Från Rinkeby till polisen

Vi besökte Rinkeby ungdomsgård för att ge ungdomar chansen att ställa frågor direkt till polisen.

13-åriga Shams och Alaa ställde var sin fråga till polisen Joachim Lindell. Kolla på klippen under för att se frågorna från Rinkeby och polisens svar.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.