A Spectrum of Now

“โอเคครับ เดี๋ยวประชุมเสร็จผมจะไปจัดการเรื่องนี้ทันที”

ทันที — ทันทีแปลว่าอะไร?

ทันทีคือตอนนี้ ทันทีคือภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ หนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน

สเปกตรัมคือขอบเขตของความเร่งรีบที่มีตั้งแต่มากไปน้อยตามแต่ลักษณะนิสัยของคนและองค์กร

ผมเห็นมาบ้างที่คำว่า “ทันที” หมายถึงวินาทีนี้ เมื่อคำสั่งหลุดออกมาทุกอย่างต้องหยุดหมุนเพื่อตอบสนองความต้องการตรงนั้น

ผมเห็นมาบ้างที่คำว่า “ทันที” หมายถึงตลอดกาล มันคือสิ่งที่ไม่มีวันจะเกิดขึ้น คำพูดเป็นแค่อากาศธาตุ ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้

สุดขอบของสเปกตรัมคือความสุดโต่งที่ไม่มีใครดีกว่าใคร คนแรกก็เร่งรีบคนเกินไป คนที่สองก็ชักช้าจนไม่ทันกาล

ตัวเราเองอยู่ที่จุดไหน? องค์กรที่เราดูแลอยู่นั้นอยู่ที่จุดไหน?


น้อยครั้งที่ตัวผมเองจะนิยามคำว่า “ทันที” ว่าคือวินาทีนี้ หลายครั้งที่ผมพูดว่า “ทันที” นั้นหมายถึงผมจะคิดและพิจารณาที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งนับจากนี้เป็นต้นไป หลายครั้งผมต้องคิดก่อนทำ หลายครั้งผมเลื่อนการตัดสินใจ หลายครั้งผมยกเลิกที่จะทำเรื่องนั้น

ถูกต้อง … ผมไม่ฝากความหวังของตัวเองและทีมไว้กับคำว่า “ทันที” แต่ผมเชื่อในคำว่า “การวางแผน” มากกว่า

ผมเชื่อว่าถ้าเราคิดและวางแผนไว้ คำว่าทันทีที่แปลว่าวินาทีนี้จะไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดนั้นเพราะเราจะไม่โชคดีได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแบบ “ทันที” ทุกครั้งไป

คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram