Sverige är bäst och sämst på integration

HALLUNDA/NORSBORG: I september 2014 blev Sverige klassat som sämst på integration bland de s.k. industriella länderna. I juni 2015 utnämndes vi till bäst i Europa. Men vad är egentligen rätt om integrationen i Sverige?

Det finns lika många teorier om integration som det finns människor på jorden. Uttrycket kanske inte är etablerat, men för den som försöker läsa på och förtså ordet kan det kännas precis så.

Sverigedemokraterna sitter sedan elva år sedan i riksdagen. De säger att deras framgång är för att integrationen i Sverige är dålig, deras motståndare säger att de inte gillar integration.

Moderaterna brukar säga att arbete en nyckel till integration. Liberalerna har velat införa språkkrav för nyanlända medan Socialdemokraterna vill sprida ut nya svenskar i olika kommuner. Samtidigt finns hundratals skolprojekt, polisinsatser, kulturinitiativ och byggplaner som på olika sätt ska minska segregationen i Sverige.

Är man segregerad för att man inte har ett jobb eller har man inget jobb för att man är segregerad? Det beror på vem du frågar. Och det är minst lika svårt att veta vem som är segregerad och inte. Man det finns nämligen många olika sätt att vara segregerad på. För att se hur samhället är uppdelat kan man mäta t.ex. etnicitet, ekonomi eller kultur. Om alla rika bor på en plats och alla fattiga på en, finns en ekonomisk segregation osv.

Enligt proffessor Ryszard Szulkin beror vissa problem i Stockholms utsatta förorter på att de olika faktorerna hänger ihop. Alltså att det finns en koppling mellan etnicitet, ekonomi och kultur. Det beror delvis, enligt Ryszard, på att svensk arbetsmarknad diskriminerar vissa etniska grupper, vilket gör det svårare för dom att få jobb och tjäna pengar. Men han är långt ifrån den enda med teorier om integration och segregation i Sverige och det finns många som skulle säga emot.

Theo Bylund Fahlén, Hanna Frelin och Mimmi Below Blomkvist tillhör inte någon grupp i samhället som brukar kallas för segregerad. De är inte uppväxta på en s.k. segregerad plats och har inte lidigt av de problem som ofta sägs vara följden av segregation. Men de har, från nyhetsrapportering, politiska debatter och offentliga personer förstått är det är något fel med integrationen i Sverige.

Här hör vi hur dom tänker. Vad tänker du?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Amanda Dahl’s story.