Google’ ın İnternet Sağlama Projesi Loon, Artık Kontrolü Eline Aldı!

Alphabet, “Connect People Everywhere” sloganıyla milyarlarca insanın hala temel internet erişiminden yoksun olmasına dikkat çekerek Loon projesini geliştiriyor.

İnternete Olan Erişim Yıllar Geçtikçe Azalıyor

Son birkaç yılda, internet erişiminin büyümesinde yavaşlama ile karşılaşıldı: 2007'de %19'dan 2016'da %6’ya kadar azaldı.Dünya kara kütlesinin %50’sinde, 3.8 milyar insanın internet erişiminin olmadığına dikkat çekti. Loon, kapsama alanını yer tabanlı altyapının erişemeyeceği boyutlara genişletmek için çözümler üretiyor.

Bağlantı Ekosisteminin Yeni Taşımacısı

İnsanları, yeryüzünü ve nesneleri birbirine bağlamak istiyorsak, daha fazlasına, üçüncü bir katmana başka bir deyişle bir yardımcıya ihtiyaç duyuluyor. Loon’un devreye girdiği yer burası: bölgeleri birbirine bağlamak için yeni bir bağlantı teknolojisi oluşturuyor.

Loon, Pekiştirmeli Öğrenme Algoritmasını Kullanıyor!

Londra Imperial College’tan Edward Johns, yapay zeka kontrol sistemlerinin daha yaygın olarak kullanılması gerektiğini söylüyor. “Takviyeli öğrenme eğitimi, en parlak insan mühendislerinden bile daha iyi çözümler sunuyor” diyor. Pekiştirmeli Öğrenme Algoritması, birtakım eylem-ödül mekanizmasına sahiptir. Makine bir eylemde bulunarak çevre ile etkileşir. Çevreyi gözlemleyerek yeni durumu ve elde ettiği ödülleri değerlendirir. Eylemler ve gözlemler bir döngü içinde birbirini takip eder. Böylece çıkarım sonucu çevreyi öğrenmiş ve gerekli bilgileri elde etmiş olur.

Pekiştirmeli Öğrenme Algoritmasında bir dizi öğrenme süreci olduğundan bahsetmiştim. Bu yöntemde gözardı edilemeyecek kadar önemli olmasına rağmen çok fazla değişken olduğu için simülasyon bilgisayarlarında birebir uygulanır ve makineye öğretilir.Yazılımın deneme yanılma yoluyla becerilerini öğretmesine izin veren bir tekniktir. Açıkçası, bu tür bir tekrarlama ve uygulama, gerçek dünyada yüksek irtifa balonlarıyla yapılacak bir kaza durumunda onarımı maliyetli olduğundan kullanılıyor.

Loon balonları zaten Kenya , Mozambik ve Peru’nun uzak bölgelerinde on binlerce insana internet sağlıyor . Ayrıca Loon, 2020 yılının başlarında stratosferde 312 gün süren yeni bir rekor kırdığını duyurdu. Firma, bu balonun yeni yapay zeka denetleyicisini kullandığını ve eski denetleyiciler tarafından belirlenen 223 gümlük önceki rekorunu geçtiğini doğruladı.

Loon’un baş teknoloji sorumlusu Sal Candido,” Yeni kontrolcü, balonda artık daha verimli bir iş yapıyor ve güç tasarrufu yapmamızı sağlıyor “ diyor. Balonun sınırlı gücü varsa ve sert hava koşullarını öngörüyorsa, denetleyici şarj ve helyumdan tasarruf eder ve bu durumu buzlu havalarda benzin göstergesine daha yakından nasıl dikkat ettiğimize benzetebiliriz.

--

--

--

Izmir University of Economics ACM Student Chapter aims to facilitate communication and collaboration with students studying in the university’s computer science fields and with ACM communities at other universities by organizing, workshops, programming competitions and seminars.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alican AKCA

Alican AKCA

Math Student at Izmir University of Economics. I have been working on Machine Learning and AI. alicanakca.space

More from Medium

How to Manage Exceptions When Waiting On Multiple Asyncio Tasks

Cover image. An abstract metallic pattern.

Tom Wolf just won’t go away. Julia Friedman and David Hawkes’ exhumation.

CentOS 8: No URLs in mirrorlist error

Installation of Lubuntu on Oracle Virtual Box and Making it work in Full Screen Mode