Employ a refugee — you will benefit Finland with hundreds of millions of euros

Our approach was covered on 24.3. in the editorial of Tekniikka&Talous magazine by Managing Editor Harri Junttila: http://www.tekniikkatalous.fi/tyoelama/ota-pakolainen-koodariksi-tuotat-kansantaloudelle-satojen-miljoonien-hyodyn-6635740 — and published on the 11/2017 print version of T&T.

As we fully agree with what Harri is stating, I’ll just go ahead and copy the beef:

Tämänkaltaiseen kotouttamiseen fiksu hallitus suuntaa työllistymisrahoista vaikka kymmenen miljoonaa euroa.
Takaisinmaksu olisi varma ja nopea, ja hyöty kauaskantoinen — suomalaista yhteiskuntaa eheyttävä.
Keinot ovat jo olemassa. Suomalainen Integrify on kehittänyt mallin, jonka avulla pakolaiset pääsevät hallitusti työelämään. Pilottihankkeessa neljä viidestä mukana olleesta sai töitä koodarina. Nyt Integrify skaalaa mallia sadalle pakolaiselle.
Kysymys on palapelistä. Kun maahanmuuttajan taidot ja työvoimaa etsivän yrityksen tarpeet suunnilleen kohtaavat, tarkempi justeeraus on helppo tehdä.
Integrifyn mallia voitaisiin rahoittaa aluksi julkis-yksityisesti.
Kun se olisi testattu, työvoimapulasta kärsivät yritykset maksaisivat palvelusta varmasti, koska ne maksavat työntekijän palkkaamiseen johtavasta vihjeestäkin jopa tuhansia euroja jo nyt.

So for potential partners: What are you waiting for?

Contact us at info@integrify.fi, or just give me a call (040 7741777)

Like what you read? Give Niklas Lahti a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.