imece
Published in

imece

Öğrenciler University Innovation Fellows ile kampüslerini dönüştürüyor— 1

University Innovation Fellows (UIF) programı Stanford Üniversitesi d.school’un kampüslerde değişim öncüleri yaratmak için tasarladığı bir program. Program kapsamında Hindistan’dan Amerika’ya farklı coğrafyalardan öğrenciler kampüslerinde tespit ettikleri soruna sosyal fayda sağlayacak çözüm önerileri geliştirmek için 6 hafta süren ve tasarım odaklı düşünme metodolojisine dayanan online eğitimlere katılıyorlar. Eğitim süresince çözüm önerisi olan projelerini geliştirmek için d.school ağındaki profesyonel, akademisyen ve mezunlarından birebir mentorluk alıyorlar. Bütüncül bir yaklaşım ile öğrencilerden akademisyenlere görüşmeler düzenleyerek, rektörlük seviyesinde destek alarak çözüm sürecine tüm paydaşları dâhil ediyorlar. Tespit edilen sorun, okulun geri dönüşüm yaklaşımını geliştirmek; farklı disiplinlerden öğrencilerin birlikte ortak projeler gerçekleştirebilmeleri için yeni bir mekân ve mentor ağı tasarlamak; kampüste erişilebilirliği artırmak olabilir. Hedef kampüse katma değer sağlamak, sosyal fayda üretmek.

“Üniversite ya kendini kanıtlama değil de, kendini geliştirme yeriyse?”, UIF Twitter hesabı: https://twitter.com/uifellows/status/931080582770999296

University Innovation Fellows programına katılan öğrenciler dünyadan 150’nin üzerinde üniversiteden eğitime katılan diğer öğrencilerle bir araya gelip projelerini sunmak, deneyimlerini paylaşmak ve girişimcilik ve inovasyon ekosistemleri ile bir araya gelmek için 4 günlük bir Silikon Vadisi Buluşması’na katılıyor.

Biz de, imece olarak, sosyal inovasyonun kampüslerde karşılık bulması, sosyal fayda odaklı yenilikçi bireylerin artması için programı değerli bir paydaş olarak gördük. Kampüslerinde dönüşüm yaratabilmeleri için öğrencileri güçlendirebilmek adına University Innovation Fellows ile yaptığımız partnerlik sonucu ilk pilot çalışmamızı bu dönem gerçekleştirdik. imece desteği ile Türkiye’den ilk defa iki üniversiteden öğrenciler program seçim sürecine dâhil oldu. 2017 Kış Dönemi’ne Koç Üniversitesi’nden ve Boğaziçi Üniversitesi’nden 4’er öğrenci katıldı.

Daha önce birlikte çalışmamış öğrencilerin bir araya gelmesinin amacı okullarında yaratacakları dönüşüm tohumlarını atmak oldu. Birlikte sosyal fayda odaklı hareket ederek çözümler geliştirebileceklerine inandılar. Biz de tüm süreç boyunca onları imece olarak destekledik, mentorluk vererek proje süreçlerini takip ettik. Online eğitimleri geçen ay biten ve çözüm önerilerinin prototipini çıkaran öğrencilerden Koç Üniversitesi öğrencileri şu an Silikon Vadisi Buluşması’nda! Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de 2018 Bahar Dönemi’nde buluşmaya katılacak.

University Innovation Fellows programıyla Silikon Vadisi’ne gitmek üzere Orhun, Mert, Ceren, Hazal imece mentoru Ceylan ile birlikte yola çıktılar 🚀

UIF partnerliği imece için de uluslararası iş birliği gerçekleştirdiğimiz, öğrenciler adına harekete geçtiğimiz heyecan verici bir açılım oldu. Bu dönem gerçekleştirdiğimiz prototip çalışmasının ardından Türkiye’den farklı üniversitelerden öğrencilerin de programa dâhil olabilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Umarız bu yolculuk sürecek.

Peki bu dönemki öğrenciler kim, neyi dönüştürmek istediler, nasıl çözüm ürettiler, projelerini nasıl hayata geçirecekler, Silikon Vadisi’nde ne yapıyorlar? Hepsini onların kaleminden ve kamerasından okuyacak ve izleyeceğiz. Yazı dizisini takipte kalın ve kampüsteki dönüşüm öncüleri ile tanışın!

--

--

--

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
imece

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

More from Medium

Tracy Northup: Nanoparticles in ion traps

When and how to use query parallelism with CockroachDB.

Jest Testing

Sayonara, Kok Bisa…