Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Arayüzleri ve 2019 Yılı

Merve Kavas
IstasyonTEDU
Published in
4 min readJan 3, 2020

--

2019 yılı Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Ekosistemi için yeni araştırmaların, işbirliklerinin, destek programlarının doğduğu bir yıl oldu. Bu yazının amacı ekosistem aracılarının 2019 yılında yaptığı çalışmaları derlemek, sosyal girişimlerin ve sosyal inovasyonun desteklenmesinde farklı roller üstlenen aracı yapıların öneminin bilinirliğine katkı sağlamak.

(Eksik kaldığını düşündüğünüz gelişmeleri merve.kavas@tedu.edu.tr ile paylaşabilir, listeye katkı sunabilirsiniz.)

Photo by Atem Books on flickr
  • Impact Hub İstanbul yürütücülüğünde Social Impact Award (SIA) ilk kez Türkiye’de gerçekleşti. Impact Hub İstanbul’un Anadolu Efes ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürüttüğü Accelerate2030 programı da 2019'da gerçekleşti.
Fotoğraf: SIA
Görsel: imece
  • ‘Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu’ raporu yayımlandı. British Council tarafından desteklenen, TED Üniversitesi ve İstasyonTEDÜ tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu’ raporunun tamamına buradan erişilebilir. Rapora dair bir röportajsa Pioneers Post’ta paylaşıldı.
Fotoğraf: Joon
  • Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) kuruldu. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı; Vehbi Koç Vakfı liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığıyla yürütülüyor.
  • TSGA 8–13 Temmuz tarihlerinde proje illerinden 27 katılımcıyla eğitmen eğitimi gerçekleştirdi. Eğitmen eğitimlerinin ardından sosyal girişimcilik eğitimleri Van, Kayseri, Gaziantep ve Samsun’da düzenlendi.
  • Impact Hub İstanbul ve İstasyonTEDÜ ev sahipliğinde Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı ortaklığında düzenlenen Açık Sahne etkinlikleriyle sosyal girişimcilik ekosistemi İstanbul ve Ankara’da bir araya geldi.
  • Ashoka Sosyal Girişimcilik Günü ikinci kez gerçekleşti. Sistem dönüşümü için çalışan sosyal fayda aktörleri Presencing Institute’un kurucusu ve Theory U’nun geliştiricisi Dr. Otto Scharmer’ın katılımıyla bir araya geldi.
Görsel: Ashoka Türkiye
Görsel: UNDP Accelerator Labs
Görsel: Thomson Reuters Foundation
Görsel: ‘Social enterprises and their ecosystems in Europe’ raporu

‘Açık Açık Sosyal Girişim’de amacımız sosyal girişimlerin ne derece ortak kriter ve prensipleri karşıladıklarını, ne derece şeffaf olduklarını ve hesap verdiklerini gösterdikleri bir platform yaratmak.’

Görsel: Açık Açık Sosyal Girişimler
Görsel: ‘Türkiye’de Etki Yatırımcılığı’ raporu
Fotoğraf: Ankara Kalkınma Ajansı
  • SKA Etki Hızlandırıcı (SDG Impact Accelerator) Programı UNDP, Bill & Melinda Gates Vakfı, Eczacıbaşı Grubu ve Limak Vakfı’nın ortaklığıyla kuruldu. Kamu-özel sektör işbirliğiyle yürütülen programda girişimciler, mültecilerin dijital kimlik sistemleri yoluyla geçim imkanlarına, yeniden tasarlanmış tuvaletler yoluyla taşınabilir atıksız sanitasyon sistemlerine erişebilmesini sağlayacak çözümler geliştirdiler.
Fotoğraf: SKA Etki Hızlandırıcısı
  • Genç İşi Kooperatif ‘Koopdestek’ platformunu duyurdu. Türkiye’de sosyal kooperatiflerin kapasitesinin geliştirilmesi için çalışan Genç İşi Kooperatif, kooperatiflerin sıklıkla sorduğu sorulara avukat, mali müşavir ve kooperatif uzmanlarının verdikleri yetkin ve yalın yanıtları içeren bir soru-yanıt platformu olan Koopdestek’i geliştirdi.
Görsel: Koopdestek

Yeni kuluçka programları ve üniversite merkezleri:

(Eksik kaldığını ya da düzeltilmesi gerektiğini düşündüklerinizi merve.kavas@tedu.edu.tr ile paylaşabilir, listeye katkı sunabilirsiniz.)

--

--

Merve Kavas
IstasyonTEDU

interested in systems change, systems thinking and systems mapping