Başarı Hikayeleri

Aykut Çayır

Eğitim sayesinde üzerinde çalıştığım mobil uygulamayı hayata geçirme imkanı buldum. Yapmış olduğum iş başvurusunda Invemo’dan aldığım iPhone Uygulama Geliştirme Kursu Sertifikası sayesinde iPhone geliştiricisi olarak ilgili pozisyona kabul edildim. Çalıştığım firmada ise çok büyük bir GSM Firmasının Cloud’u için iPhone uygulamaları geliştiriyorum.

Alparslan Parlak

Gerek mobil platformların diğerlerine göre kompleks oluşu, gerek Apple ürünlerinin bambaşka bir yapiya sahip oluşu, gerekse Türkçe kaynağın kıtlığı ciddi anlamda bir eğitime ihtiyacım olduğunun göstergesi olmuştu. Profesyonel ve yardım sever eğitmenler sayesinde gerekli bilgileri en basit yoldan ve anlaşılır bir şekilde ögrenme imkanı buldum. Bu eğitime katıldığım için kendimi şanslı ve özel hissediyorum.

Mehmet Kaşkaya

2013 yılında tanıştığım Yaşam Boyu Eğitim Merkezinin başlatmış olduğu iOS Uygulama Geliştirme programına katılarak bu alanda aldığım bilgiler doğrultusunda çalışmaya devam ettiğim firmanın iOS uygulamasını geliştirmeye başladım. Bu sayede hali hazırda var olan internet sitemizden ulaşılabilen her türlü bilgiye mobil ile erişim imkanı sağladık.

Ege Arsan

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve İnvemo İletişim Firmasının Kadir Has Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiği eğitim programına katıldım. Daha iyi bir iOS kursu olamazdı benim için. Hem kendi üniversitemde hem de eski staj yaptığım şirket tarafından verilecek olması bakımından. Başta Nevzat Raytop olmak üzere, projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.

Barış Arsan

Eğitim sürecinde daha önceden belirlenmiş olan konular üzerinde birçok uygulama geliştirdik; burayı vurgulamak istiyorum. İnteraktif şekilde öğrenim geçirdik. Bu süre boyunca her birey tek başına uygulama hayata geçirdi. Programda öğrendiğim bilgiler doğrultusunda tezimi daha verimli ve kısa zamanda bitirme imkanı buldum.
Like what you read? Give Paruğ Demircioğlu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.