imece 3. Destek Programı Ekosistem Buluşması ile Sona Erdi

3. Destek Programı kapanış etkinliğinde sosyal girişimciliğin özel sektör, kamu, sivil toplum ve akademi işbirlikleri ile Türkiye’deki potansiyeli ele alındı. imece Destek Programlarındaki girişimler, yıllar içerisindeki ilerlemelerini aktararak deneyimlerini paylaştı.

imece
imece
Dec 24, 2019 · 7 min read
imece 3. Destek Programı Kapanış Etkinliğinde Neler Oldu?

Sosyal girişimcilik ekosisteminde yer alan uzmanlar ve sosyal girişimciler, imece’nin ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ temalı 3. Destek Programı’nın kapanış buluşmasında 19 Aralık Perşembe günü Zorlu PSM’de bir araya geldi. Hem sosyal girişimleri hem de sosyal girişimcilik ve inovasyon ekosistemden uzmanları bir araya getiren buluşmada, panelistler; dünyada ve Avrupa’da giderek büyüyen sosyal girişimcilik eğilimine paralel olarak ülkemizde de hızla gelişmeye devam eden bu ekosistemdeki gelişmeleri, fırsatları ve işbirliklerini paylaşırken, bugüne kadar imece’den destek alan girişimlerden ‘Blindlook’, ‘Toyi’, ‘Kızlar Sahada’, ‘Mektepp’, ‘Önemsiyoruz’, ‘Ecording’ ve ‘Root’ da yol hikayelerini paylaştı.

“Sosyal girişimcilik ekosisteminin yolculuğu” oturumu

Etkinlikte, Birleşmiş Milletler’in yoksulluk, açlık, sağlık, eğitim, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, su, enerji, çevre ve sosyal adalet gibi geniş yelpazedeki sorunların çözümü için belirlediği 17 küresel amaç çerçevesinde şekillenen sosyal girişimcilikle ilgili konuşan Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ‘Dışlanma, göçler, cinsiyet eşitsizlikleri, eğitime erişim ve daha pek çok sosyal sorun, dünyanın farklı ülkelerinde yaşanmaya devam ediyor. Bugün devam eden savaşların ekonomik maliyeti, küresel gayrisafi hasılanın yüzde 14’ünü buluyor. Yine, iklim krizinin dünyaya maliyeti 100 milyar dolar. Oysa, bugün harekete geçtiğimizde beraberinde kaynaklar da yaratabiliyor ve çözümler üretebiliyoruz. İnsan odaklı inovasyon ve teknolojiyi bu alanlara çekerek ve girişimciliğin kaslarını kullanarak; sosyal girişimcilikle bu sorunları çözebiliriz’ dedi. imece Direktörü Buğra Çelik ise, imece ile 3 yılda, 43 sosyal girişim ile birlikte, 1 milyon TL hibe, 232 mentor ile 1.000 saat mentorluk ve 900 saat eğitim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

imece direktörü Buğra Çelik sahnede

Globesight Turkey’den, Limak Yatırım, BKM, 3M İstasyon TEDÜ, Vehbi Koç Vakfı, British Council, Impact HUB, Anadolu Efes, Kale Grubu, Ashoka Türkiye, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, TARKEM ve Eskişehir Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’ne kadar uzanan, Türkiye’nin önde kurumlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte düzenlenen ilgi çekici panellerde Türkiye’deki büyüklüğü 20 milyon TL’yi aşan (*) sosyal girişimcilik, her yönüyle masaya yatırıldı.

(*) British Council’in hazırladığı “Türkiye’den Sosyal Girişimcilerin Durumu Raporu”ndaki ankete katılan 37 sosyal girişimin 2018 yılındaki ortalama geliri 518.874 TL’dir.

“Özel sektörün sosyal girişimcilik ile kesişen yolu” oturumu

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu: ”Dünyanın temel meseleleri için bugün harekete geçmezsek yarın çok geç, maddi ve manevi maliyeti çok yüksek olacak”

İçinde yaşadığımız küresel dünyada herkesin korkunç bir baskı altında olduğunu dile getiren Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, Dışlanma, göçler, cinsiyet eşitsizlikleri, eğitime erişim ve daha pek çok sosyal sorun, dünyanın farklı ülkelerinde yaşanmaya devam ediyor. Bu konuların üzerine gitmeme ve zamana bırakma şansımız yok. Bugün devam eden savaşların ekonomik maliyeti, küresel gayrisafi hasılanın %14’ünü buluyor. Yine, iklim krizinin dünyaya maliyeti 100 milyar dolar. Bu sebeple, harekete geçmemenin maliyeti çok daha yüksek. Oysa, bugün harekete geçtiğimizde beraberinde kaynaklar da yaratabiliyor ve çözümler üretebiliyoruz. İnsan odaklı inovasyon ve teknolojiyi bu alanlara çekerek ve girişimciliğin kaslarını kullanarak; sosyal girişimcilikle bu sorunları çözebiliriz. Biz, 65 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan köklü bir holding olarak, aynı zamanda dünün doğrularıyla geleceğe ulaşamayacağımızın farkındayız. Bu yüzden, çevresel, ekonomik ve yönetişim anlamında kendimizi değiştirmemiz gerektiğine inanarak, sürdürülebilir odaklı Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzu hayata geçirdik. Sadece işimizde en iyi olanı değil, dünya için en iyi olanı yapma düşüncesiyle hareket ettik. Eğer, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması gibi birçok toplumsal soruna çözüm üretmezsek, gelecekte bir işimizin de olmayacağını düşünerek bu yola girdik. imece, hayırseverlikten, stratejik hayırseverlik yoluna girmemizde yol gösterici oldu. Sosyal girişimcilerle çalışarak, içerideki iş yapış biçimlerini nasıl değiştirebileceğimize yönelik fırsatlar sağladı. imece ile öğreniyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz’’ dedi.

“Özel sektörün sosyal girişimcilik ile kesişen yolu” oturumu

imece Direktörü Buğra Çelik, “Sosyal inovasyon aslında ekonominin değişmesi anlamına geliyor

Sosyal inovasyonun bir anlamda ekonominin de değişmesi demek olduğunu dile getiren imece Direktörü Buğra Çelik ise etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu değişimi yaratmak için yeni nesil insan kaynağına ihtiyaç var. Bu sebeple biz de imece ile özellikle eğitime ve yetenek açığı konularına odaklandık. imece ile 3 yılda, 43 sosyal girişim ile birlikte, 1 milyon TL hibe, 232 mentor ile 1.000 saat mentorluk ve 900 saat eğitim gerçekleştirdik. Bu geçen üç yıl içerisinde, işbirliğinin gerçekten bir iş kalemi olduğunu, girişimcilerin yetişmeye devam ettiğini ve şirketlerin buna hazır olduğunu gözlemledik. Yetenek açığı konusunda asıl sorunun öğrencide değil, eğitim açığında olduğunu fark ederek bu yıl 200 öğrenci ile 10 haftalık bir yaparak öğrenme süreci yaşadık. Bununla birlikte, sosyal girişimcilikte finansman da en önemli ihtiyaçlardan biri. Bu konuda da start-up ekosisteminin aktörlerini, sosyal girişimcilik ekosistemine çekmeye, filantropi gibi alanlardan buraya kaynak aktarılmasını sağlamaya ve şirket kaynaklarını sosyal girişimciliğe yönlendirmeye yönelik birçok çalışma yaptık’’ dedi.

“Sosyal girişimciliğin şehirlerdeki yolculuğu” oturumu

Avrupa’da 11 milyon insan sosyal ekonomi alanında çalışıyor

Avrupa’da GSYH’nin yüzde 10’unu oluşturan, 11 milyondan fazla insanın çalıştığı sosyal ekonomi, Birleşmiş Milletler’in yoksulluk, açlık, sağlık, eğitim, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, su, enerji, çevre ve sosyal adalet gibi geniş yelpazedeki sorunların çözümü için belirlediği 17 küresel hedeflere güçlü katkısı ve yarattığı toplumsal etkiyle büyümeye devam ediyor.

Türkiye’deki sosyal girişimcilerin yüzde 55’i kadın

Etkinlikte, British Council’in hazırladığı “Türkiye’den Sosyal Girişimcilerin Durumu Raporu”na dikkat çekilerek, sosyal girişimciliğin Türkiye’de erken aşamada olmasına rağmen dünyadaki trendlerle uyumlu bir şekilde geliştiği ve sosyal girişimlerin sayısının her geçen gün arttığı belirtildi.

Rapora göre; Türkiye’deki sosyal girişimcilerin sayısı 9 bine ulaşmış durumda. Türkiye’deki ticari girişimlerde kadın oranı yüzde 19 iken bu oran sosyal girişimlerde yüzde 55’i bulunuyor. Geleneksel girişimlere genç girişimci oranın çok daha yüksek olduğu sosyal girişimlerde son 12 ayda yenilikçi ürün geliştiren şirket oranı yüzde 86’yı buluyor. Oysa bu normal ticari faaliyette buluna şirketlerde bu oranı yüzde 47’yi bulmuyor. Çoğu 2015 yılından sonra kurulmuş olan sosyal girişimler daha çok eğitim, üretim ve yaratıcı endüstrilere odaklanıyor.

Destek Programı kapanışındaki konuşmalardan ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz.

"3. Destek Programı Yolculuğundan Geçenler" Oturumu

BlindLook restoranları ve menüleri görme engelliler için erişilebilir kılıyor

BlindLook, yemek yemenin önemli bir sosyalleşme aracı olduğu Türkiye’de restoranları ve menüleri görme engelliler için erişilebilir kılıyor. Girişim, engelli bireylerin yemek deneyimlerindeki bağımlılığı ortadan kaldırmayı, çevrelerindeki restoranlardan haberdar olmalarını, böylelikle sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyor. Kurumsal işbirlikleri geliştiren BlindLook, erişilebilir mekanlar, restorana ulaşmak için körcül yol tarifleri, dijital olarak erişilebilir menüler sunarak sipariş sürecini özgürleştiriyor. BlindLook, Anadolu Efes ve Bankalar Arası Kart Merkezi ile yaptığı işbirliği ile büyümeye devam ediyor.

“3. Destek Programı Yolculuğundan Geçenler” Oturumu

Ecording tohum topları ve drone’larla iklim değişikliğiyle mücadele ediyor

ecording, iklim değişikliği sorunlarından etkilenen kırsal bölgelerde kadınların hazırladıkları tohum toplarını drone’la fırlatıp, ulaşılması zor alanları ağaçlandırarak iklim ve kadın istihdamı konularına aynı anda çözüm geliştiriyor. Geleneksel yöntemler yerine, ecoDrone’la yapılan ağaçlandırma çalışmaları maliyetleri de düşüyor. Kurumsal markaların sosyal sorumluluk ve pazarlama stratejilerini çevreye duyarlı hale getirmeyi de amaçlayan ecording, bu yıl 10.kez düzenlenen TEDxIstanbul etkinliğinde katılımcılar için tohum atışı gerçekleştirdi. ecording, dünyada girişimcilere en fazla kaynak sağlayan sayılı girişimcilik etkinliklerinden biri olan İTÜ Çekirdek’in Big Bang Startup Challenge finaline kalan 20 girişim arasında yer aldı. Şirket bu kapsamda 6 ayrı şirketten 50’şer bin lira değerinde nakdi ödüller kazandı.

“3. Destek Programı Yolculuğundan Geçenler” Oturumu

ROOT’un kutu oyunu ‘Birlikte’ ile mülteci çocuklar uyum sorunu yaşamıyor

ROOT, 11–17 yaş arasındaki mülteci ve yerli çocukların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayan Birlikte isminde bir kutu oyunu geliştiriyor. Arapça ve Türkçe tasarlanan oyun, çocukların birbirlerini ve kültürlerini daha yakından tanıyarak kaynaşmalarını, empati ve diyalog kurmalarını ve sosyal yönlerinin güçlenmesini sağlıyor. ROOT’un yaklaşımı, çocuklara, travmalarını aşma, sosyal bağlantı, birbirlerinden öğrenme, soru sorma, yaşadıkları çevreye adapte olma, inisiyatif almayı öğrenme gibi gelişimler sağlarken; günümüz eğitim sistemi içinde fiziksel aktivitelerin tamamlayıcı rolüne ilişkin yeni kazanımlar ortaya koyuyor ve bu alanlarda kurumsal işbirliği imkanları yaratıyor. UNICEF sponsorluğunda GAP idaresi ve Gençlik Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Birlikte oyunu, 25 ilde dağıtıldı. Kendisi 5 bin adet civarında üretim yapan şirket Adel Kalemcilik ile yaptığı işbirliğiyle 30 bin adet üretim yaparak dağıtımını yapmaya başladı.

"imece Destek Programı Girişimleri Yolun Neresinde?" oturumu

Kızlar Sahada Akademi

Toplam altı gün süren ve sosyo-ekonomik dezavantajlı, 10–12 yaş arasındaki kız çocuklarını futbolla tanıştıran bir organizasyon. Her bir Akademi’de, biri gönüllü lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan, diğeri ise sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgede bulunan kız çocuklarından oluşan iki taraf oluyor. Altı gün boyunca gönüllü öğrenciler, Akademi öğrencilerine futbol ve çeşitli alanlarda (güzel sanatlar, bilim, kodlama, robotik, drama) eğitimler veriyorlar. Altıncı günde ise Akademi öğrencileri ailelerine harika bir şov ve futbol şöleni izletiyorlar. Her bir Akademi, gönüllü öğrencilerin buldukları sponsorlarla fonlanıyor.

Mektepp

Boğaziçi Üniversitesi Makina Müdendisliği ile İngilizce, Fen Bilgisi ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümleri son sınıf öğrencilerinden oluşan Mektepp ekibi, öğretmenlerin gelişimini destekleyen bir içerik ve etkileşim platformu üzerine çalışıyor. Öğretmenlerin, derslerinde uyguladıkları çeşitli deney, çalıştay, etkinlik gibi içerik ve malzemeleri paylaştıkları ve görüntüledikleri ücretsiz bir dijital içerik platformu geliştiriyorlar. Platform, öğretmenlerin alternatif ders içeriklerine hızlı bir şekilde erişebilmesinin yanı sıra birbirleri ve konu uzmanlarıyla hızlı ve etkili iletişim kurmasını hedefliyor.

Toyi

Oyunun iyileştirici gücünü kullanarak çocuklara problem çözme, duygularını ifade etme gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmak; hayal gücü ve yaratıcılıkları gelişmiş, üretken ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak için oyuncak kitleri tasarlıyor.

Çocukların birbirleriyle olan etkileşimini arttırmanın yollarını arayan ekip içeriklerini geliştirip atölyeler düzenlemeyi planlıyor. Düşük maliyetli, nitelikli ve kolaylaştırıcı malzeme ve/veya hazır kurgulanmış atölyeler aracılığıyla çocukların kendilerini ifade edebilme becerilerini arttırmayı ve kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri bir üretim süreci ile yaratıcılıklarının farkına varmalarını sağlamayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

Önemsiyoruz

Aralık 2015’ten bu yana, hapishanede anneleriyle birlikte yaşamak durumunda olan 0–6 yaş arasındaki çocuklar için proje ve ürünler geliştiriyor.

Örgün eğitim kadar okul öncesi dönemde oyuncağa erişimi de temel hak olarak tanımlayan Önemsiyoruz ekibi, annesi ile hapishanede yaşamak zorunda olan çocukların bu haklarının sınırlı olduğunu fark ederek temel duygu ve kavramların algılanmasını kolaylaştıracak duygu kuklaları ve kutu oyunu geliştirdi.

imece 3. Destek Programı kapanış sahnesi

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal…

Sign up for imece Lensinden

By imece

Zoom, Perspektif, Kadraj ve Panorama başlıkları altında imece ve Destek Programı mezunları gündemini, sosyal inovasyon ekosistemi duyurularını ve global gündemi takip edebilirsiniz.  Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store