Swift 2.0

Swift vs Objective-C?

Tại sao Apple giới thiệu ngôn ngữ mới (swift) trong khi Objective-C đang làm rất tốt công việc của nó? Tại sao tôi nên từ bỏ Objective-C để học swift? đó là câu hỏi không ít người đặt ra, và câu trả lời sẽ là:

  • Swift mang đến cho Apple một cơ hội bắt đầu lại, sắp xếp lại tất cả những thứ trong quá khứ đã làm không tốt, một cơ hội thay đổi và hoàn thiện hơn.
  • Swift được phát triển với rất nhiều những đặc điểm tốt nhất của rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều này làm nên một sự khác biệt cũng như sự gần gũi từ việc chuyển đổi từ những ngôn ngữ khác về swift, đặc biệt là từ Objetive-C.
  • Đó là 1 ngôn ngữ hiện đại, an toàn, và tiện lợi cho các developers. Tương tác tốt với các thư viện Objective-C và frameworks như Cocoa và Cocoa Touch, thậm chí là code Objective-C của bạn.
  • Vấn đề cuối cùng và cũng là cốt lõi: Swift là ngôn ngữ mà nguồn mở, các developers có thể xem, chỉnh sửa hoặc tạo ra 1 phiên bản khác của Swift cho riêng bạn, Apple khuyến khích điều đó. Tất nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, bạn chưa thể viết một Android app hay viết APIs bằng Swift. Nhưng trong tương lai, điều đó rất có thể xảy ra. Bạn có thể viết 1 source code và debug ở mọi nơi..! Dù sao, hãy để tương lai trả lời câu hỏi đó.