Our Fault — Our Problem

โลกแห่งความจริงมีมากมายหลายครั้งที่อะไรๆก็ไม่เข้าทาง สถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง และสาเหตุของเรื่องพวกนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดของเรา

  • พาร์ทเนอร์ทำงานผิดพลาด
  • ทีมเดฟเพื่อนบ้านเข้าใจสเปคเอพีไอผิด
  • ทีมไอทีอัพเกรดโอเอสเวอร์ชั่นใหม่โดยไม่ขอคำปรึกษาก่อน
  • ลูกค้าลืมตัวกดลบข้อมูลสำคัญไป

นี่คือสถานการณ์ที่จะวัดระดับความรับผิดชอบที่เราและทีมงานมี

มันไม่ใช่ความผิดของเราแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาของเราแล้ว

มันจึงไม่สำคัญว่าใครผิดใครถูก ถ้าเรายอมรับว่ามันคือปัญหา ถ้าเรายอมรับว่ามันต้องได้รับการแก้ไข ถ้าเราลงมือลงแรงมีส่วนร่วมในการจัดการกับมัน … นั่นคือการแสดงความรับผิดชอบที่แท้จริง นั่นคือสิ่งที่มืออาชีพต้องทำ และนั่นคือหลักการที่ทุกคนในทีมต้องยึดถือ

อย่าถามว่านี่คือความผิดใคร ให้ถามว่าแล้วเราจะช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ยังไงจะดีกว่า


คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram