Work From Home … More

เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนว่า ผมทำงานได้มากกว่าเมื่ออยู่ที่บ้าน … เข้าใจว่าเพื่อนผมในทีมก็คิดแบบนี้เหมือนกัน

เพราะเราอยู่ในสายงานที่ต้องใช้สมาธิ ต้องใช้ความคิดเยอะเวลาทำงาน การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งยั่วเย้าและการถูกขัดจังหวะบ่อยครั้งทำให้งานไม่คืบหน้า

คนสามคนนั่งทำงานในห้องเดียวกัน … เมื่อคนแรกมีข้อสงสัยหันไปปรึกษาคนที่สอง เป็นไปไม่ได้ที่คนที่สามจะไม่ได้ยินหรือไม่รับรู้ … จากการสนทนาสองคนกลายเป็นสามคน สมาธิแตกซ่าน ธาตุไฟเข้าแทรก ต้องใช้เวลาหาทางกลับไปรวบรวมสติกันใหม่อยู่เรื่อยๆ … นี่ทำให้ผมทำงานได้แค่ 30% ของโปรดักทิวิตี้เวลาทำงานเงียบๆ

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วสำหรับทีมนี้ … เหมือนจะตกลงกันว่าหนึ่งสัปดาห์เราจะไม่เจอหน้ากันครบห้าวัน … ผมมักจะเป็นคนระบุว่าวันไหนจะทำงานจากบ้าน อย่างน้อยก็หนึ่งวันต่อสัปดาห์

ตอนนี้กำลังมีความคิดว่าแค่หนึ่งวันอาจจะไม่พอซะแล้ว ผมอยากทดลองเพิ่มเป็นสองวัน ดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร — ทำงานได้มากขึ้นมั้ย, ติดปัญหาอะไรถึงขนาดว่าทำงานต่อไม่ได้รึเปล่า, แฮปปี้ขึ้นมั้ย, ประหยัดค่ากินค่าเดินทางไปได้เท่าไร

อาจจะออกแบบตารางใหม่ให้เป็นว่า

  • จันทร์ พุธ ศุกร์ เจอกันที่ออฟฟิส พูดคุย แชร์เรื่องราวและผลงาน ออกแบบ ตกลง ถกเถียง และหาข้อสรุปสำหรับงานในระยะใกล้
  • อังคาร พฤหัสบดี ก็ตามอัธยาศัย ทำงานที่ต้องทำไปจากบ้านหรือที่ไหนก็ได้ มีคำถามมีปัญหาก็ยกหูโทรศัพท์หรือไม่ก็ทิ้งข้อความไว้ในห้องแชท

หวังว่าจะช่วยให้งานบางอย่างเสร็จเร็วขึ้น ฮ่าๆ


หลายคนทำแบบนี้ไม่ได้ เลือกจะทำงานจากบ้านตามใจตัวเองไม่ได้ … แต่เราก็ยังพอมีทางเลือกในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ลดสิ่งรบกวนลงได้ เช่น กำหนดช่วงเวลาห้ามพูดคุยกัน … ทุกวันพุธตั้งแต่บ่ายโมงถึงหกโมงเย็น ห้ามพูด ห้ามประชุม ห้ามรบกวนคนข้างๆ ใครมีงานอะไรก็ทำไปเงียบๆ

หวังว่าจะช่วยให้งานบางอย่างเสร็จเร็วขึ้น ฮ่าๆ


คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.