CIXIN LIU “THE THREE-BODY PROBLEM”(1/2)

Esimeses sissekandes hakkame pajatama mälestusi Maa minevikust. Tegelikult küll mitte nii otseselt, kui võiks arvata - “Mälestusi Maa minevikust” nime kannab hiina kirjaniku Liu Cixin’i (劉慈欣)triloogia. Antud sissekanne keskendub eelkõige triloogia esimesele osale- “The Three-Body Problem”, kuid sissejuhatuseks teeme põgusalt tutvust ka kirjaniku endaga.

Cixin Liu / http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/b4p8dnmc4ksmryef07c0.jpg

Cixin Liu näol on tegemist Hiina tunnustatuima ja populaarseima science-fiction kirjanikuga. Liu sündis 1963. aastal veidi üle miljoni elanikuga Yangquan’i linnas. Põhjus, miks hetkel mainin ära ka kirjaniku sünniaasta, ei ole oluline ainult pidades silmas faktitäpsust, vaid omab olulist tähendust ka rääkides triloogiast. Kuid sellest juba hiljem.

Samuti on tähtis asjaolu, et Cixin Liu on õppinud inseneriks. Ning tähtis on see põhjusel, et žanr, mida kirjanik viljeleb pole lihtsalt science-fiction, vaid seda kutsutakse hard science-fiction. Sellist teadusulmet iseloomustab äärmine teaduslik täpsus ning reaalteadustes (antud triloogia puhul eelkõige füüsikas)tegelikult kästiletavad probleemid, millele kirjanik üritab ka ise teoreetilisi lahendusi pakkuda.

Cixin Liu on Hiinas äärmiselt tunnustatud ja populaarne kirjanik. Näiteks on ta 9-kordne Kehuan Shijie Yinhe (Hiina Galaktika) auhinna võitja. Aga tunnustust on tulemas ka mujalt — eelmisel aastal võitis ta näiteks “The Three-Body Problemiga” maineka Hugo auhinna parima romaani eest.

“The Three-Body Problem” kaanekujundus

Liikudes edasi triloogia esimese osa juurde, olgu kõigepealt öeldud, et jätan antud kirjutisest välja tähtsaimad seigad ja juhtumised, mis puudutavad raamatut. Põhjus on ilmne — soovin, et Teile jääks lugemisrõõm.

“The Three-Body Problem (edaspidi: TTBP)” ilmus 2008. aastal. Tõsi, inglisekeelset tõlget tuli oodata 2014. aastani ning eestikeelset saame ilmselt veel mõnda aega oodata.

Eelpool juhtisin tähelepanu, et kirjaniku sünniaasta on nii mõneski mõttes märgilise tähendusega, aga miks siis? Põhjus peitub selles, et Cixin Liu pärineb generatsioonist, kelle varajane noorus möödus kõrvu Hiina Kultuurirevoltsiooniga. Ka TTBP tegevus hakkab lahti rulluma alates Kultuurirevoltsioonist. Seega võib oletada, et Liu mitte ainult ei tea Kultuurirevolutsiooni ajalugu, vaid tal on sellega ka isiklikud mälestused.

Teose ülesehitus on jagatav kaheks — tegevust jutustatakse nii oleviku kui mineviku kaudu. Sestap võib teosest leida ka kaks protagonisti. Minevikus (tegevus Kultuurirevolutsiooni ajal) on peategelaseks noor füüsik Ye Wenjie, kes näeb pealt, kuidas revolutsionäärid tapavad ta isa. Selline kibe mälestus inimestest ja inimsusest hakkab mängima olulist rolli Ye ülejäänud elus, tema valikutes ja tegemistes. Ye sattus läbi juhuste tööle Red Coast sõjaväebaasi, mille tegelik eesmärk selgub nii Ye’le kui ka lugejale hiljem, kuid mis ei takista Ye’d välja elamast oma viha inimkonna peal.

Olevikus (tänapäeval) on minategelaseks andekas nanotehnoloogia insener Wang Miao. Wang tuuakse mängu, kui politsei palub tal infiltreeruda kindlasse teadlaste kogukonda, mida on kummalistel asjaoludel laastamas teadlaste müstilised surmad. Surmade motiivid on aga segased ning nagu selgub hiljem, peituvad põhjused dekaadide taguses tegevuses.

Kuid mida üleüldse tähendab raamatu pealkiri “The Three-Body Problem (kolme keha probleem)? Füüsikas ja klassikalises mehaanikas kujutab kolme keha probleem endast olukorda, kus on antud esialgne informatsioon kolme keha positsiooni, kaalu ja liikumiskiiruse kohta ajas ja ruumis ning eesmärk on määrata kindlaks nende kehade liikumise kooskõlas füüsika seaduspärasustega. Füüsikast kaugel seisvale isikule, nagu ka antud kirjutise autorile, võib tunduda, et tegu võiks olla kergesti lahendatava probleemiga. Nii see aga pole. Tegemist on äärmiselt keeruka probleemiga, millele ei ole tänini lahendust leitud.

Sama probleemi ees on ka Wang Miao, kui satub mängima Three-Body nimelist arvutimängu. Kuid just seesama arvutimäng on Wangile võtmeks kogu tema ümber toimuva lahtimuukimiseks ja -mõtestamiseks. Läbi selle mängu saab selgeks, miks pidid surema andekad teadlased ning üleüledse, miks selline mäng üldse olemas on ning kes on selle kõige taga.

Sama probleemi ees on ka teoses Alpha Centauri tähesüsteemis pesitseva planeedi elanikud, kelle elu sõltub kolme päikese (kolme keha) liikumisest, mille kaootilist liikumist ei suudeta kindlaks teha ja ennustada. Planeedil vahelduvad kordamööda kaootiline ja stabiilne periood, olenevalt päikeste asendist planeedi suhtes. Stabiilse perioodi ajal on elu planeedil võimalik, kuid kaootilise ajal valitseb kord krõbe pakane, kord kõrvetav kuumus.

Panite juba pildi kokku? Raamatu tegevusest ma enam selles postituses edasi ei räägi, vaid jätan selle Teile avastamiseks. Kindlasti on tulemas antud teosest rääkiv järjepostitus, kus räägin lähemalt teose tegevusest nii, nagu kõik juhtus ja kus on välja toodub kõik teose tähtsamad kohad, mistõttu soovitan Teil kiirelt asuda teose kallale.

Tegemist on kahtlemata ühe minu suurima raamatuelamusega, mida soovitan soojalt ka teistele. Samuti tunnen kohustust ära mainida, et antud teos on märgilise tähendusega — see sundis kriitikuid ümber hindama oma seisukohad Hiinast pärit kirjanike sci-fi teoste kohta.

Mõnusat lugemist!