InnovatieSafari 2016 — dag 2

Vandaag zijn we om 8.00 uur begonnen in plaats van 9.00 uur. Eerst maar een planning opgesteld. Daarna de opdrachten nog een keer goed doorgenomen en het filmpje What is prototyping, bekeken. We hebben het doel voor de interventie geformuleerd en het prototype beschreven.

Interventie
Doel: Leerlingen en leraren leren, d.m.v. video’s te tonen op het digibord, de waarde van het schoonhouden van de ruimtes op de KPZ op waarde in te schatten en daar naar te handelen.

Prototype
We maken 5 video’s met een kort maar krachtige boodschap over het schoonhouden van ruimtes op de KPZ. Iedere dag wordt er één video vijf minuten voor het einde van de pauze getoond op het digibord in de aula. De kantinemedewerkers zullen hiervoor zorg dragen.

Voorbereiden
Wat moesten we eerst regelen. De video’s moesten de aandacht van de studenten trekken dus leek het leuk ons hiervoor te verkleden. Daar hadden we verkleedspullen voor nodig. Dus hup naar het dramalokaal. Hopelijk konden we iets bruikbaars vinden. Er bleek genoeg te zijn. We hebben alle drie iets leuks uitgezocht en wat bijpassende attributen. Daarna nagedacht over de inhoud van de filmpjes. Dit ging vrij vlot, Jorie bleek hier ontzettend creatief in te zijn en Sabine en ik hadden de puntjes op de i gezet. Het maken van de filmpjes ging niet zonder slag of stoot. Wij weten nu hoe acteurs zich moeten voelen. Het staat er niet zomaar op en we hebben er wat leuke bloopers aan overgehouden.

We waren net klaar met alle vijf de filmpjes toen Wenckje kwam. Wij hebben haar over onze interventie bijgepraat en de filmpjes laten zien. Ze was hier erg enthousiast over en kwam met een aantal goede tips. De filmpjes moeten aanspreken op een bepaald gevoel en je voelt je aangesproken op het moment dat je iemand kent. We kwamen toen op het idee om een aantal medewerkers/docenten van de KPZ te vragen of ze mee wilden werken aan het prototype door zich te laten filmen terwijl ze in het kort het publiek aanpreken. We hebben vier medewerkers bereid gevonden en ze hebben een hele leuke bijdrage geleverd. Jorie heeft alle filmpjes aan elkaar gemonteerd en er een mooie video van weten te maken. Wij waren tevreden over het eindresultaat. Maar hoe zouden anderen hierop reageren?

Testfase 1. We hebben Jeroen, de beheerder van de kantine om zijn oordeel gevraagd. Ook hij was hier enthousiast over maar zei wel dat hij niet kon zeggen hoe de studenten hier op zullen reageren. Vervolgens hebben we het afgespeeld in de kantine, weliswaar zonder studenten als publiek, maar dat komt nog. Het zag er allemaal goed uit in onze ogen.

Testfase 2. Aangezien de interventie inhoudt dat de video elke dag, de laatste vijf minuten van de grote pauze wordt gedraaid, kunnen we dit niet zelf testen en vandaag waren er weinig studenten die gebruik maakten van de aula. We hebben hiervoor de medewerking van Jeroen gevraagd. Hij gaat dit elke dag verzorgen. Volgende week maandag zal hij ons zijn bevindingen geven. Daarna zal eventueel een 3e testfase worden uitgevoerd tot het prototype definitief gelanceerd kan worden.

Al met al een zeer productieve dag en we zijn benieuwd hoe de filmpjes worden ontvangen door de studenten en vooral of het leidt tot ander gedrag. Volgende week meer. Tot dan!

Team We can clean it!!
Sabine, Jorie & Julia

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.