Program İçeriği

1.Hafta

 • Mobil uygulama geliştirme konsepti .
 • iOS, Xcode, Objective-C ve Swift Programlama dillerine giriş.
 • MVC nedir? Nasıl kullanılır?
 • Basit bir örnek iOS uygulaması geliştirilerek Objective-C konseptlerinin kavranması, iOS simulator ve Debugger kullanımı.
 • Debugger kullarak adım adım hata yakalamak.

2.Hafta

 • Cocoa Framework kullanımı
 • Temel Foundation veri tipleri
 • Collections — NSArray, NSDictionary, NSSet
 • NSString ile text işlemleri
 • Veri kaydetme ve okuma, temel dosya işlemleri
 • Property list (.plist) kullanımı

3.Hafta

 • UIKit Framework’e giriş
 • Interface Builder (IB) kullanarak arayüz tasarlama, connection oluşturma
 • Örnek bir uygulama ile temel UIKit komponentleri: UIButton, UITextField, UITextView, UILabel, UITableView
 • UICollectionView ve UITableView kullanımı.

4.Hafta

 • iPad için uygulama geliştirme.
 • iPad Popover kontrollerini kullanma.
 • Aynı proje üzerinden hem iPhone hem iPad için uygulama geliştirme (Universal App).
 • AppStore Submission işlemleri.
 • Storyboard kullanımı.

5.Hafta

 • UIWebView kullanımı.
 • Web servis entegrasyonu ve network request işlemleri.
 • JSON model encoding/decoding işlemleri.
 • Background ve Main thread kavramları.
 • Core Location/Mapkit, Accelerometer, image picker ve camera controller kullanımı.
 • Video oynatma işlemleri.

6.Hafta

 • Autorotation ve autoresizing.
 • Auto Layout kavramı ve uygulanması.
 • Gesture kullanımı — Tap, Touch, Swipe.
 • Cihazın dikey/yatay kullanımında uygulamaların nasıl geliştirileceği ve UIKit bileşenlerinin nasıl boyutlandırılacağı .
 • Dokunma ve dokunma ile bağlantılı öğelerin kullanımı .
 • Animasyonların çeşitleri ve çalışma şekilleri.
 • Media ve gelişmiş uygulama parçaları üzerinde örnek çalışmalar .
 • Örnek uygulamaların incelenmesi ve kullanım çeşitleri.