Liefde is de kleine dingen voor elkaar doen.

Wie is Amber?

Image for post
Image for post

Ik ben Amber Dexel. Ik ben 19 jaar oud, kom uit Gouda en studeer journalistiek aan de hogeschool van Ede. Sporten doe ik niet meer. Ik heb toen ik jonger was wel aan ontzettend veel verschillende sporten gedaan. Dit varieerde van kunstschaatsen, acteren tot aan turnen. Soms vind ik het wel jammer dat ik ben gestopt met turnen, want ik was hier best wel goed in. Maar ik vond turnen denk ik gewoon niet leuk genoeg. Ik vond acteren, als je dat een sport mag noemen, veel leuker. Ik zat bij het Jeugdtheaterhuis. Ondanks dat je maar voor een handjevol ouders stond op te treden vond ik dat wel hartstikke leuk om te doen. Het zingen, dansen en de complimentjes achteraf. Nu vind ik dat allemaal wat minder belangrijk. Ik vind het nog wel leuk om complimenten te krijgen binnen bijvoorbeeld mijn vriendenkring, maar ik hoef niet meer zo in de spotlights te staan.

Gesloten

Ik ben best een gesloten persoon. Ik zal niet zo snel mijn hele verhaal aan iemand vertellen. Tuurlijk vertel ik het wel aan mijn beste vrienden of mijn ouders, maar dus niet zo snel aan iedereen. Waarom ik gesloten ben weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik ben eigenlijk altijd al wel zo geweest. Al zou je dat natuurlijk niet zo snel denken bij iemand die van acteren houdt. Het verschil met acteren zit hem erin dat je op dat moment iets speelt wat niet echt is en je tegelijkertijd geen rekening hoeft te houden met de vervelende dingen in het leven. Dus ik denk dat die dingen niet echt te vergelijken zijn.

5 Havo

Ik ben in vijf havo gezakt, want ik deed eerlijk gezegd niet zoveel en had weinig motivatie. En eigenlijk wilde ik ook nog niet van de middelbare school af op dat moment. Ik denk dat dat extra jaar op de middelbare best wel waardevol is geweest. Als ik dat jaar niet had overgedaan had hier denk ik een hele andere Amber op de opleiding gezeten. Dus ik denk dat ondanks dat blijven zitten natuurlijk vervelend is, het mij uiteindelijk wel iets goeds heeft gebracht.

Boomer

Ik ben opgegroeid in Gouda samen met mijn ouders en sinds 2018 mijn hond, een Boomer. Hij is klein en super lief. Het had niet echt een specifieke reden dat we een hond namen. We wilden er gewoon al best lang een, en in 2018 besloten we het maar gewoon te doen. Sindsdien loop ik veel en kom ik veel meer buiten. Maar het fijnste is natuurlijk als je thuiskomt en er een heel lief hondje op je staat te wachten die super blij is dat je er bent. Ik denk dat ik dat nog wel het fijnst vind.

Hoe was ik als kind?

Als ik mijn ouders mag geloven was ik als kind erg lief. Ik was helemaal geen probleemkind eigenlijk. Ik had nooit problemen en luisterde altijd. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit op school in de problemen ben gekomen vanwege mijn gedrag. Ik heb ook een erg liefdevolle opvoeding gehad. Ik denk dat als ik later zelf de kans zou krijgen dat het precies hetzelfde zou doen.

“Ik ben het liefst waar mijn vrienden zijn.”

In Gouda is niet heel veel te doen voor jongeren. Toen ik nog geen 18 was, was er eigenlijk niks te doen. Je hebt eigenlijk alleen de Macdonalds. Ik ben denk ik het liefst gewoon waar mijn vrienden en familie zijn. Soms rijden we bijvoorbeeld weleens naar de Mac en dan gaat het niet zozeer om de Mac zelf, maar het is meer dat soort kleine dingetjes wat ik leuk vind. Ik hou sowieso van de kleine dingen in het leven. Wandelen met mijn hond en lekker netflixen op de bank. Dat geeft me wel echt een gevoel van blijdschap en geluk. Het hoeft van mij niet altijd groot te zijn.

‘’De reis is soms leuker dan het concert zelf”

Ik ga ontzettend graag naar concerten van mijn favoriete artiesten. Alles eraan vind ik echt leuk. Niet alleen het concert zelf, maar ook de reis ernaartoe. Eerst met de trein, daarna in de rij en je helemaal voorbereiden. Dat vind ik echt leuk. Mijn favoriete artiest is Shawn Mendes, maar ik luister ook naar heel veel andere popartiesten. Pop is wel de enige muziek die ik luister. Ik heb geen idee waarom dat is. Het is niet dat ik andere muziek per se niet leuk vind, maar uiteindelijk kom ik altijd weer uit bij pop.

Haat

Als iets mij ongelukkig maakt is het haat en ongelijkheid. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen gelijk wordt behandeld en als ik dan merk dat dat niet gebeurt word ik echt boos. Ik hoor dan soms liedjes waarin dat dan niet gebeurt en dan denk ik: Waarom zou je dit zeggen? Ik begrijp het gewoon niet. In een ideale wereld zou ik dus ook zien dat iedereen elkaar accepteert voor wij hij is. Overigens vind ik wel dat niet iedereen in alles gelijk is aan elkaar, maar dat vind ik juist positief. Als iedereen anders is kan je ook weer van elkaar leren en dan versterk je elkaar alleen maar.

“Liefde is kleine dingen voor elkaar doen”

Liefde betekent voor mij mijn familie en vrienden. Liefde is de kleine dingetjes voor elkaar doen. Als je ergens aan denkt, dat je even een fotootje stuurt. Liefde kan denk ik op allerlei manieren ontstaan. Ik heb zelf wel een relatie gehad van anderhalf jaar. Maar het belangrijkste vind ik de kleine dingen voor elkaar doen.

Journalistieke toekomst

Ik wil eigenlijk al sinds mijn middelbareschooltijd de jongerenjournalistiek in. Ik wil jongeren en kinderen graag helpen. Het enige wat ik hoop is dat jongeren tijdschriften blijven lezen, want dit vond ik als kind altijd zelf erg leuk. Dus ik hoop dat ik daaraan bij kan dragen. Misschien dat ik als journalist wel bij zou kunnen dragen om haat de wereld uit te helpen. Dat ik kinderen en jongeren duidelijk hoop te kunnen maken dat haat niet goed is, misschien dat ik daar een rol in zou kunnen spelen.

Toekomstige Amber

Wat ik hoop te hebben gedaan als ik 40 ben? Ik hoop zoals ik al zei dat ik in de jongerenjournalistiek actief ben, want dat is wat ik op dit moment heel graag wil. En ik hoop dat ik tegen die tijd wat meer van de wereld heb gezien. Ik vind reizen leuk, maar ga nooit extreem ver. Ik heb niet per se iets met “verre landen”. Ik zou nog heel veel plekken in Europa willen zien. Verder heb ik nog niet echt een idee over wat ik allemaal zou willen doen in de toekomst. Ik zou niet weten wat ik op dit moment tegen toekomstige Amber zou moeten zeggen.

Joris Arnoldussen

OndergewaardeerdeBeroepen

Written by

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Invisible Cities NL

Invisible Cities portretteert mensen uit een stad die op de één of andere manier buiten de samenleving vallen, vaak door de manier waarop anderen hen labelen. Hier lees je persoonlijke, medemenselijke verhalen over hoe zij zich thuis voelen in de stad en de maatschappij.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store