Husby vill ta tillbaka det offentliga rummet

Milagros Fernandez har sett förorten förändras från 1970-talet till idag — styrkan i det multikulturella samhället och oron i motsättningarna.

– Det offentliga rummet ska tillhöra alla, säger hon.

Milagros Fernandez i sitt Hem i Husby. Foto: Sara Wretljung Mermer

Milagros Fernandez lämnade hemlandet Chile som politiskt flykting på 1970-talet, när Pinochet höll landet i ett järngrepp. Efter elva månader i ett transitläger i Costa Rica landade hon och tvååriga dotter Tamara i Sverige den 28 december 1975.

– Jag valde inte Sverige — Sverige valde mig, men jag har aldrig velat återvända till Chile, säger hon.

Idag bor hon i en tvåa på Oslogatan i Husby. Kärleken till landsmannen Carlos, en omkringresande skådespelare, tog henne dit. De trivs med sitt oberoende till varandra och till sitt boende. Med lägre levnadskostnader kan de resa och njuta av livet.

– Vi tycker om vår frihet här, säger hon.

Milagros Fernandez etablering i Sverige har gått genom Stockholms förorter. Efter att ha pluggat pedagogik vid universitetet fick hon 1979 sitt första lärarjobb. Genom förorternas skolor har hon sett hur svensk integration har förändrats. Hon menar att en eller ett fåtal personer kan göra stor skada.

– Det var något som hände där runt 1988–89. Allt började förändras, motsättningarna ökade. Det en lärare i Vårby gård som hade en negativ attityd mot barnen med invandrarbakgrund. Ny demokrati började få fäste. Barn är väldigt känsliga för sådana saker, säger hon.

2005 flyttade hon till Husby och har sett samma utveckling där. Oroligheterna har ökat, men samtidigt vill hon påminna om att det är en väldigt liten grupp människor som ger hela samhället dåligt rykte.

– Det finns en kraft i Husby och ett motstånd mot kriminalitet och diskriminering av kvinnor. Det har bildats grupper av ungdomar, kvinnor och företagare mot det som gör livet otrevlig och osäkert, säger hon.

Nu börjar Husbys kvinnor ta tillbaka det allmänna rummet. Kvinnor av olika nationaliteter, från olika kulturer har gått samman för att åter känna sig trygga på allmänna platser.

– De här kvinnorna har vunnit sin plats i Sverige, nu vill de inte förlora den på nytt. Det handlar inte om rasism — kvinnorna upplever att det även är män från deras egen kulturella bakgrund som dominerar den allmänna platsen.

Milagros Fernandez talar om hur Husbys kvinnor vill ta tillbaka sin plats i det offentliga rummet.

Milagros Fernandez uppmuntrar engagemanget från civilsamhället och skulle gärna se fler sådana initiativ.

– Det behövs ett större stöd till barn och ungdomarna — föreningar och aktiviteter som engagerar, inte fler poliser och väktare som patrullerar, säger hon och fortsätter:

– Husbys styrka är att här finns representanter från hela världen, hela mänskligheten. Man blir påmind om att det finns många sätt att tolka verkligheten, men att våra fundamentala behov ändå är så lika. Vi behöver alla mat och tak över huvudet, hälsa och utbildning, kärlek och respekt, säger Milagros Fernandez.

Maria Phillips och Sara Wretljung Mermer

Läs vårt andra reportage om Husbys historia. Inga Harnesk har bott i stadsdelen sedan den byggdes på 1970-talet. Klicka på länken ovan.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sara Mermer’s story.