Tara Eikenaar
Jan 25 · 4 min read

Hoe die verliefdheid voor mij was? “Tja”, Evert lacht. “Net als een normale verliefdheid. Vlinders in mijn buik, opwinding. Je droomt er over. Mijn vrouw was daar niet blij mee.”


“Je kunt me herkennen aan de lolly.” In de anonieme groepschat worden de laatste afspraken gemaakt. Een beetje beholpen, dat wel, maar privacy is in dit geval letterlijk van levensbelang.

Alledaags uiterlijk

Daar zit hij. Op een bankje. Alledaags uiterlijk, sprekende ogen en borstelige wenkbrauwen, zoals dat hoort bij mannen van vijftig. Bij het opstaan gaat de lolly meteen de prullenbak in en steekt hij zijn hand uit: “Evert”.

Zichzelf voorstellen is geen optie. “Alles wat ik zou zeggen, maakt mij herleidbaar. En dat kan op dit moment helaas niet.” Wat hij wel kan vertellen is dat zijn pseudoniem Evert is en dat hij in een flat woont. In zijn eentje. De oorzaak: een scheiding. “Anders had ik nog bij mijn vrouw en twee kinderen gewoond.”

“Je droomt er over”

“Als je verliefd bent op iemand anders dan je vrouw, dan heb je even niet meer de aandacht voor haar en je kinderen. Ik had vlinders in mijn buik en voelde opwinding. Je droomt er over. Op een gegeven moment begon mijn vrouw dat te merken. Ze was daar niet blij mee.” Huwelijkstherapie volgde maar het mocht niet baten.

“Ik was verliefd geworden op een 10-jarig meisje.” Evert wist vanaf zijn pubertijd al dat hij pedofiel is. “Toen ik achttien was en een kus kreeg van een brugklasser wist ik het zeker. Dat gaf zo veel gevoelens dat ik ontdekte dat mijn pedofilie niet alleen maar rationeel was, er kwam ook emotie bij kijken. Toen ik daarachter kwam, sloeg het stigma toe. Ik besefte me dat ik uit het sprookje ineens niet meer een van de geitjes was. Ik was de wolf.”

“Ik was verliefd geworden op een 10-jarig meisje”

Afbeelding van Pixabay

Het stigma

Het idee leeft dat je als pedofiel automatisch kinderverkrachter bent. “Ik trok me terug en paste mijn keuzes aan aan mijn pedofilie. Ik zocht bijvoorbeeld een opleiding in de richting van werk zonder kinderen. Uit angst.” Achteraf heeft hij spijt. “Ik denk dat ik kinderen heel veel had kunnen bieden.”

In de kast

Inmiddels heeft Evert voor zichzelf erkend dat hij pedofiel is. Maar uit de kast is hij niet. “Als je eenmaal als pedofiel bekend wordt, dan heb je geen leven meer. Je verliest je baan, je huis, je familie, je vrienden.” Het is even stil. “Je verliest eigenlijk alles wat je tot mens maakt.”

Evert is ‘one of the good guys’. ‘Een uitzondering op de regel’, zoals de maatschappij dat zou zeggen. Maar hij legt uit dat het anders zit. “Slechts drie procent van de pedofielen is kindermisbruiker. De rest niet. Maar dat willen mensen niet horen. Het is zo lastig dat in de media continu het woord ‘pedo’ gebruikt wordt, als het eigenlijk over misbruikers gaat. Dat is niet hetzelfde.”

“Als het over misbruik gaat, dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen daar boos van worden. Ik hou van kinderen dus ook ik word daar boos van. Maar ik, als pedofiel, word daarop aangekeken.”

Anti-pedofilie-pil

“Evert. Als ik nu een pil had waarmee je morgen niet meer pedofiel zou zijn. Zou je hem innemen?” “Ja”. Klinkt het zonder twijfel. “Waarom?” “Dit is gewoon geen leven.” Even valt er een stilte. “In de korte periode dat ik andere pedofielen ken, hebben acht daarvan zelfmoord gepleegd. En dat begrijp ik wel.”

“Het aller moeilijkste is dat ik wel een relatie wil, maar dat het niet kan. Ik kan er alleen over dromen. Fantaseren. Datgene wat ik het liefste zou willen, dat kan niet. En dat is ook logisch, want meisjes worden ouder en wat doe je dan? Dump je ze?” Everts blik gaat naar de grond. “Maar het is wel lastig.”

Onvoldoende psychische zorg

“Sommigen van de mensen die zelfmoord pleegden, hebben ook zelf dingen fout gedaan. “En ik blijf promoten dat aan kinderen zitten gewoon niet kan. Maar het is wel verschrikkelijk als zelfmoord het gevolg is.”

Evert vindt dat er in Nederland onvoldoende psychische zorg is voor pedofielen. “Bij mij heeft therapie geholpen. Als pedofiel heb je een laag zelfbeeld en zelfhaat. Daar hielp ze me mee. Maar ze hielp mij ook bij het omgaan met mijn angsten. Ik was bang om een kind te misbruiken.”

“Zij wees me erop dat ik al 50 jaar ben en nog nooit een kind misbruikt heb. Waarom zou ik dat nu ineens wel gaan doen? Volgens Evert ontstaat die angst door het irreële beeld van zichzelf dat de samenleving hem oplegt. “Als pedofiel zou je alleen maar seksueel bezig zijn met kinderen. Maar dat is niet waar.”

“Ik was bang om een kind te misbruiken.”

Liefde voor kinderen

Evert merkt dat hij ook voordelen haalt uit het pedofiel-zijn. Zo heeft hij een oprechte liefde voor kinderen. “Het heeft me ook ruimdenkender gemaakt naar anderen toe. Ik denk dat iedereen die door een hele zware psychische periode gegaan is, veel meer empathie en minder oordeel kan hebben richting anderen. Het leert je hoe hard het leven kan zijn, maar ook waar je kracht zit.”

Evert is niet van plan de handdoek in de ring te gooien. “Het enige wat ik kan doen is blijven uitleggen dat een kindermisbruiker en een pedofiel niet hetzelfde zijn. Daar wil ik voor blijven strijden.”

Evert is een pseudoniem. Zijn echte naam wordt omwille van zijn veiligheid niet genoemd.

Deze video, de beelden en de tekst daarin staan los van het verhaal van Evert. De tekst is geschreven en ingesproken door Margriet Zwaan.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Tara Eikenaar

Written by

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade