POLITIKK

Endringar innført under Erna Solberg 2013–2021

Kopiert frå eit innlegg på Facebookgruppa Vi som endelig har fått Jonas Gahr Støre som statsminister

Jan Dahler har satt opp en liste over Ernas bragder

Her er noen små eksempler:

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Øivind H. Solheim

Top writer in Future on Medium. Get free access to hundreds of selected stories on personal development, relationships, fiction writing, future, and writing.