imece Meseleleri Nasıl Belirler?

BugraCelik
imece
Published in
2 min readFeb 14, 2017

--

imece mesele süreci kapsamında ilk 2 yıllık programımızda yer alan 3 (nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması) konu etrafında kapsamlı bir araştırma yaparak sosyal girişimcilik yaklaşımıyla etki yaratılabilecek meselelere öncelik verdik.

Her ne kadar imece’nin stratejik partneri olarak kayıtlarda geçse de ATÖLYE çatısı altında birlikte çalıştığımız S360 ekibi mesele belirleme yöntemini şeffaf ve bilgilendirici şekilde rapor olarak hazırladı.

Bu üç çalışmadan edinilen kapsamlı bilgiler bütüncül bir şekilde birbirlerini besleyerek Türkiye’deki eğitim sorunlarına ihtiyaçlar doğrultusunda en yüksek sosyal değeri yaratabilecek öncelikli alanların tespit edilmesini sağladı.

Mesele Belirleme Süreci

Hem mesele belirleme sürecinde hem de meselelerin arka planını oluşturmasında bir araç olarak kullanılan sorunlar araştırması tamamlandıktan sonra masa başı araştırma, uzman çalıştayı ve saha araştırmasında elde edilen tüm veriler bir araya getirildi ve bir kesişim kümesi oluşturulmaya çalışıldı. Böylece her üç çalışmada da değinilen en temel sorunları bir araya getirmek amaçlandı.

Raporda detaylı olarak yer alan yöntem ve 4 aylık bir çalışmanın sonucunda ilk konumuz olan nitelikli eğitim alanındaki 3 meselemiz belirlenmiş oldu:

1- Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimini teknoloji aracılığıyla nasıl kolaylaştırabiliriz?

2- Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekli oldukları alanlar ve ihtiyaçlarına göre özelleşebilen bir model için teknolojiyi nasıl kolaylaştırıcı olarak kullanabiliriz?

3- Etkileşimi ön plana çıkaran, birbirinden öğrenmeye olanak sağlayan ve yetkinlikler geliştirmeyi teşvik eden öğrenme ortamlarını nasıl tasarlayabiliriz?

25 Şubat’taki Anla ve Keşfet etkiliğimize başvurabilir yada etkinlik sonrasında bu meselelerle ilgili uzman görüşlerini youtube kanalımızdan izleyebilirsin.

Yöntemimizi ve kaynaklarımızı daha detaylı incelemek için raporu indirebilirsiniz.

--

--