Onze ervaringen met de SEC, Amerikaanse advocaten, tokens, digitale aandelenuitgifte, en meer.

Daan Maasson
Dec 2, 2018 · 7 min read

Dit is het vervolg op deze blogpost, waarin we uitleg geven over security tokens (digitale aandelen), hoe de SEC deze kwalificeert, wat voor vrijstellingen van registratie er zijn, en hoe een Regulation A kwalificatie verloopt. Deel 1 gelezen? Lees dan nu deel 2!

DEEL 2: INFLOAT EN SECURITY TOKENS IN DE VS

Ook tijdens buitenlandse events krijgen we veel vragen over onze ervaringen in de VS.

Hoe zijn security tokens, de VS en de SEC gerelateerd aan Infloat?

Het volgende stuk geeft een inkijkje in onze werkzaamheden in de VS. Zeker als je overweegt een security token uit te geven, of dat mogelijk al aan het voorbereiden bent, geeft onderstaande waardevolle inzichten.

Sinds de zomer van 2017 werken we met een Amerikaanse vermogensbeheerder die de aandelen wil digitaliseren via crypto tokens en uit wil geven om geld op te halen. Er is vanaf het begin af aan gekozen voor een Regulation A route. Gezien het bedrijf zelf wil blijven focussen op hun huidige werkzaamheden, besteedt het de voorbereiding en uitvoering van het uitgeven van de token uit.

Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van dit project. Dit houdt in dat wij plannen smeden en opvolgen, het team aansturen, documenten voor de Regulation A opstellen, en namens het bedrijf communiceren met advocaten, softwareontwikkelaars, investeerders, en andere relevante partijen.

Twee belangrijke onderwerpen zijn:

 • Hoe ‘transformeer’ je de huidige aandelen in crypto tokens, zonder waarde (en gebruiksvriendelijkheid) voor de zittende aandeelhouders te verliezen?
 • Hoe maak je gebruik van de innovatieve mogelijkheden van blockchaintechnologie en tokens, en ben je toch compliant zonder terug te vallen in de bestaande (en verouderde) structuren?

Aandelen uitgeven in crypto tokens. Wat hebben wij specifiek gedaan?

Legal

 • Documenten (Form 1-A) voor een Regulation A opstellen en opsturen naar de SEC (ism de advocaten).
 • Comments van de SEC beantwoorden en documenten opnieuw inzenden.
 • Discussies met advocaten over o.a. aandelenoptieregelingen in crypto tokens voor werknemers, verhandelbaarheid via decentrale beurzen, en veilige opslag van niet-verkochte tokens.
 • Discussies met o.a. broker-dealers en transfer agents over hun rol in de token offering (digitale aandelenuitgifte). Volgens de wet dienen bepaalde partijen een belangrijke rol te spelen in het hele proces, maar technologische ontwikkelingen maken een aantal van deze partijen overbodig. Dit waren (en zijn nog steeds) zeer interessante discussies.

Wat we regelmatig horen van anderen is dat wij als first-mover de stront wegscheppen voor de partijen die na ons een Regulation A token offering (digitale aandelenuitgifte) willen doen. Soms voelt het inderdaad zo. Toch is het tof om hierin voorop te lopen en invloed te hebben op de ontwikkeling van de markt.

Technologisch

Wij communiceren met de developers en zorgen voor voortgang in de ontwikkeling. Wij snappen de technologie en kunnen daardoor de eisen vanuit de SEC vertalen naar technologische eisen. In essentie ‘ontwerpen’ wij de token. Ofwel:

 • Welke blockchain en token standaard gebruiken we?
 • Hoe ‘gefractioneerd’ wordt het aandeel? Cryptotokens maken het mogelijk om 18 cijfers achter de komma te hebben. Dat houdt in dat je 0.000000000000000001 aandeel kunt bezitten. Mag dit? Is dit wenselijk? Wat is de impact op de verhandelbaarheid? (Interessant: de SEC heeft hierin een ander standpunt dan de FINMA en de AFM)
 • Hoe wordt er dividend uitbetaald? Wat voor interface dienen we te bouwen voor het bedrijf en de investeerders om het gebruiksvriendelijk te maken?
 • Hoe kunnen aandeelhouders stemmen via blockchaintechnologie tijdens de Amerikaanse equivalent van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)?

Buiten de bovenstaande ‘basis’ onderwerpen, denken we mee over:

 • ‘Retrievability’ van een token. Stel dat jij 10% van de tokens bezit, maar de toegang tot je crypto wallet verliest; wat gebeurt er dan met je tokens? Niemand kan er namelijk meer bij. Dient er een technologische functie te zijn dat je deze ‘zombie tokens’ terug kunt halen? Zo ja, wie heeft er toegang tot deze functie?
 • Hoe worden opgehaalde fondsen opgeslagen? Dien je gebruik te maken van een escrow account? Zo ja, wat zijn de kosten en hoe koppel je deze aan je smart contract? Waar sla je de private keys en recovery phrases van je wallet op en wie heeft daar toegang tot?
 • Hoe zet je tokens uit aandelenoptieregelingen voor werknemers apart en hoeveel? Hoe komen deze ‘los’ op het moment dat een werknemer zijn of haar recht uitoefent?
 • Hoe voorkom je insider trading (handel met voorkennis)?

Structuur van de token offering (digitale aandelenuitgifte)

Met de huidige Amerikaanse financiële wetgeving wil je niet:

 • In meerdere rondes de tokens uitgeven. Bij ‘klassieke ICOs’ werden tokens vaak uitgeven in 3 rondes. Dit kan niet met een aandeel / security token. Voor iedere ronde dienen er namelijk opnieuw documenten bij de SEC ingediend te worden..
 • Korting op security tokens / aandelen geven. Zorgt opnieuw voor veel papierwerk (en kost dus geld).
 • Een softcap. Wil je dat wel dan dien je een door de SEC-erkende aanbieder van escrow accounts te gebruiken.
 • Token offering promoten in andere landen. Tenminste, dat kan wel, maar dan ben je onderhevig aan de wet van het land waar je het aandeel promoot.

Wij bepalen samen met het bedrijf en de Amerikaanse advocaten wat de juiste strategie is voor de token offering (digitale aandelenuitgifte). Dit is inclusief:

 • Via welk platform de tokens worden aangeboden. Hierbij ook denkende aan KYC/AML eisen.
 • Op welke beurzen (security token exchanges) de tokens mogelijk worden aangeboden.

Is dat niet een beetje veel?

Dat maakt niet uit. Het aan tafel zitten met alle verschillende partijen geeft ons enorm veel waardevolle informatie en connecties. Dat is het zeker waard (enkel het tijdsverschil met Amerika zorgt voor wat avond- en nachtwerk).

Nog wat bijzonders meegemaakt?

Zeker weten. Het blijft toch een raar land. Hier drie ervaringen:

(1) EDGAR, het digitale platform/database van de SEC waar alle filings ingezonden worden, heeft een interface uit de prehistorie en is buiten werktijden gesloten… Jup, dat is correct; een digitaal platform dat buiten werktijden niet gebruikt kan worden.

(2) De SEC eist dat Regulation A gekwalificeerde aandelen/tokens enkel verhandeld mogen worden op een door de SEC ‘goedgekeurde’ beurs. Maar… Die bestaat nog niet. Dus als je gekwalificeerd bent kun je nergens je tokens aanbieden. (De absentie van gereguleerde Amerikaanse ‘security token beurzen’ lijkt een van de redenen te zijn dat er nog geen enkele partij Regulation A gekwalificeerd is.)

(3) De advocaten zeiden dat de SEC de code van het smart contract meegestuurd wilde hebben met de tweede inzending van de documenten. Ofwel; je moest je code al zo goed als op orde hebben. Het is echter de norm om onafhankelijk audits op je smart contract code te doen, voordat je de code deployed op een blockchain. Het kan zijn dat er tijdens zo’n audit bugs naar voren komen, waardoor je de code aan moet passen. Je hebt dan dus andere code dan je hebt ingezonden. Je kunt er uiteraard voor kiezen om de audits te doen voordat je de documenten inzendt. Je loopt dan echter weer het risico dat de SEC met comments terugkomt (bijv. op de wijze van dividendbetaling), waardoor je de code weer aan moet passen en dus weer een audit moet doen. Het kip-ei verhaal… (Je denkt vast; controleert de SEC code? Vast niet. Toch hebben wij op aanraden van de advocaten code meegestuurd.)

Gaat crypto juist niet om het omzeilen van die grote financiële machthebbers?

Ik vraag me ook sterk af of Satoshi Nakamoto er blij mee is. Tijdens de Initial Coin Offering (ICO) hype van eind 2017 zijn veel utility tokens uitgegeven, mede om aan de bureaucratische zooi van effecten te ontsnappen en zo snel mogelijk geld op te halen. Sommigen wijten het gebrek aan wetgeving rondom ICOs als oorzaak van (de zeer beperkte) fraude en misbruik. Ik sluit me daar niet bij aan; het is eerder een beperking van de mensen die in die projecten hebben geïnvesteerd.

Met gereguleerde security tokens is de verwachting dat investeerders en institutionele beleggers zich veiliger voelen door de ‘bescherming’ van financiële instanties en de aanwezige of verwachte waarde van bedrijven die de aandelen of certificaten representeren (momenteel kun je bij veel Europese security token projecten afvragen of dat klopt). Security tokens (in de breedtse zin) lijken heel veel voordelen te hebben en ik verwacht ook dat veel van deze verwachtingen correct zijn. Daarin ben ik duidelijk niet de enige. Momenteel gaat het ook enkel over Security Token Offerings (STOs) i.p.v. ICOs. Wat ik vind van deze hype en roep om “Big Daddy Regulator” (thanks Etiënne) laat ik in het midden.

Geen STO maar DAU

Ik wil nog twee dingen kwijt.

(1) Laten we, zeker in Nederland, stoppen met het gebruik van de term ‘Security Token Offerings’ (STO), en in plaats daarvan ‘Digitale Aandelenuitgifte’ (DAU) gebruiken. Dit is veel duidelijker en toegankelijker voor het grote Nederlandse publiek. ‘Tokens’ schrikt nog te veel mensen af en is sowieso enkel een means to an end. Ja, ik ben me bewust dat het internationaal niet past, maar zullen we eerst de Nederlandse markt een duwtje in de juiste richting geven?

(2) Laten we de ideologische kant van crypto niet zomaar opzij schuiven. Ik vind dat we innovatie en tokenization eerst door Satoshi’s ogen moeten bekijken, voordat we überhaupt overwegen de lens van de wetgever erbij te pakken.


Ik ben geen advocaat. Bovenstaande zijn interpretaties van mijn ervaringen. Daarnaast zijn bepaalde concepten vereenvoudigd uitgelegd. Pin je er dus niet aan vast.

Kopje koffie en ontdekken wat wij voor jouw bedrijf kunnen doen? Stuur een mail naar daan@infloat.co, en volg me via LinkedIn en mijn website.


Infloat

Infloat is gespecialiseerd in conceptontwikkeling en -realisatie rondom crypto tokens en blockchaintechnologie. Wij werken o.a. aan:

 • het digitaliseren (‘tokenizen’) van aandelen en fondsparticipaties van nationaal en internationaal MKB;
 • tokenize the enterprise’ — conceptontwikkeling van nieuwe (business)modellen, incl. het decentraliseren van bestaande bedrijven;
 • de ontwikkeling van lesprogramma’s mbt crypto tokens voor Hogescholen en Universiteiten (o.a. DAOs, dApps, werk van de toekomst);
 • onderzoek, zowel praktisch als wetenschappelijk. Hier vind je een van onze eerdere onderzoeken.

Infloat

We create and capture new opportunities through blockchain-based tokens.

Daan Maasson

Written by

Tokenized Assets & Tokenomics - https://infloat.co

Infloat

Infloat

We create and capture new opportunities through blockchain-based tokens.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade