Ayinesi İletiŞimdir.

Kişinin.

Yalnızca kişinin mi ?, tabii ki hayır. Kişilerden mürekkep toplumların da ayinesi bu sözün kerametine bulaşmıştır bir yerde.

Melwin Conway bunu ifade ederken her projenin yapıtaşlarının oturmasında o projede çalışanların iletişimlerinin ne büyük rol oynadığına değinmiştir.

Şöyle ki:
Organizations which design systems … are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations.
Tembel bir çeviriyle şöyle:
Organizasyonlar ki sistem tasarlayanlar, bu tasarımlarını yaparken iletişim ağlarının benzerliğinde yapılar ortaya koyarlar.

Bu ona Conway’s Law tabirini kazandırmıştır.

Bu noktada gerçekten idrak etmemiz gereken mefhum ise bir ürünün ortaya koyulmasında kabaca geçilen adımlardır. İhtiyaçların toplanmasından, tasarım aşamasına ve sonrasında gerçeklenip testlerinden en sonunda nihai kullanıcıya sunulmasına kadar olan iletişimin ehemmiyetidir.

Müşterinin gereksinimlerini bu işi yapacak olan partiler arasında ziyadesiyle net bir şekilde belirleyip, bu süreç dahilinde iletişimi düzgün yönetmek gerekir.

Tarihten öğrendiğim iki mühim konu vardır birisi rusların sıcak denizlere inme isteği bir diğeri ise böl — parçala — yönet tekniğidir. Akdenizin şimdi rus kaynadığını göz önünde bulundurursak, Osmanlıya yıllarca uygulanan Divide et Empera dan bahsedebiliriz.

Tarihten esinlendiğimiz bu böl ve yönet siyaseti ile sistemlerimizdeki bölümlemeyi en makul şekilde gerçekleştirip, bu ilgili küçük bölümlere de valiler atayabiliriz. Yazılım özelinde bölümlemelerde High-Cohesion/ Low-Coupling önderliğinde ilerlememiz faydamıza olacaktır.

  • High cohesion — Sistem içi parçaların kendi içlerindeki yapılarının birbiriyle yakın uyumlu olması.
  • Low coupling — Sistem içi parçaların diğer parçalar ile olan iletişim bağının esnek olması.

Her süreç adeta bir kulaktan kulağa oyunu gibidir, kulağını dört açanın muzaffer olduğu.

  • İletişin.
  • Sorun.
  • Dinleyin.
  • Anlamlandırın.
  • Uygulayın.
  • Ders alın.
  • Başa dönün.