iOS 9 – Introduction

Gần đây, công việc của mình có liên quan nhiều đến mobile và mình thấy iOS thật sự là gã bảnh trong ngành công nghiệp phần mềm hiện nay.

Để bắt kịp với xu thế hiện tại của thế giới. Mình quyết định chia sẻ những kiến thức của bản thân về iOS 9 mới nhất hiện nay. Trong quá trình viết, sẽ không tránh khỏi những sai sót. Mong mọi người khi đọc được những dòng này sẽ góp ý giúp mình để hoàn hiện hơn

Đối tượng hướng đến trong series

Là những người có kiến thức cơ bản về iOS và Objective-C muốn tìm hiểu thêm về Swift và cập nhật những điểm mới trên iOS 9

Nội dung chính

Trong series bài viết lần này, mình sẽ giới thiệu với mọi người 5 topics lớn của iOS 9. Đó là:
* Swift 2.0
* Introduce app search 
* App thinning 
* 3D touch 
* UIStackView & Auto layout changes

Hy vọng sẽ giúp ích cho công việc của mọi người.