io.js 3 Temmuz 2015 haftası

io.js ve Node.js Haberleri — 3 Temmuz
io.js 1.8 ve 2.3 için önemli iki yama ve yaklaşan etkinlikler.

io.js 1.8 ve 2.3 Sürümleri

Bu hafta üç iojs sürümü yayınlandı: v2.3.2 v1.8.3 ve v2.3.3 güvenlik yaması yayınlandı,tüm değişiklikler listesi için on GitHub ve aynı zamanda v1.x değişiklik listesi.

Önemli Değişiklikler

1.8.3

Bakım Sürümü

 • v8: Utf8 decoder’ındaki hata giderildi. Önemli güvenlik güncellemesi bu güvenlik açığı dos saldırılarına izin veriyor.
 • openssl: 1.0.2b ve 1.0.2c sürümüne güncellendi, DHE man-in-the-middle protection (Logjam) ve malformed ECParametrelerindeki sonsuz döngü çözüldü (CVE-2015–1788). Güvenlik notları ve detayları için. (Shigeki Ohtsu)#1950 #1958
 • build: Microsoft Visual C++ 2015 build desteği eklendi.Farklı distrolar için tarball’lar ve binary’ler build edilmeye başlandı

2.3.2

 • build: Microsoft Visual C++ 2015 build desteği eklendi.Farklı distrolar için tarball’lar ve binary’ler build edilmeye başlandı

2.3.3

 • deps: Utf8 decoder’ındaki hata giderildi. Önemli güvenlik güncellemesi bu güvenlik açığı ddos saldırılarına izin veriyor.

Bilenen Hatalar

Tüm liste ve son bilinen hatalar için bakınız https://github.com/iojs/io.js/labels/confirmed-bug

 • REPL içinde donmuş bir uçbirim başka bir vekil oturum yerine geçebilir. #690
 • 1.0.2 sürümünden beri dökümanlarda belirtilen process.send() metodu senkron olarak çalışmayabilir, bakınız#760 Çözüm için #774
 • DNS sorgusu devam ettiği sürede dns.setServers() kullanıldığından hata ile karşılaşılıyor #894
 • url.resolve metodunda iki tam host arasında url çözümlenirken auth kısmı gönderiliyor, bakınız #1435.
 • readline: bölünmüş kaçışlar hatalı işleniyor, bakınız #1403

Topluluk Güncellemeleri

 • Yosuke Furukawa Nodejs’nin geçmişi ve geleceği hakkında YAPC Asia 2015 sunum gerçekleştirdi, etkinlikte büyük bir japon programlama topluluğu yer aldı. Aynı sunum Tokyo’da ağustos 20–22'nde arasında gerçekleşicek.Daha fazla detay için burdan.
 • V8'de önemli bir güvenlik açığı bulundu,açık DoS saldırılarına izin veriyor.Node.js uygulamaları ve serverlarında kullanılan 0.12 ve diğer tüm io.js versiyonlarında bulunuyor. Kritik güvenlik güncellemesi için(Node.js v0.12.6, io.js 2.3.3 ve io.js 1.8.3) sürümleri yayınlandı. Daha fazla detay ve bilgi için Medium’da bulunan yazıya göz atın. v1.8.2 veya v2.3.2 yada daha farklı bir sürüm kullanıyorsanız kesinlikle iojs sürümleri 1.8.3 yada 2.3.3 güncelleyin.

Yaklaşan Etkinlikler

 • CascadiaJS biletleri satışta, 8 ile 10 Temmuz arasında Washington Eyaletinde.
 • BrazilJS Conf biletleri satışta, 21 ile 22 Ağustos’ta Shopping Center BarraShoppingSul.
 • NodeConf EU biletleri satışta, 6 ile 9 Eylül arasında Waterford, İrlanda.
 • Node.js Italian Conference biletleri satışta, 10 Ekim’de Desenzano — Brescia, Italy.
 • JSConf CO 16–17 Ekim’de at Ruta N, Medellin’de.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.