Wayfinder’da Derinlemesine İnceleme

imece
imece
Sep 10, 2018 · 9 min read

SIX liderliği, Zorlu Holding ev sahipliği ve imece yürütücülüğünde Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ikinci Wayfinder, ATÖLYE ve S360'ın içerik ortaklığının yanı sıra, UNDP İstanbul Bölge Merkezi’nin katkıları ve Brookings Doha Center’ın desteğiyle hayata geçirildi.

Wayfinder İstanbul katılımcıları değişimi gerçekleştirmek için neler yapılabileceğini araştırıyor.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getiren etkinlikte, sosyal inovasyona ilişkin başarı hikayeleri paylaşıldı, engelleri ve zorlukları aşmanın yolları masaya yatırıldı ve geleceğe ilişkin mücadelelere nasıl hazırlanılması gerektiği tartışıldı. 500'ü aşkın katılımcı ve 1000'den fazla çevrimiçi katılımcının yer aldığı halka açık bir toplantıya ev sahipliği yaptık ve neredeyse 30 ülkeden 350'den fazla kişi ile iki gün boyunca ortak bir küresel öğrenme deneyimi yaşadık.

İkinci günün öğleden sonrasında, “derin inceleme” atölyeleri önümüzdeki 10 yıl içinde değişim yaratmak için gerekenleri masaya yatırdı. Aşağıdakiler 8 atölyeden elde ettiğimiz çıkarımları özetliyor.

1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni yerelleştirmek:

Küresel Hedefler olarak bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve herkesin barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir hareket çağrısıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, gelecek nesiller için hayatı sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek için ortaklık ve pragmatizm ruhu içinde çalışır. Tüm ülkelerin kendi öncelikleri ve dünyanın çevresel meselelerine uygun olarak benimsemeleri için açık yönergeler ve hedefler sağlarlar. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hiç kimseyi geride bırakmamak ve yoksulluğu ortadan kaldıracak cesur ve dönüştürücü adımlar atmak yönündeki kararlılığın bir sonucu olarak Ocak 2016'da yürürlüğe girmiştir.

Dave Knight (S360) ve Eren Öztürk (S360) tarafından sunulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yerelleştirme “derin inceleme” oturumunun ana amacı şehir düzeyinde katılım için makro düzeydeki hedeflerin eylem haline getirilebilecek unsurlara dönüştürülmesinin olası yollarını keşfetmekti.

“Sürdürülebilir Şehirlerin Geleceği: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Rolü” Ahmet Torun workshop sırasında çizdi.

Çalışmanın önemli çıktıları:

2. İnsan odaklı tasarımın sosyal inovasyondaki rolü

Tasarımcılar geleneksel olarak ürünlerin görünümünü ve işlevselliğini geliştirmeye odaklanmışlardır. Son zamanlarda , dünya çapında düşük maliyetli sağlık hizmeti sunmanın yollarını bulmak gibi daha karmaşık sorunları çözmek için tasarım teknikleri kullanmaya başladılar. İş dünyası, tasarım odaklı düşünme olarak adlandırılan bu yeni yaklaşımı benimseyen ilk aktör oldu — ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da benimsemeye başladı. ”( Sosyal İnovasyon için Tasarım Düşüncesi, Brown & Wyatt, 2010) )

Sosyal, kültürel ve çevresel sorunları çözmek için küresel olarak kullanılan farklı tasarım teknikleri gördük. Bu teknikler tasarımcılar tarafından değil, aynı zamanda girişimciler, araştırmacılar, fon verenler gibi diğer paydaşlar tarafından da kullanılabilir ve uygulanabilir. Kerem Alper (ATÖLYE) ve Luisa Covaria (OpenIDEO) katılımcılara tasarım tekniklerinin meselelerin çözümü için yenilikçi fikirleri nasıl tetikleyebileceğini göstermek için kısa bir atölye çalışması yaptı.

“İnsan Odaklı Tasarımın Sosyal İnovasyondaki Rolü”

Çalışmanın önemli çıktıları:

● Her grup aynı tasarım sorunu üzerinde çalıştı: Akademi, özel sektör, kamu sektörü, STK’lar ve filantropi arasında sosyal inovasyonu hızlandırmaya yönelik radikal işbirliğine dayalı bir ekosistem nasıl oluşturabiliriz?” 45 dakikalık atölye çalışması sırasında aşağıdaki fikirler ortaya çıktı:

Grup 1: IDEAPOOL, fikirleri toplayıp fikir alışverişi yapacak bir alan oluşturan, şirketleri, hükümetleri, STK’ları bir araya getirdiğimiz bir havuzdur.

2. Grup : “Ustalar Çırak, Çıraklar Usta” : Bir sektörden bir kuruluş, başka sektörden birinin bu kuruluşun daha zayıf olduğu alanları kaldıraç olarak kullanması karşılığında masaya kendi uzmanlığını getirebilir. Bir kişinin hakim olduğu bilgiler bir diğeri için bir öğrenim olabilir veya tam tersi. Bu program ile sektörler ve kuruluşlar, akademi ve STK’lar arasındaki bilgi boşluğunu giderebilirsiniz .

Grup 3: Kuruluşları sosyal inovasyon akımına dahil olmaya nasıl teşvik edebiliriz? Bu ruhu ve bilgi birikimini toplum genelinde yaymak için rol modellerine ve liderlere ihtiyaç var. Unilever’in başlattığı liderlik programı gibi şirket yöneticileri için iyi yapılandırılmış bir liderlik programı, liderlerin bu alana katılımlarını hızlandırabilir.

Grup 4: Kamu ve medya sektörü arasında diyaloğu nasıl başlatabiliriz? İnsanların bir araya gelip TED’e benzer bir alanı yeniden icat edebilecekleri bir fiziksel alan hayal ediyoruz. Etkinliğin medyada çok iyi bir şekilde yer alması haberleri yayacak ve bir etki yaratacaktır. Bu fiziksel alan, tüm sektörlerden insanların buluşup fikir üretebileceği bir Belediye Binası gibi olacaktır.

3. Sosyal Finansmanın Geleceği: Büyük Ölçekli Yatırım Platformlarının Geliştirilmesi

Uluslararası Kalkınma Araştırmaları Merkezi’nden (IDRC) Rachel Kalbfleisch, sosyal finansmanı, genellikle mali getiri sağlarken, toplum ve çevre için değer yaratan parayı yönetmeye yönelik yaklaşımların bir koleksiyonu olarak tanımlarken, MaRS Centre for Impact Investing “Toplumsal meseleleri çözmek için para yönetimi yaklaşımı” olarak tanımlıyor. Diğer bir deyişle, sosyal finansman, sosyal veya çevresel etki yaratmak için, finansmanı çeşitli şekillerde (sosyal olarak sorumlu yatırımlar, mikro krediler, toplumsal yatırımlar, sosyal bonolar vb.) kapsayan bir harekettir. Kamudan melek yatırımcılara kadar çeşitli paydaşları dahil eden çeşitli sosyal finansman biçimleri vardır.

Kerem Okumuş (S360), Karl Richter (EngagedX), Harvey Koh (FSG) ve Wren Laing’in (Big Society Capital) düzenlediği bu oturumun amacı Türkiye’de sosyal finansmanın mevcut durumu hakkında tartışmak için ortak bir zemin oluşturmak ve bu potansiyelin nasıl açılacağını araştırmaktı.

“Sosyal Finansmanın Geleceği” Can Tuğrul workshop sırasında çizdi.

Çalışmanın önemli çıktıları:

4. Gençlerin Rolü: Değişim Öncüleri Ağı Kurmak

Türkiye’de sosyal inovasyon ekosistemleri son birkaç yıldır her ne kadar yükseliyor olsa da henüz başlangıç ​​aşamasında diyebiliriz. Gençler, yeni zihniyet, ruh ve enerjileri ile Türkiye için çok değerli bir varlığı temsil ediyor ve tüm bu özellikler sosyal inovasyonu büyük ölçekte geliştirmeye yardımcı olabilir. Gençlerin sosyal, kültürel ve çevresel meseleleri çözme konusundaki varlığı ve katılımı gerçek bir değişim yaratabilir bu işin gelecekteki sürdürülebilirliğini sağlayabilir.

Derin inceleme oturumunun amacı, gençleri hem profesyonel hem de sorumlu bir vatandaş olarak sosyal meselelerle uğraşmaya dahil etmek için cesaretlendirmenin ve güçlendirmenin farklı yollarını araştırmaktı. Bu bağlamda gruplar, merkezi olmayan, bağımsız bir genç değişim ağını geliştirmek için çalıştı.

Oturum Duygu Kambur (imece), Ayşesu Çelik (ATÖLYE), Martin Cosarinsky Campos (Breadwinners) ve Mehru Aygül (GİRVAK) tarafından düzenlendi.

“Bir değişim öncüleri ağı” Uğur Ünsoy workshop sırasında çizdi.

Çalışmanın önemli çıktıları:

5. Yasal yapıların ve mevzuatların geleceği

Sosyal inovasyon, akademik literatür ve iş dünyası için nispeten yeni bir terimdir. Birçok girişimci ve paydaş, çabalarını görünür kılmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Etkili mevzuatlar, herkesin harekete geçmesi ve işbirliği yapması için ortak zemin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Sosyal inovasyonla ilgili mevzuat geliştirme zorlukları arasında şunları sayabiliriz: Açık ve uyumlu bir sosyal inovasyon tanımının desteklenmesi; sosyal inovasyonun temel bileşenlerinin ve sosyal inovasyonu tasarlamak ve geliştirmek için gerekli koşulların anlaşılmasını sağlamak; sosyal inovasyonun etkilerini değerlendirmek; ve başarılı sosyal inovasyonları ölçeklendirmek.

Bu oturumun amacı, Türkiye’deki yasal konuların mevcut durumunu ve mevzuat geliştirme sürecinin nasıl teşvik edilebileceğini tartışmaktı. Oturumu Sinan Ayhan (Ministry for EU Affairs) ve Berivan Eliş (İstasyon TEDU Centre for Social Innovation) yönetti.

“Yasal Yapıların ve Mevzuatların Geleceği” Wayfinder İstanbul’da yapılan workshop sırasında illüstratör Mete Kayarlar çizdi.

Çalışmanın önemli çıktıları:

6. Sivil toplum kuruluşları ve sosyal inovasyon ekosistemi: Kesişim alanları ve potansiyeli keşfetmek

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) çeşitli ölçeklerde ve farklı yaklaşımlar çerçevesinde toplumsal meseleleri uzun zamandır ele alıyor. Son zamanlarda, bu kurumlar yasal bağlam, vatandaş katılımı, görünürlük ve kaynak geliştirme alanında daha fazla kısıtlamalarla karşı karşıya. Aynı zamanda, sosyal inovasyon ekosistemi, toplumsal meseleleri çözmek için özel sektör odaklı uygulamalar dünya geneline yayıldıkça daha da genişledi.

Bu oturumda, katılımcılar STK’ların ve sosyal inovasyon ekosisteminin nasıl kesiştiğini ve daha fazla iletişim ve işbirliği potansiyelini masaya yatırdı. Oturumu Batuhan Aydagül (ERG) ve Liana Varon (TÜSEV) sundu; Filiz Bikmen (Esas Sosyal) ve İstem Akalp (Ashoka Turkey) vaka çalışmaları ile katılım sağladı.

“Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal İnovasyon Ekosistemi” illüstratör Bahar Orçun’un çizimi

Çalışmanın önemli çıktıları:

7. Kamu sektörü inovasyonu yaratmanın bir yolu olarak sosyal laboratuvarlar

Sosyal inovasyon laboratuvarları sosyal inovasyon akımı ile birlikte son on yılda büyüdü. Farklı sesleri bir araya getirmek, hızla yeni yaklaşımları denemek ve sosyal sorunlara çözüm bulmak için bir yol sunuyorlar. Bir sosyal laboratuvarda üç perspektif bir araya geliyor: son kullanıcı perspektifi (insanlar), devlet memuru veya hizmet sağlayıcı perspektifi (profesyoneller) ve organizasyon / kamu perspektifi (sistem). Sosyal laboratuvarlar girişimcilerin ancak insanlar ve sistemin neye ihtiyacını olduğunu anlayarak değişim yaratabilecekleri inancına dayanır. Kamu sektörü içindeki laboratuvarlar genellikle bu ortamlarda bulunmayan deney ve inovasyona izin verir.

Hong Kong’daki Make a Difference Institute’den Ada Wong ve daha önceden Hollanda’daki Kennisland’da çalışan Chris Sigaloff, sosyal laboratuvarların kamu sektöründe nasıl daha fazla inovasyon yaratabileceğini ve ortak tasarım sürecinin sosyal problemlere nasıl daha çeşitli çözümler üretebileceğini ve daha önemlisi, mevzuat geliştirme ve sosyal değişim süreçlerinde daha fazla sese yer verilmesini sağlayabileceğini masaya yatırdı.

Çalışmanın önemli çıktıları:

8. Verinin ve dijital sistemlerin geleceği

Yarattığımız ve erişebileceğimiz veri miktarı katlanarak artıyor. Bu, sosyal değişim yaratmak için nasıl kullanılabilir? Bu atölye, insanların hangi bilgilere eriştikleri, hangi diğer verileri toplayabildiği, bunun için ne tür araçların kullanılabileceği ve bunun sistematik bir şey yaratmak için nasıl bir araya getirilebileceğini masaya yatırdı.

Bu atölyeye Kristin Wolff (SPR), Cat Fay (Perpetual) ve Cassie Robinson (Doteveryone) ev sahipliği yaptı.

“Verinin ve Dijital Sistemlerin Geleceği” Wayfinder İstanbul workshoplarında illüstratör olarak görev alan Damla Elifoğlu çizdi.

Çalışmadan önemli çıktılar ve sorular:


Wayfinder etkinliğine ilişkin tüm döküman ve çıktılara www.sixwayfinder.com ve imece.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal…

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store