ฝึกเรียนเขียนโปรแกรมง่ายๆ กับ code.org

ทุกคนเคยได้ยินคำว่า “การเขียนโปรแกรม” หรืออาชีพที่เรียกว่า “โปรแกรมเมอร์” ใช่ไหมครับ การเขียนโปรแกรมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Programming (โปรแกรมมิ่ง) หรือ coding (โค้ดดิ้ง) นั้น หมายถึงการเขียนชุดคำสั่งเพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามที่เราต้องการ โดยทั่วไปที่นักเรียน นักศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์หรือไอทีฝึกเขียนกันอยู่นั้นก็จะเลือกภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อนำมาฝึกเขียน เช่น ภาษาซี (C language) ภาษาจาว่า (Java language) ซึ่งภาษาเหล่านี้ค่อนข้างใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ จนทำให้บางคนเลิกไปหรือแม้แต่เกลียดการเขียนโปรแกรม เพราะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก

ผมได้ไปพบเว็บไซต์อันหนึ่งชื่อว่า code.org ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อทำให้ทุกคนเริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆ เนื่องจากผู้ก่อตั้ง code.org เชื่อว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเด็กๆ และควรจะให้เด็กๆ เริ่มศึกษาพร้อมๆ กับวิชาหลักอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จีงได้พยายามหาวิธีที่จะทำให้เด็กๆ (หรือผู้ใหญ่) มาสนใจการเขียนโปรแกรมผ่านทาง code.org ผมเห็นว่าน่าสนใจมาก จึงจะมาเชิญชวนให้ผู้อ่านทุกคนลองเข้าไปเล่นกันดูครับ

เว็บไซต์ code.org สามารถให้ผู้เรียนฝึกหัดได้โดยการเปิดเว็บไซต์เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมใดๆ ทำให้ข้ามขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆ ที่ยุ่งยากกวนใจออกไป นอกจากนั้นทีมพัฒนายังออกแบบแบบฝึกหัดให้มีรูปแบบเป็น Block programming ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าการเขียนด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพราะ block programming มีลักษณะเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ บล๊อคแต่ละชิ้นมีสีสันที่แตกต่างกันที่หมายความถึงรูปแบบการเขียนหรือโครงสร้างของโปรแกรมที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่ต้องสนใจกับไวยากรณ์อันซับซ้อนของตัวภาษา แต่เน้นไปที่การพัฒนาตรรกะและทักษะในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ซึ่งเมื่อผู้เรียนเคยชินกับโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมและเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ก็จะทำให้สามารถเปลี่ยนไปเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้โดยง่าย การเขียนโปรแกรมด้วย block programming นี้ไม่ได้ใช้สำหรับสอนเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังได้ถูกใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัยดังๆ เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หรือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์คลีย์ด้วย

เกมทำให้การเรียนเขียนโปรแกรมน่าสนใจมากขึ้น

หากท่านไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลย ให้ท่านเริ่มที่แบบฝึกหัดที่ชื่อว่า “Hour of Code” หรือแปลว่า หนึ่งชั่วโมงกับการเขียนโปรแกรม ที่จะให้ท่านได้ฝึกการเขียนโปรแกรมง่ายๆ ตั้งแต่พื้นฐานแรกสุดโดยตลอดการฝึกหัดจะมีวิดีโอคั่นเป็นช่วงๆ เพื่อสอนหลักการสำคัญ เช่น การเรียงลำดับคำสั่ง การทำซ้ำ (loop) การตัดสินใจ (selection) ครูที่มาสอนก็ไม่ใช่ธรรมดา แต่เป็นกูรูด้านไอที เช่น มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ค เจ้าของเฟสบุ๊ค หรือ บิลล์ เกตส์ ผู้ก่อตั้ง ไมโครซอฟท์ เลยทีเดียว

พี่มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์คมาสอนเองเลย

แบบฝึกหัดใน Hour of Code ถูกออกแบบมาอย่างดีให้ดึงดูดเด็กๆ เพราะทำเป็นเกมเจ้านกพิโรธ Angry Birds โดยเราจะต้องควบคุมเจ้านกสีแดงให้หาหนทางไปจัดการหมูเขียวให้ได้ โดยผู้เรียนจะต้องวางแผนให้ดีและเลือกเขียนโปรแกรมโดยใช้จำนวนบล๊อคไม่เกินที่กำหนดไว้ในแต่ละด่านเท่านั้น ทำให้จะต้องฝึกการเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หากทำได้จนครบ 20 ด่านแล้ว ก็จะได้รับใบประกาศณียบัตร Hour of Code ไว้แชร์โชว์เพื่อนๆ บนเฟสบุ๊คหรือทวิตเตอร์ได้อีกต่างหาก เมื่อเรียนจบแบบฝึกหัดแรกแล้วยังไม่หนำใจ ท่านสามารถเลือกเรียนต่อได้อีกหลากหลายตามที่ต้องการจากง่ายไปหายาก เช่น ฝึกเขียนเกม Flappy Bird เพื่อสร้างเกม Flappy Bird ในแบบของเราเองและแชร์ให้เพื่อนๆ เล่นได้ หรือ แม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมลงบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ยังได้

ฝึกเขียนเกม Flappy bird ในแบบของตัวเอง!

เป็นไงบ้างครับ น่าสนใจแบบนี้แถมยังเรียนได้ฟรีๆ ผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาลองกันดูนะครับที่ http://code.orgแล้วจะรู้ว่าการเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องยาก แถมยังสนุกอีกด้วย :-)

อ้างอิง: http://code.org


Originally published at www.vcharkarn.com.

IT Stuffs

Articles about IT. Mostly are from my articles published in Vichakarn website.

  Chaiyong Ragkhitwetsagul

  Written by

  Newly-wed CS PhD student, teacher, love travel, football, games, movies!

  IT Stuffs

  IT Stuffs

  Articles about IT. Mostly are from my articles published in Vichakarn website.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade