Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik

Bağışçılık ve hayırseverlik rolleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Toplumların kültürel yapısı, sosyo ekonomik düzeyleri, sosyal refah durumu, devlet modelleri ve vergilendirme kuralları bu farklılaşmadaki en önemli etkenlerdir. Ancak tüm bu farklılaşmaya rağmen bağış kavramı, bireysel yardım ve kamu yararına çalışan vakıflar olmak üzere iki biçimde karşımıza çıkmaktadır.

Bireysel Bağış

Dünya Bağış Endeksine¹ göre ABD’de 144 milyon yetişkin insan para bağışı yapmaktadır. Bu listeye göre ilk sırada Hindistan (265 milyon kişi), ikinci sırada Endonezya (146 milyon kişi) bulunmaktadır. Para bağışı yapan yetişkin insanların oranına baktığımızda ise %91 ile ilk sırayı Myanmar, %79 ile ikincisi sırada Endonezya ve üçüncü sırada yetişkin nüfusun %73’ü ile Malta’nın geldiğini görmekteyiz. İnsanların hiç tanımadıkları birine yardım etme oranlarına baktığımızda geçtiğimiz yıllara göre düşüş olduğu görülmektedir. 2016 yılında Pakistan’da 61 milyon kişi tanımadığı bir kişiye yardım etmiştir, bu rakam Hindistan’da ve Çin’de 340 milyon, ABD’de 188 milyon, Almanya’da ise 41 milyondur.

2015 yılında Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre² Avrupa’daki kişisel bağışçıların toplamı 24,4 milyar Euro iken, ABD’de kişisel bağışların toplamı 229 milyar Dolar, Türkiye’de³ ise 1,30 milyar TL’dir. İngiltere 11,5 milyar Euro bağış ile Avrupa’da verilen bağışın yarısını karşılamaktadır. Avrupa’da en fazla bağışı yılda 402 Euro ile İngiliz bağışçılar yapmaktadır. İngilizleri Fransız bağışçılar 400 Euro ve İsviçreli bağışçılar 314 Euro ile takip etmektedir. 10 Avrupa ülkesinde⁴ yapılmış bu araştırmaya göre göre en az bağışı yılda 43 Euro ile İtalyan bağışçılar yapmaktadır. Türkiye’de yapılan araştırmaya göre⁵ Türk bağışçılar yılda 228 TL bağış yapmaktadır. Ancak bağışçılar, bağışlarını daha çok yakın çevresine ve dilencilere yapmaktadır. Türk bağışçıların STK’lara yılda sadece 16.70 TL bağış yaptığı görülmektedir.

Yetişkin nüfusun yaptığı bağışların ülkelerin GSYIH’sine oranına baktığımızda ABD %1,5 iken, Avrupa ülkelerinde bu oran %0,2 iken, Türkiye’de %0,06’da kalmaktadır. GSYIH’i diğer Avrupa ülkelerinden yüksek olan İsviçre, İsveç ve Hollanda’nın sonlarda olması oldukça dikkat çekicidir. Bu ülkelerdeki bağış yapan yetişkin nüfusu yüksek olmasına rağmen bağışın GSYIH oranı düşük kalmaktadır. Bunun en önemli nedeninin bu ülkelerdeki sosyal eşitsizliğin diğer ülkelerdekine oranla oldukça az görülmesidir. Sonuç olarak bir ülkede ya da bölgede sosyal eşitsizliğin daha fazla görülmesi ve savunmasız insanlarla ile daha fazla karşı karşıya kalınması toplumsal dayanışmanın yükselişini sağlayan en önemli etkenlerden birisidir denilebilir.

Photo by Tom Parsons on Unsplash

Avrupalıların bağış yapmak için öncelikli nedenleri arasında sosyal refah, uluslararası yardım ve din etkenleri vardır. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte bu üç etken insanların hangi kuruma bağış yapacağını seçmesini sağlamaktadır. Almanya, Belçika ve İsveç’de uluslararası ve insani yardımlar birinci öncelikli neden olarak görülmektedir. Bununla birlikte Fransa İspanya’da savunmasız durumdaki kendi vatandaşları için sosyal refahın artması birinci önceliklidir. İngiltere ve Hollanda’da ise dini etkenler birinci önceliklidir bağışçılar bu duruma göre bağışlarını yapmaktadır. Avrupa’da devlet tarafından sağlanan vergi indirimi ve vergi kesintileri gibi avantajlar, insanların ve kurumların bağış yapmasını teşvik etmektedir.

Kamu yararına çalışan vakıflar ve hayır kurumları

ABD’de 100.000 civarı vakıf bulunurken. İncelemenin yapıldığı Avrupa ülkelerinde⁶ toplam 107.000’e yakın kamu yararına çalışan vakıf bulunmaktadır. (Avrupa genelinde 130.000’e yakın vakıf bulunmaktadır.) Türkiye’de ise toplam 3.320 adet⁷ vakıf bulunmaktadır. Almanya 19.150 kurum sayısı ile ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada 15.778 kurum ile Polonya ve 3. sırada 14.196 kurum sayısı ile İspanya yer almaktadır. Avrupa’daki hayır kurumları ortalama 20–30 yaşındadır. Belirtilen Avrupa ülkelerinde 2000’li yıllarda yapılan bazı yasal ve ekonomik reformlar ve çıkarılan kanunlar ile vakıf ve hayır kurumu sayısı hızla artmıştır.

Avrupa genelinde hayırseverliğin ve bağışçılığın kanıtı olarak her 100.000 kişiye 30 vakıf düşmesi gösterilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu rakam ülkelere göre ve ülkelerin kendi içindeki bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Fransa’da her 100.000 kişiye sadece 6 vakıf düşmektedir. Bu rakam ortalama rakamların çok gerisinde kalmaktadır. Yine aynı şekilde Almanya’da doğu ve batı olarak belirgin farklılıklar gözlenmektedir. Bu dağılımın farklılık göstermesinde ülkelerdeki vakıf sektörünün gelişme zamanları, bölgelerin sosyal ekonomik düzeyleri gibi bir çok etmenin rol oynadığını söyleyebiliriz.

İncelenen Avrupa ülkelerinde bulunan kamu yararı vakıfların kamu yararına ayrılan taşınmazlarının ve sermayelerinin toplamı 426 milyar Euro’dur. İncelenen ülkelerde bulunan kamu yararı vakıflarının yıllık harcama toplamının 54 milyar Euro olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa’daki vakıfların önceliği genellikle sağlık sorunları ve sosyal refahın sağlanmasıdır. Vakıfların varlıkları ve harcama oranı Avrupa’da %12 iken ABD’de %7 olarak görülmektedir.

Intexcharity ile Doğrudan İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edin

Intexcharity, “Doğrudan Bağış Platformu” geleneksel bağış yöntemlerine güvenin az olması, bağışçıların yaptıkları bağışın nereye gittiğini tam olarak görememeleri gibi sorunlardan arınmış bağış için yeni çözümler üreten bir platformdur. Intexcharity Ethereum blockchain alt yapısına dayanır ve intexcharity üzerindeki tüm bağış hareketleri izlemek isteyen herkes tarafından görüntülenebilir.

Intexcoin’in gelişen potansiyeli ile intexplace ve intexpay ile oluşturulacak toplam faydanın dünyanın temel problemi haline gelen evsizler, doğal afet mağdurları, çevre sorunları ve mülteci sorunlarının tamamının çözümüne yönelik büyüyen ve sürdürülebilir bir bağış altyapısı hedeflenmektedir.

Sonsuz bağış döngüsü nasıl çalışır?
 
Intexcoin e-ticaret platformu intexplace.io üzerinde yapmış olduğunuz alışveriş sonunda ya da intexpay ile otomat makineleri ve kabul noktalarında yapmış olduğunuz alışveriş sonunda oluşan işlem ücretleri doğrudan hiçbir kesinti olmadan Intexcharity bağış platformuna aktarılır ve gün sonunda platformda biriken bağışlar tüm intexcoin bilekliklerine gönderilir.

Bileklik sahipleri, bilekliklerinde biriken intexcoin’ler ile otomat makineleri ve kabul noktalarında alışveriş yapabilirler. Yapılan bu alışverişten doğan işlem ücretleride bağış platformuna aktarılır ve bu döngü sürekli devam eder.


WEB SİTELERİMİZ ve SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ
Intexcoin — https://www.intexcoin.io
Intexplace — www.intexplace.io
Intexcharity — https://www.intexcharity.org

Facebook— https://www.facebook.com/intexcoin.turkiye/
Facebook — https://www.facebook.com/intexcoin/
Twitter — https://twitter.com/intexcoinorg
Youtube — https://www.youtube.com/c/IntexcoinOfficial
Linkedin — https://www.linkedin.com/company/intexcoin/
Telegram/Announcements — https://t.me/intexcoin


¹ — Dünya Bağış Endeksi — CAF World Giving Index / Ekim 2017 — www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/cafworldgivingindex2017_2167a_web_210917.pdf?sfvrsn=ed1dac40_10

² — Avrupa’da Hayırseverliğe Genel Bakış — Observatoire de la Fondation de France/CERPhi / Nisan 2015 “An overview of philanthropy in Europe” — http://efc.issuelab.org/resource/an-overview-of-philanthropy-in-europe.html

³⁻⁵ — Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı — TÜSEV / Eylül 2016 “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik” — https://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/turkiyede_bireysel_bagiscilik_ve_hayirseverlik.pdf

⁴⁻⁶ — “Avrupa’da Hayırseverliğe Bakış” araştırması 10 ülkede yapılmıştır. Bu 10 ülke Avrupa’nın %78’ini temsil etmektedir. (Eurostat) — Belçika — Fransa — Almanya — İtalya — Hollanda — Polonya — İspanya — İsveç — İsviçre — Birleşik Krallık

⁷ — T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü / 2015