Program Detayları

Ön Koşul

iOS uygulama geliştirme eğitimine katılmak isteyen adayların object oriented (nesne yönelimli) programlama dillerinden herhangi birinde en az giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Kontenjan

Sertifika programı 20 kişi ile sınırlıdır.

Program Tarihleri

Program 04 Kasım 2017 – 09 Aralık 2017 tarihleri arasında her Cumartesi saat 11:00 – 16:00 arası olmak üzere toplam 30 saat olarak planlanmıştır.

Eğitim Yeri

Kadir Has Üniversitesi — Cibali Kampüsü
Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34083
Tel: 0212 533 65 32 (dahili 1218)
E-Posta: khas-yasam@khas.edu.tr

Katılım Ücreti

iOS Uygulama Geliştirme Sertifika Programı (30 saat) 2.400 TL + KDV (%8)
Üniversite öğrencilerine %30 burs verilmektedir.

Ödeme Seçenekleri

Banka: Garanti Bankası
Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi
Şube: Balat Şubesi (Şube Kodu 020)
Hesap No: 6299718
IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18

Banka: Akbank
Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi
Şube: Kadir Has Üni. Şubesi (Şube Kodu 993)
Hesap No: 008295
IBAN : TR92 0004 6009 9388 8000 0082 95

*Anlaşmalı kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmaktadır.

Like what you read? Give Paruğ Demircioğlu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.