A Failing Restaurant

ผมชอบดูรายการที่เกี่ยวกับอาหารและร้านอาหาร มันจะมีรายการประเภทนึงที่เชฟเก่งๆเข้าไปช่วยปรับปรุงและพลิกฟื้นร้านอาหารที่กำลังย่ำแย่

ผมสังเกตเห็นว่าร้านอาหารเหล่านั้นมีหลายๆอย่างที่คล้ายกัน ปัจจัยเหล่านี้ที่ผลักพวกเค้าให้ตกมาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

  • มีเมนูหลากหลายเกินไป
  • ใช้วัตถุดิบแช่แข็ง
  • ไร้ระเบียบและความสะอาด
  • ความสัมพันธ์ภายในที่แตกร้าว
  • ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

ปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้รสชาติอาหารและการให้บริการนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า

สำหรับร้านอาหาร … จะมีอะไรสำคัญกว่ารสชาติและการบริการอีกละ?

ร้านอาหารที่ย่ำแย่มีความคล้ายคลึงกับบริษัทซอฟต์แวร์ที่กำลังลำบาก

การมีเมนูมากเกินไปก็เหมือนการมีโปรดักท์มากเกินไป การเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปอย่างไม่สิ้นสุด … ขาดโฟกัส ขาดสมาธิในการทำน้อยสิ่งให้ดีที่สุด

การใช้วัตถุดิบแช่แข็งก็เหมือนการบังคับตัวเองให้รียูสของเดิมที่มีอยู่แล้วโดยไม่พิจารณาให้ดีถึงความเหมาะสม … การรียูสสิ่งที่แตกหักยิ่งจะทำให้คุณภาพของงานแย่ลงและแย่ลง

การไร้ระเบียบและความสะอาดแสดงให้เห็นถึงการสร้างใหม่อย่างเร่งรีบโดยไม่ใส่ใจงานด้านอื่น งานเทส งานซัพพอร์ต งานบริการ ความเป็นหนึ่งเดียวและการถ่ายทอดองค์ความรู้ … เมื่อของเก่าที่ถูกละทิ้งเริ่มเน่าเสียเรื่องเลวร้ายจะตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้

ความสัมพันธ์ภายในที่แตกร้าวในครัวกับหน้าร้านเปรียบเหมือนการไร้ซึ่งทีมเวิร์ค เน้นสร้างงานเพื่อตัวเอง ไม่สนใจใส่ใจคนรอบข้าง ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกเรื่อง … ทีมซอฟต์แวร์คือทีมกีฬาเมื่อไรที่ไร้ความสามัคคี แข่ง 100 ครั้งก็แพ้ทั้ง 100 ครั้ง

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหมือนใช้ชีวิตอยู่บนแนวคิดที่ล้าสมัยและพยายามหลอกตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นถูกต้อง เมื่อเราไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้ ผู้ซื้อ พาร์ทเนอร์ และทีมงาน ซอฟต์แวร์ที่เราทุ่มเทสร้างจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ … เพราะเราทำอาหารให้คนอื่นเพราะเราทำซอฟต์แวร์ให้คนอื่น การรับฟังและยอมรับการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งจำเป็น

ร้านอาหารและบริษัทซอฟต์แวร์มีอะไรคล้ายกันหลายเรื่อง อาหารในจานกับซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้ต่างกันมาก

โฟกัส วัตถุดิบที่ดี กระบวนการที่เป็นระเบียบ ทีมเวิร์ค และการรับฟัง … จะช่วยเปลี่ยนจากล้มเหลวเป็นประสบความสำเร็จได้

คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.