1 ปีผ่านไป อินเทอร์เน็ตไทยเป็นไงบ้าง

ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมาเรามีข่าวคราวเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเยอะมาก โดยเฉพาะประเด็นร้อนแรงเรื่อง Single Gateway หรือนโยบายการรวมช่องทางสื่อสารต่างประเทศเข้าเป็นหน่วยงานเดียว ที่ลามมาถึงการนัดร่วมกด F5 ในเว็บหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อีกทั้งยังมี ISP หน้า(เก่า แต่เข้าตลาด)ใหม่เข้ามาเพิ่มสีสันในการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านเราอีกด้วย ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

การเชื่อมต่อภายในประเทศ

ขนาดวงจรรวม 3,439.395 Gbps เพิ่มจากปีก่อน 1,400.93 Gbps (เกือบ 70%)

การเชื่อมต่อออกต่างประเทศ

ขนาดวงจรรวม 2,240.783 Gbps เพิ่มจากปีก่อน 1,000.98 Gbps (ประมาณ 80%)

สิ่งที่น่าสนใจ

เปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล BKNIX เมื่อช่วงต้นปี เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อชุมสายในรูปแบบ switching (Layer 2) ที่เปิดให้สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนเส้นทาง (peering) หากันเองได้โดยไม่ต้อง peer หาตัว BKNIX เอง ทำให้ไม่จำเป็นต้องลากสายไปหา ISP แต่ละรายเพื่อทำ direct peering

ปีนี้เป็นปีที่แรกที่ DTAC (ฝั่งอินเทอร์เน็ต) ปรับโครงสร้างตัวเองจากการเป็นเพียง ISP มาให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มขึ้นมาด้วยเมื่อเดือนสิงหาคม ทำให้ ณ ปัจจุบัน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้งานทั่วไปก็เรียกได้ว่ามีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของตัวเองกันครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ AIS ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุดในไทยก็ได้ลงตลาดอินเทอร์เน็ตแบบมีสายตามบ้าน ด้วย AIS Fibre ที่เปิดตัวมาด้วยการให้ความเร็วขาอัพโหลดเหนือกว่าคู่แข่งรายอื่น (20/7mbps ที่เดือนละ 750 บาท) จนแม้แต่ TOT ก็ต้องเปิดตัวโปรโมชันใหม่ที่เพิ่มความเร็วขาอัพโหลดให้เหนือกว่ามาสู้ แถมราคาถูกกว่าด้วย (20/10mbps เดือนละ 700 บาท) — ที่มา

ส่วนแบ่งการใช้งาน

ISP ที่มีสัดส่วนปริมาณการใช้งาน (Data Transfer) เยอะที่สุดยังคงเป็น 3BB (ADSL และ FTTx) ที่รุกตลาด FTTx ก่อนใคร ตามมาติดๆ ด้วยทรูออนไลน์ (ADSL, DOCSIS, VDSL และ FTTx) โดยมี TOT (ADSL, VDSL และ FTTx) รั้งอันดับ 3 แบบห่างๆ ทำให้ 3 ISP ใหญ่ดังกล่าวกินสัดส่วนการใช้งานไปถึงประมาณ 80% ของปริมาณการใช้งานโดยรวมแล้ว

สัดส่วนการใช้งานตั้งแต่อันดับที่ 4 ลงมา ถ้าตัดผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือออกไป ที่เหลือส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่ให้บริการลูกค้าองค์กร โดยมี CAT (ADSL และ FTTx) นำทีม ตามด้วย CS Loxinfo ที่เริ่มกลับมารุกตลาดอินเทอร์เน็ต VDSL ตามคอนโดในช่วงปีกลาย และมีส่วนแบ่งการให้บริการลูกค้าองค์กรค่อนข้างสูง อันดับสามเป็น AIS Fibre น้องใหม่ไฟแรงในตลาดอินเทอร์เน็ตตามบ้านที่กวาดส่วนแบ่งขึ้นมาได้รวดเร็วมาก

เมื่อมองฝั่งการใช้งานผ่านโทรศัพท์ AIS Mobile ยังคงนำโด่งเป็นอันดับ 1 แบบมีส่วนแบ่งการใช้งานข้อมูลเกินครึ่ง โดยฝั่งทรูนั้นมีการแยกผู้ใช้เป็นสองกลุ่มตามโครงข่ายที่ใช้งาน (ใช้งานผ่าน CAT หรือโครงข่ายของทรูเอง) และมี DTAC รั้งท้าย ส่วนการใช้งานจาก TOT 3G และ My by CAT ไม่ได้แยกหมายเลขโครงข่ายไว้ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก NECTEC และเว็บไซต์ stats.in.th รวมถึงข้อมูลการใช้งานจาก ISP และเว็บไซต์หลายราย ที่ทาง INOX ดูแลระบบเครือข่ายให้อยู่ครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.