım ağlarından fon isteyebilir çok yardım sever ve becerikli mentorlardan destek alabilirsin.

Girişimci olmak bu kadar kolaylaşıp ve başarılı girişimciler yeni rol modellere dönüşünce, yeni mezunlar arasında en yaygın meslek girişimcilik oldu.

Günümüz girişimcilik ekosistemi ile ilgili en iyi eleştirileri yapan: Silicon Valley

Girişimcilerin yeni dönemin süper kahramanları gibi algılanması ve kendilerini hissetmesi ciddi eleştiriler almaya başladı.

Günümüz girişimcilik ekosistemi ile ilgili en iyi eleştirileri yapan: Silicon Valley

Pek çok girişim tanıtım materyallerinde dünyayı nasıl daha iyi bir yere dönüştürmeye başladıklarından bahsetmeye başladılar.

Bu kadar popülariteye ve destek mekanizmalarına rağmen, 10 girişimden yalnızca birinin hayatına devam edeceği ön görülen bir matematiğe dönüşmüş durumda. Diğer 9 girişimin kurucuları ve çalışanları hayatlarının en verimli yıllarını başarıya ulaşamayacakları bir serüvenin içerisinde buluyor.

Richard Hendricks bir algoritma fikrini şirkete dönüşmeye çalışan bir dahi. Silicon Valley Fotoğraf John P. Fleenor / HBO

imece kapsamında; toplumsal meselelere çözüm geliştirirken para kazanarak büyüyen girişimler çıkarmayı hedeflediğimiz Destek Progamı sürecini mevcut durumu derinlemesine analiz ederek planladık.

Destek Programı girişim fikirinizle değil, ekibinizle katıldığınız, insan odaklı tasarım metodolojisi ile çözüm geliştirmeye odaklandığınız bir programdır.

Yalnızca sosyal girişimler için bir destek programı değil aslında tüm girişimler için uygulanabilecek daha verimli bir kuluçka programı oluşturmaya çalıştığımız için mevcut terminolojiden de kaçındık.

imece’nin ilk konusu eğitim için başlayacak olan Destek Programı lansmanını bu cumartesi yapacağımız için çok heyecanlıyız.

Kapasitemizin çok üstünde başvuru aldık davetiye gönderemediğimiz başvurular için gelecek hafta başında tüm etkinliğimizi YouTube kanalımızda paylaşacağız.

Böylelikle Anla ve Keşfet’e katılamayanlar da 15 Mart’a kadar başvurularını yapabilecekler.

Başvurular için www.imece.com

 by the author.

--

--

--

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
BugraCelik

BugraCelik

More from Medium

Momo House: Taking the fast-casual restaurant market by *steam*

Shattering the Glass Ceiling

Florida Panthers Post-Game Recap: Game #61 Vs. the Vegas Golden Knights:

Battleground of Bad Opinions Wall of Champions