ဖတ္ျဖစ္ေသာ စာတစ္အုုပ္

ဟုုိတေလာကမွ Pieter Hintjens ဆုုိတဲ့လူတစ္ေယာက္ twitter မွာ ေနာက္ဆုုံး tweet အေနနဲ ့ သူ ကိုုယ္ကုုိယ္ကုုိ ေဆးထုုိးျပီး သတ္ေသေတာ့မယ္ (mercy killing) လုုိ ့ၾကားတဲ့ သတင္းက ကုုိယ့္ feed ေပါ္တက္လာလုုိ ့ စိတ္ဝင္တစား ၾကည့္မိလုုိက္တယ္။ ဒါကလည္း ကုုိယ္နဲ ့မသိတဲ့ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း အဲဒီလုုိမ်ိဳး status တစ္ခုုအေနနဲ ့တင္လုုိက္တာကုုိ ျမင္လုုိက္ရေတာ့ ကုုိယ္စိတ္ထဲမွာ မေထာင္းသာတာကလည္း တစ္ေၾကာင္း ၊ ဘာေၾကာင့္မ်ားလုုိ ့ေရဆုုံေရခန္း စပ္စုုတက္တာကလည္း ကုုိယ္စရုုိက္ဆုုိေတာ့ ဖတ္ၾကည့္ရင္းနဲ့မွ ကင္ဆာေရာဂါ ေရာဂါ ေနာက္ဆုုံး အဆင့္ဆုုိတာရယ္ ၊ သူဟာလည္း ကိုုယ္လုုိ developer ဆုုိတာရယ္လည္း သိလုုိက္ရတယ္။ အဲဒါနဲ ့ သူဘေလာ့ကုုိ လွန္ေလာၾကည့္ရႈလုုိက္ရင္းနဲ့မွ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မဲ့သြားျပီျဖစ္တဲ့ အေနအထားမွာ ကင္ဆာေရာဂါသည္တစ္ေယာက္ ရဲ ့ ဘဝျဖတ္သန္းေနထုုိင္ပုုံ၊ သူဘယ္လုုိ ေတြးမိပုုံ ဆုုိတာကုုိ ဖတ္ရတာ ကုုိယ္မသိတဲ့ အျမင္တစ္ခုုလည္း ျဖစ္သလုုိ၊ ကုုိယ္မၾကံဳဖူးတဲ့ ခံစားခ်က္တစ္ခုုက ရင္ထဲမွာ ေပါ္မိတယ္။

အဲဒါနဲ ့ဆက္ျပီး သတိထားမိတာက သူေရးတဲ့ စာအုုပ္ေတြ အေၾကာင္း။ သူက mainframe ဘက္ကလာတဲ့လူဆုုိေတာ့ အဲဒီနဲ့ပတ္သတ္တဲ့ စာအုုပ္ေတြေရးတယ္။ ဒါက မထူးဆန္းေပမယ့္ သူေရးတဲ့ စာအုုပ္ေတြထဲက တစ္အုုပ္က ကုုိယ္ေတြရင္ထဲမွာ လာခ်ိတ္မိတယ္။ The Psychopath Code ဆုုိတာ။ အခုု mainstream media ေတြမွာ ဒီစကားက အသုုံးမ်ားလာတာရယ္ ၊ကုုိယ္ကုုိယ္တုုိင္ကလည္း အဲဒီအပုုိင္းမွာ ဘာမွသာ မသိတယ္ ၊ ကုုိယ္လုုိ နလပိန္းတုုံး နားလည္ေလာက္မယ္လုုိ ့ ထင္ရလုုိ ့ဖတ္ၾကည့္မိသြားတာပါပဲ။

စဖတ္တာနဲ ့ တစ္ဝက္ေလာက္ အထိ ကုုိ လက္က မခ်ႏုုိင္ေအာင္ ဖတ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္သြားေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုုိင္သလုုိ၊ ေရးတဲ့ စာနဲ ့ကုုိယ္သိခ်င္တာနဲ့ ကုုိက္တယ္ ဆုုိရမွာပဲ။ မွန္မမွန္ ျပန္ေတြးၾကည့္ဆုုိရင္ေတာ့ သူ ့အေတြ့အၾကံဳကုုိ သူေရးတာ ဆုုိေတာ့ ရႈေထာင့္က သုုေတသနလုုပ္ေနတဲ့လူေတြကေတာ့ ဘဝင္က်ခ်င္မွက်မယ္။ နည္းနည္းအၾကမ္းျဖင္းဆန္ခ်င္ဆန္မယ္။ သုုိ ့ေသာ္ အၾကမ္းျဖင္း ဖတ္ၾကည့္ျပီး ကုုိယ့္ေတြပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ့ၾကံဳရတဲ့ လူေတြနဲ ့ ၾကည့္ျပီး အေျဖတစ္ခ်ိဳ ့ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။

စာအုုပ္အေၾကာင္းကေတာ့ Psychopath ဆုုိတဲ့ အတၱၾကီးတဲ့ ၊ သူ့တစ္ပါးအေပါ္ ကုုိယ္ခ်င္းမစာနာတက္တဲ့ လူေတြရဲ ့အေၾကာင္းပါ။ pure technical မဟုုတ္ေပမယ့္ သူတက္ႏုုိင္သေလာက္ notes down လုုပ္ထားသမ်ွကုုိ facts ဆန္ေအာင္ေရးထားေတာ့ ကုုိယ့္အတြက္ ဖတ္ရတာ အဆင္ေျပတယ္။ ဖတ္ျပီး သိႏုုိင္တာက Psychopath ဆုုိတာ ရုုပ္ရွင္ထဲမွာ လူေတြၾကိဳက္တဲ့ Joker လုုိမ်ိဳး villian မ်ိဳးထက္ ပုုိျပီး ကြ်န္ေတာ္တုုိ ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွင္သန္ေနတဲ့ အမ်ိဳးအစားပါပဲ။ ဒီစာအုုပ္ဖတ္ျပီး ေတြးမိတာကေတာ့ ရွင္သန္ေနတဲ့လုုပ္ငန္းခြင္၊ relationship ေတြမွာဒီလုုိမ်ိဳးမၾကံဳရလုုိ့ ကုုိယ္ကုုိယ္ကုုိ ကံေကာင္းေသး ပါတယ္ ဆုုိတာက ပထမ ၊ ေနာက္တစ္ခုုကေတာ့ လူတုုိင္းဟာ ဒီ psychopath ဆုုိတဲ့ character နဲ့တစ္ခ်က္မွ မဟုုတ္ တစ္ခ်က္နဲ့ကေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ညိွေနတာပဲ။

ဒါဆုုိလူတုုိင္းက အႏၱရယ္ေကာင္ေတြလား ဆုုိေတာ့လည္း မဟုုတ္ျပန္ျပီ။ ဘယ္လုုိလဲဆုုိတာကုုိ ေျပာမယ့္အစား ဖတ္ၾကည့္လုုိ ့ပဲ ညြန္းရပါလိုု၏။ အဓိကကေတာ့ ဒီစာအုုပ္ဖတ္ရင္းနဲ ့ လူတုုိင္းဟာ ကုုိယ္နဲ ့ကုုိက္တာေလးေတြေတြ့ျပီး အံၾသ မယ္။ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားၾကီး ေမးစရာေပါ္လာမယ္။ အကုုန္လုုံးကုုိ ဒီစာအုုပ္က မေျဖႏုုိင္ေပမယ့္ အၾကီးမားဆုုံး သံသယေတြကုုိ ဖယ္ႏုုိင္မယ့္ သဲလြန္စတခ်ိဳ့ေတာ့ ခ်န္ထားပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ထဲမွာ ဘဝင္မက်တာ တစ္ခုုကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ ့အခ်က္ေတြက forceful ျဖစ္တယ္လုုိ ့ခံစားရတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ျခံဳေျပာရင္ေတာ့ ဖတ္သင့္တယ္ ေျပာရမွာပဲ။

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.