Islamic Quiz 303 : Wo Kaunsi Surah hai jiske Padhne wale se jadugar muqabla nahi kar sakta ?

Mohammad Salim
Islamic Quiz
Published in
Dec 6, 2023

--

Islamic Quiz 303 : Wo Kaunsi Surah hai jiske Padhne wale se jadugar muqabla nahi kar sakta ?

Islamic Quiz 303

Wo Kaunsi Surah hai jiske liye RasoolAllah ﷺ ne farmaya ki jadugar uss (Surah ko padhne wale) ka muqabla nahi kar sakta ?

Options Are 👇

A. Surah Yaseen

B. Surah Al-Mulk

C. Surah Al-Baqrah

D. Surah An-Naas

Get Answer: https://ummat-e-nabi.com/islamic-quiz-303/

Courtesy © Ummat-e-Nabi.com

--

--