Woeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Op de heenweg: wederom regen! Gaan al onze safaridagen dan met de moesson beginnen? Ach, we liggen er niet wakker van! Dag 2 is begonnen!

De leeuw van vorige week krijgt helaas nog een staartje… De bestuurder heeft contact gehad met directeuren en we besluiten het daarom dit keer wat voorzichtiger aan te pakken. Een gewaarschuwd mens telt voor 2!

Als we ’s ochtends binnenkomen blijkt al vrij snel dat “we er weer even moeten komen”. Hoe was het ook alweer? Wat hebben we vorige week gedaan? Wat moeten we deze week nog doen? Oja: “hoe kunnen leerkrachten avontuurlijk spelen begeleiden en stimuleren?” was onze vraag. We beginnen met het interviewen van de kinderen en observaties op het plein. We pakken het gestructureerd aan: 4 mensen gaan interviewen en 3 mensen bereiden de observaties voor.

Voordat we gaan observeren moeten we eerst bedenken wat we gaan observeren en al snel komen we op leerkracht gedrag, conflicten en kinderen die wel of niet actief zijn.

We observeren aan alle kanten en zien een heleboel dingen. Gelukkig zien we positieve punten: leuke voetbalspellen, gestoei van de jongens en meisjes die tikkertje doen. Helaas ook wat negatieve kanten: er wordt veel gescholden en gevloekt, kinderen dagen elkaar uit en sommige kinderen vervelen zich duidelijk. Wel zijn de kinderen ontzettend nieuwsgierig: wat komen jullie hier doen? Wat schrijf jij op? Gaan jullie het plein verbeteren?

Na de observaties is het tijd voor een inventarisatie: wat hebben we gezien en wat gaan we meenemen in de interventie? Het duurt wel even voordat we komen tot consensus: de meningen lopen uiteen of we de kinderen eerst nog zonder begeleiding moeten laten spelen met het materiaal. Dit om bevestiging te krijgen van het gevoel dat alleen materiaal niet genoeg is. Maar we hebben zulke mooie, kostbare spullen mee, dat we die niet zomaar aan de kinderen willen geven zonder begeleiding. De safari ligt even stil: met zeven personen is het wel lastig om overeenstemming te vinden. Maar het lukt ons wel! En dit nemen we mee:

We delen het plein in vakken in. Elk vak heeft zijn eigen activiteit: spellen uit de blauwe bak, stoepkrijten, elastieken en jongleren:

Er is gezorgd voor een grote, blauwe bak met allerlei materialen, waar kinderen onder begeleiding mee kunnen spelen. Daarnaast ligt er stoepkrijt en elastieken op het plein.
Er is een hoek waar kinderen kunnen jongleren (onder begeleiding)
Binnen worden er hutten gebouwd, onder begeleiding.

De interventies zijn een groot succes!

Na een uur buiten spelen in de woeste wind, is het tijd voor de lunch en even uitrusten. Best intensief hoor, zo meedoen! Dit nemen we mee in onze conclusies, want de belastbaarheid van leerkrachten is een aandachtspuntje. Maar over het algemeen: erg leuk!

Dan krijgen we bezoek! Jos en Willemijn komen langs en gaan met ons het gesprek aan. Gelukkig krijgen we de bevestiging dat we goed op weg zijn! Fijn om te horen! Als ze weg zijn, merken we dat de tijd dringt: we willen nog de kinderen bevragen. In sneltreintempo ontwikkelen we een eenvoudig formulier met smileys, met de vraag: als je morgen weer zo mag spelen wat doen je dan wel :), wat doe je misschien :| en wat doe je niet ☹. Snel gaan we om 14:40 nog de klassen langs en lukt het ons bijna alle kinderen te bevragen. Over het algemeen zien we veel J! De onderbouw vindt het stoepkrijten en jongleren erg leuk, terwijl de bovenbouw vooral de blauwe bak leuk vindt. Hutten bouwen zouden ze vrijwel allemaal wel willen doen. Kortom: het viel in de smaak bij de kinderen.

Tijd voor een evaluatie en voorbereiding voor de 3e dag:

Al met al kunnen we goed terug kijken op deze dag! We hebben een mooie interventie opgezet en we kunnen volgende week nog leuke dingen doen.

Op naar dag 3!!

Like what you read? Give Pauline Harrewijn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.