1 Temmuz 2016 Tarihinden Sonra zorunlu olacak!

1 Temmuz 2016 Tarihinden sonra tüm iş yerleri buna kamu ve özel işyerilerde dahil İş Güvenliği uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurma zorunluğu geliyor

Daha önceki yazılarımda bahsettiğim gibi 2012 Yılında çıkartılan İş Güvenliği Kanunu tam olarak tüm iş yerlerinde uygulanmaya başlanacak.

Zaten 50 Kişinin üstünde çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri için İş Güvenliği uzmanı ve İş Yeri Hekimi istihdam etmek etme zorunluluğu, 2014'ün Ocak aynda başlamıştı.

İş yerlerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenecek olan İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma görevi kanunda belirtilmiştir.

Bu yasaya uymayan kişilere gerekli cezalarda kapıda.

Biz İş Güvenliği Uzmanları olarak iş kazalarının azaldığı bir ülke haline gelmek Için çaba harcıyoruz.

Önlemek ödemekten daha Ucuzdur

Kazasız bir iş günü dilerim ...

Like what you read? Give SİNAN YÜCE a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.