Mitä palvelumuotoilukoulutuksessa opittiin?

Mariana Salgado
Mar 11 · 3 min read

Vuosi on kulunut siitä, kun Migrin työntekijöille tarkoitettu palvelumuotoilukoulutus alkoi.

Koulutus oli vuoden pituinen. Meillä oli joka kuukausi yksi päivä yhdessä opiskeluun ja toinen omien hankkeiden tekemiseen. Kirjoitamme koulutuksen sisällöstä toisessa artikkelissa.

Nyt on aika katsoa hieman taaksepäin ja kerrata, mitä koulutus antoi ja mitä siitä seurasi.

Palvelumuotoilua opitaan tekemällä. Se on paras tapa, sillä asioiden ymmärtäminen pelkästään istumalla luennoilla ei ole sama asia kuin tekeminen ja kokeminen. Monelle teoreettiseen koulutukseen tottuneelle tämä tekemällä oppiminen saattaa olla vierasta. Tästä huolimatta 35 migriläistä aloitti palvelumuotoilukoulutuksen ennakkoluulottomasti.

Koulutukseen osallistuneet, niin kutsutut palvelumuotoilun lähettiläät, ovat kirjoittaneet päiväkirjoja, ja reflektoineet niissä sitä, miten palvelumuotoilukoulutus on heihin vaikuttanut. Osallistujat ovat oppineet paljon ja käyttäneet oppimaansa työssään — ei ainoastaan palvelumuotoiluhankkeissa, vaan myös arkitehtävissä, ja monet ovat kokeneet, että heidän työnsä on parantunut laadullisesti.

Annetaan koulutettujen itsensä kertoa, miten he ovat koulutuksen kokeneet ja mitä he ovat siitä saaneet.

Asiakaslähtöisyys vahvistunut

“Asiakkaan kuulemisen tärkeys kehittämisessä on entisestään vahvistunut. Myös prosessien ja työvaiheiden visualisointi on saanut yhä suuremman merkityksen omassa työskentelytavassani”.

P.F (Turvapaikka yksikkö)

“Lisäksi niin artikkelit kuin koulutuskin ovat kehittäneet minua siinä, että käyttäjän kokemukset on selvitettävä faktapohjalta ensin ennen kuin alkaa tehdä mitään”.

V. K. H (Turvapaikka yksikkö).

Saatu rohkeutta kokeilla

“Toinen asia minkä olen oppinut, on se, että kannattaa rohkeasti tehdä kokeiluja, eikä se haittaa, jos jokin niistä ei onnistu. Yrittämättä ei päästä hyvään lopputulokseen ja kokeilu saattaa poikia jotain ihan muuta, kuin mitä alun perin ajateltiin”.

A. T. (Turvapaikka yksikö /nykyään sähköisiä palveluita)

“On todella mielenkiintoista nähdä, miten matalan kynnyksen kokeileminen onnistuu, sillä itselläni on yleensä taipumus hioa ja viimeistellä kaikkea ehkä vähän liikaakin ennen varsinaista toteutusta/asian eteenpäin antamista”.

J. L. (HR)

Tutustuttu muihin Migriläisiin

“[…] samoin on ollut mukava tehdä yhteistyötä eri yksiköistä olevien henkilöiden kanssa ja myös sellaisten, joiden kanssa ei muuten niin usein olisi tekemisissä”.

K. S (Kansallisuus yksikkö)

“Mielenkiintoista koulutuksessa on ollut tiimityöskentely uusien ihmisten kanssa”.

T. M. (Asiakkuus)

Huomioitu eri näkökulmia

“Olen hyödyntänyt oppimaani jo nyt tulosalueeni toiminnan kehittämisessä ideoimalla tulevaisuutta yhdessä henkilöstön kanssa. Ideoinnin hedelmänä olemme kokeilleet monimuotoistaa kokouskäytäntöjä järjestämällä mm. aamiaiskokouksen, ja vastaavia kokeiluja on tarkoitus jatkaa. Olemme myös uudistamassa kokousten sisältöä ja rakennetta paremmin henkilöstön toiveisiin ja tarpeisiin perustuvaksi. Kokeilujen mielekkyyttä arvioidaan myöhemmin yhdessä ja päätetään, miten haluamme jatkaa työskentelyä tulevaisuudessa”.

M. V. (Kansallisuus yksikkö)

“Vastuullani on paljon asiakirjojen käsittelyyn liittyviä toimintoja, sekä monia yksikköä tukevia tehtäviä. Kaikki hyötyisivät näiden muotoilumetodien käytöstä, sillä design-ajattelulla olisi mahdollista saada laajaa käyttäjäkuntaa hyödyntäviä ja moderneja ratkaisuja viraston päivitystä vaativiin käytäntöihin”.

M. S. (Kansallisuus yksikkö)

Huomioitu koko prosessi

“Minusta tuntuu, että ajattelutapani on muuttunut työssäni sen jälkeen kun aloitin palvelumuotoilukoulutuksen. Olen oppinut katsomaan työtäni erilaisista näkökulmista ja etenkin prosessia kokonaisuutena enkä vain yhtä prosessin osaa. Lisäksi havaitsin, että olen itse asiassa jo käyttänyt palvelumuotoilun ajatustapaa ja sen menetelmiä työtehtävissäni. Joskus tuntuu siltä, että nähdään vain osia prosessista, jolloin asioita myös tehdään vain tästä näkökulmasta eli unohtaen prosessiajattelun.

S. J. (Kansallisuus yksikkö)

Syvennetty osaamista

“Kiinnostavaa on ollut myös se, että omassa kehittämissuunnitelmassamme on päässyt pureutumaan ja pohtimaan rekrytointiin liittyviä kysymyksiä eri pohjalta kuin normaalissa esimiestyössä ja myös syventämään osaamistaan rekrytointiin liittyen”.

K. S. (Kansallisuus yksikkö)

Mitä seuraavaksi?

Inland on saanut erittäin positiivista palautetta koulutuksista, ja suunnittelemme nyt sitä, miten palvelumuotoilukoulutus kannattaa tulevaisuudessa toteuttaa. Palvelumuotoilulähettiläille tullaan tarjoamaan taitojen ylläpitämiseksi kerran vuodessa design jami, jossa samalla ratkaistaan yhdessä uusia haasteita.

Tänä vuona uutta on se, että VOK:n työskentelijöille tarjotaan palvelumuotoilupikakoulutusta. Toteutamme sen kevään ja kesän aikana. Kerromme myöhemmin lisää, pysykää siis kuulolla!

Kirjoittaja: Mariana Salgado

Editoijat: Katariina Kantola & Pia Laulainen

Kuva: Mariana Salgado

inland

Inland is a design and innovation lab within the Finnish Immigration Service (Migri). We combine design thinking and advanced technology to co-design services that support immigrants and their communities.

Mariana Salgado

Written by

Design & Research Lead- Finnish Immigration Service

inland

inland

Inland is a design and innovation lab within the Finnish Immigration Service (Migri). We combine design thinking and advanced technology to co-design services that support immigrants and their communities.