Gençlik için Değil, Gençlerle Birlikte

imece
imece
Published in
3 min readOct 10, 2018

--

Yazanlar: Elif Özge, Öğrenci, imece & Zeynep Çelik, Komünite Sorumlusu, imece

Wayfinder İstanbul’un ikinci günü başlarken etkinlikte yer alan öğrenciler de güne hazırlanıyor.

Günümüz dünyasında değişim her an gerçekleşirken artık biz gençler tüm yolculuk süreç, sonuç ve ürünün birer parçası olmak istiyoruz. Değişimin pasif öznesi olmaktan öte, dünya problemlerine daha kapsayıcı yaklaşıyoruz ve hata yapmaktan çekinmiyoruz. Küresel eksende; University Innovation Fellows ve LaunchX gibi çeşitli platformlarda değişimin anahtarı olarak görülen gençler destekleniyor, geliştiriliyor ve geleceğin yaratıcı liderleri olarak konumlanıyorlar. Yaratıcı düşünme, etki girişimciliği ve tasarımın temele alındığı bu projelerde akranlarımız, inovasyon workshop’ları, “Inspire Hour” adında yenilikçi düşünme modelleri geliştirmenin temellerini ve kendi yaşam alanları olan kampüs kaynaklarının nasıl daha sürdürülebilir ve etkin kullanılabileceğinin araştırıldığı çalışmalar düzenliyorlar.

Gençlerin katılımı toplumsal değişimin merkezinde

“Sosyal inovasyonun önümüzdeki 10 yılında bizi neler bekliyor?” sorusunu birçok farklı disiplin ve kültürden aktörlerin ele aldığı Wayfinder İstanbul’da, gençlik ve sosyal inovasyonu nasıl ilişkilendirip birlikte geliştirebiliriz diye konuştuk.

Wayfinder İstanbul katılımcılarının hayata geçirdikleri projeler gençlik alanında yol gösterici nitelikte.

Hong Kong Çağdaş Kültür Enstitüsü’nün (HKICC) ve Uzakdoğu’da geleceğin yaratıcı liderlerini ve değişim elçilerini yetiştirmek için çalışan Fark Yaratanlar (MaD) girişiminin de kurucusu Ada Wong Wayfinder İstanbul workshop yürütücülerinden ve konuşmacılardan biriydi. Ayrıca Wong, Hong Kong’da sosyal inovasyon ve girişimciliğin gelişmesi için örnek bir ortak çalışma alanı ve paylaşımcı topluluk olan The Good Lab’ı de hayata geçirmiş.

Genç değişim öncüleri ağı

Wayfinder İstanbul sonrasında, sosyal girişimciler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm katılımcıların çıkarımları ile birlikte, çok yönlü bir bakış açısına sahip sosyal inovasyon alanında gençlik “hasadı” olarak adlandırabileceğimiz bir çıktıya ulaştık.

İllüstrasyon, Wayfinder’da gerçekleşen workshop sırasında Uğur Ünsoy tarafından çizildi.

Anahtar noktalar;

  • Genç nesil sosyal inovasyona çok ilgili, ancak tutkularını sürdürme araçlarından yoksun.
  • Gençler amaç ve değerlerini sosyal inovasyon ağının yardımıyla keşfedebilirler.
  • Sosyal inovasyon okul müfredatlarına entegre edilmeli ve yeni öğrenme metotları ve araçları bu doğrultuda geliştirilmeli.
  • Mentor-menti arasındaki bilgi ve deneyim aktarımı doğrudan sağlanmalı.
  • Deneyim ve eğlence, insanları bir arada tutmak için sürecin bir parçası olmalı.

Bütün bu çıkarımların ortak düşüncesi şu: Sosyal inovasyona biz gençleri dahil etmek için, nesiller boyunca kendini keşfetmek, deney yapmak ve birlikte öğrenmek vurgulanmalı.

Peki gençlerin sürece dahil edilmesi için nereden başlamalıyız?

Wayfinder İstanbul boyunca yol gösterici çıktılar elde etmenin yanında, gelecek adımlarımızda neleri önceliklendirmemiz gerektiğini de belirledik:

  • İş birliği nesilleri aşmalıdır.
  • “Gençlik için değil, gençlerle birlikte”
  • İnovasyonu sürdürebilmek için, inovasyon komünitenin içinden gelmelidir.
  • İş dünyasındaki farkındalık seviyesi artırılmalıdır

Sosyal inovasyon ekosisteminde gençlerin varlığı kritik.

Gençliğin yaratıcı ve sentezleyici kapasitesinin farkında olarak, onları sosyal inovasyon ekosistemine nasıl daha fazla entegre edebiliriz sorusu ile çalışmaya başladık. Sosyal inovasyonun kampüslerde karşılık bulması ve öğrencilerin üniversitelerinde dönüşüm yaratabilmeleri için Stanford Üniversitesi d.school’un University Innovation Fellows programı ile partnerlik gerçekleştirdik. Pilot çalışmamız kapsamında imece desteği ile Türkiye’den ilk defa üniversite öğrencileri programa dâhil oldu.

Öğrencilerin isteklerini, bu alanda karşılaştıkları zorlukları yüzeye çıkarmak amaçlı sosyal inovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri merkezli 6 farklı workshop gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde 16 farklı okuldan 200'e yakın gence ulaştık. imece olarak öğrencilerden aldığımız geri bildirimlerle başlattığımız projenin yol haritası Wayfinder İstanbul ile artık görünür olmaya başladı. Global örnekleri göz önünde bulundurarak ve Türkiye’de bu alanda çalışan insanlarla bir araya gelerek eksiklerimizi ve neleri geliştirebileceğimizi konuşmaya devam ediyoruz.

Lise ve üniversite öğrencisi gençlere yönelik online bir platform ile 7 farklı öğrenci topluluğunun sosyal inovasyonu deneyimleyeceği pilot çalışmamızı önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dahil olacak tüm gençlerin sürekli gelişimi içselleştirerek bu anlayışı kendi komünitelerine de aktarmalarını hedefliyoruz.

Biz gençler olarak bugün sosyal değişimin zorunlu hâle geldiğinin farkındayız. Dönüşümü gerçekleştirebilecek enerjiye sahibiz ve oluşturduğumuz gelecekte yaşayacak olan da yine bizleriz. Bu yüzden dünyanın meselelerini sahiplenip, harekete geçmek tek şansımız.

Elif, IESA ve Paris Business School’un ortaklaşa yürüttüğü Sanat ve Kültür Yönetimi yüksek lisans programında öğrenci. Wayfinder İstanbul’daki çalışmaların çıktılarını kaydeden “harvesting” (hasat) ekibinin parçası olmanın yanı sıra, imece’de İletişim Stajyeri olarak çalıştı. Zeynep ise, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ve imece ekibinde çalışarak bir gençlik platformunun tasarlanması sürecini yürütüyor.

--

--

imece
imece
Editor for

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.