Don’t Lose Ground

เคยได้คุยกับเพื่อนคนนึงที่ทำธุรกิจมาหลายอย่าง เป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจอื่นๆมาก็มาก … ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแล้ว ผมยังจำประโยคที่เค้าพูดไว้ได้ดี

สิ่งที่ผมเรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเมื่อพูดถึงการแข่งขันทางธุรกิจเราต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนว่า นี่คือพื้นที่ของเรา พื้นที่ที่เราจะไม่ยอมให้ใครมารุกรานง่ายๆ พื้นที่ที่เราจะสู้ยิบตาเพื่อรักษามันไว้

ผมยังจำได้ถึงวันนี้เพราะมันเป็นหลักการที่ถูกต้องทีเดียว … ในโลกนี้ไม่มีใคร (ต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตาม) จะเอาชนะทุกคนได้ในทุกการแข่งขันในทุกสมรภูมิในทุกยุทธวิธีในทุกเวลา

ในโลกนี้ไม่มีใคร (ต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตาม) จะต้องเลือกที่จะแพ้ในบางเรื่องและชนะในบางเรื่อง ความสำคัญคือ “เราจะเลือกเอาชนะในเรื่องไหนบ้าง?”

 • จำนวนลูกค้า
 • รายรับ
 • กำไร
 • รายจ่าย
 • ต้นทุน
 • จำนวนพาร์ทเนอร์
 • ส่วนแบ่งทางการตลาด
 • ภาพลักษณ์
 • ราคา
 • คุณภาพ
 • การออกแบบ
 • ซอฟต์แวร์
 • ฮาร์ดแวร์
 • เทคโนโลยี
 • ความเข้าใจ
 • ความใส่ใจ
 • ความเป็นมิตร
 • ความสนุกสนาน
 • ความเร็ว
 • ความเปิดกว้าง
 • การเข้าถึงบริการ

คิดให้ดี เลือกมาสองข้อ ยึดมั่นกับมันเอาไว้ … มันคือพื้นที่ของเราและเราจะพร้อมยอมสู้ตายเพื่อปกป้องมันไว้จากคนที่พยายามจะรุกล้ำเข้ามา

ด้วยแนวคิดที่ผมได้จากเพื่อนคนนี้ ผมถึงเพิ่งพูดกับทีมไปว่า “ผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะ เราจะยอมให้เค้าทำซอฟต์แวร์ที่ดีกว่าเราไม่ได้ เรายอมไม่ได้”

คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram