Yeni Nesil Girişimcilik

Yeni nesil girişimcilik, kendi işini yapmanın biraz ötesine geçmiş bir kavram. Teknolojinin yarattığı hızlı iletişim ve bilgiye erişimin getirdiği fırsat ve tehditler, alışılagelmiş iş yapış yöntemlerinin yerine yenilerinin gelmesine şans tanıyor. Geçmişte çok fazla kaynak gerektiren işler, artık daha kolay denenebiliyor. Yeni iş yapış biçimlerinin ortaya çıkma şansı artıyor. Bu yüzden çok sayıda fikir yine çok sayıda insan tarafından denenebiliyor, ancak sonuç verileri başarısızlıkların çok fazla olduğunu gösteriyor.

Photo by Franck V. on Unsplash

Bu yüzden “neden” girişim ve “neden bu girişim” sorularının cevaplayarak çıkılmalı yola. Takım ya da kimlerle yola çıkılacağı, eksik ya da zayıf olunan konularda kimlerden veya nelerden yardım alınabilir, zaman planı, risk yönetim planı nasıl yapılır ilk düşünülecek konular olmalı. Bu konularda ilk başvurulacak kişiler mentorlar ve varsa yatırımcılar olmalıdır. Yapılacak ürün veya hizmetin kimin hangi sorununu çözdüğü unutulmadan, yaygın deyimiyle ona aşık olunmadan tanımlanmalı. Kullanıcı ya da müşterinin aradığının ürün ya da hizmet değil, sorunlarının çözümü olduğu hiç unutulmamalı. Bir de müşteriler veya kullanıcıların birbirlerinde farklı olabileceğini gerçeği hep akılda kalmalı. Hızlı değişen, yeni iş modelleri ve teknolojinin yönlendirdiği dünyada, varsayımlar ve bunların doğruluk testlerinin hızlıca yapılmasının bir girişimcinin vazgeçmemesi gereken yöntemlerin başında gelmelidir. İnsan inandıklarınıza veya beklentilerinize ters düşen olguları ve verileri görmezden gelme eğilimindedir doğası gereği. Örneğin; kullanıcı sayısın artıyor ama bunlardan ödeme yapanların başka bir deyişle müşterilerin sayısı aynı hızla artmıyorsa odak noktası müşteri sayısı olmalı. Mentorlar burada yön verici olarak kritik görevler almalıdır.

Linkedin videomuza ulaşamak için tıklayınız.

Ömer Erkmen
Investor, Mentor

https://www.mentoreffect.org/yeni-nesil-giriimcilik/