The Followers

ทีมที่ดีต้องมีผู้นำและเมื่อมีผู้นำก็ต้องมีผู้ตาม บางคนเกิดมามีบุคลิกและลักษณะนิสัยที่เหมาะกับการเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำ ไม่ใช่ว่าเค้าผิด ไม่ใช่ว่าเค้าไม่สำคัญ และไม่ใช่ว่าเค้าต้องฝืนธรรมชาติตัวเองด้วยการพยายามทำตัวเป็นผู้นำ

  • ในขณะที่ผู้นำมักจะเป็นนักคิด ผู้ตามเน้นปฏิบัติ
  • ในขณะที่ผู้นำมักเป็นคนวางแผนและตัดสินใจ ผู้ตามพอใจกับการแค่ออกความเห็นและรอรับแนวทาง
  • ในขณะที่ผู้นำมักจะก้าวร้าวในบางครั้ง ผู้ตามไม่ค่อยชอบอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันและต้องถกเถียง

บางคนไม่มีความเป็นผู้นำไม่ได้แปลว่าเค้าไม่มีคุณค่ากับทีม … ตราบใดที่เค้ามีความใส่ใจ ตั้งใจทำงาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน

ความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่เป็นผู้ตาม สมาชิกในทีม 70% เป็นผู้ตาม ถ้าจะถามว่าใครคือส่วนผลักดันให้เกิดความสำเร็จ? ผมคิดว่าอาจจะเป็นผู้ตามที่มีความสำคัญกว่าผู้นำก็เป็นได้


คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram