Öğretmen Kulübü Vol. 110 (30 Kasım 2018)

Tema: Aile ve Gıda Alışkanlıkları

Zikzak Grup ve İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) işbirliği ile gerçekleştirilen Öğretmen Kulübü’nün 110. buluşmasını 30 Kasım 2018 Cuma günü Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. Her beş haftada bir üç farklı formatta paylaşımlar yaptığımız ve her geçen hafta daha geniş katılımcı sayısına sahip olan etkinliğimiz güncel hayatta uygulayabileceğimiz dopdolu bilgiler içeriyordu. Gece Yusuf Çağlayan’ın Öğretmen Kulübü’nün geçmişinin paylaşımı ile başladı.

İlk bölümün konuşmacılarından Prof. Dr. Ülkem Yararbaş, “Şeker Ne Kadar Şeker?” projesiyle günümüz hastalıklarından obezite ile ilgili çocuklarda farkındalık uyandırmak için neler yaptıklarını aktardı. Eğitimde sistem düşüncesi yaklaşımı ile planlanan projenin başlangıç noktası, yıllara göre insanların kilolarındaki artışın görselleştirilmesi olduğunu anlattı. Zaman boyunca değişim gösteren kilo grafiğinin altında yatan sebepler (sistemin yapısı) incelendiğinde karşımıza çıkan en büyük nedenin şeker kullanımının artması olduğunu belirtti. Şeker ile dopamin arasına pekiştirici döngü olduğu ve yeme isteğini daha da arttırdığını ifade etti. Bu süreci çocuklara aktarabilmek için çıkarım merdiveni, oyunlar, besinlerin içinde şeker olup olmadığını anlamayı sağlayan deneylerle, aile katılım çalışmalarının da planlandığını söyledi.

Doç.Dr. Zeynep Arıkan Ayyıldız “Besin Alerjileri” konusu ile paylaşımda bulundu. Bağışıklık sisteminin besinlere karşı aşırı tepki vermesi olarak tanımladı. Eskiden besin alerjilerinin bu kadar yaygın olmadığını belirten Ayyıldız, besin alerjisi nedenlerini genetik yatkınlık ve gıdaların yapılarında değişkenlik göstermesi olarak tanımladı. Alerjiye neden olan besinler arasında inek sütü, yumurta, buğday, yerfıstığı ve ağaç fıstıkları, kuruyemişler, baklagiller (mercimek, nohut, soya),et, balık ve kabuklu deniz ürünleri, sebze ve meyveler olduğunu söyledi. Bir bölgede en çok ne tüketiliyorsa ona karşı alerjik durumun oluşabileceğini belirtti. Alerjik etkinlerin solunum yolu, sindirim yolu, cilt ve anafilaksi ile klinik bulgular gösterebileceğini açıkladı. En dikkat çeken bilgi ise yer fıstığına karşı alerjisi olan birinin yer fıstığı yemiş biri tarafından öpülmüş olmasının reaksiyona neden olmasıyıdı. Anafilaksi gelişen çocuk ya da yetişkin için uygulanabilecek acil müdahale yöntemi olarak Penepin Adrenalin Oto Enjeksiyonu kullanımının nasıl olduğu izlendi, ilaç elden ele dolaşarak inceleme ortamı yaratıldı. Amerika ve Avrupa ülkelerinde akran zorbalığı sebebiyle besin alerjisinden insan kayıplarının yaşandığı en üzücü paylaşım oldu.

Birinci bölümün son konuşmacısı Psikolog Fatima Keskin idi. Yemeğin ihtiyaç mı yoksa keyiften mi olduğu paylaşımını gerçekleştirdi. Köy ve kent sofrasının ortak ve ayrışan özellikeri üzerinde interaktif konuşmalar yapıldı.

İkinci bölüme geçmeden önce Yusuf Çağlayan, Türk tarımını korumak ve geliştirmek için uzun yıllar araştırmalar yapan Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk’ün 63 kitap, 2000 makale, 10000 (+) konferans sunumlarının olduğu hakkında paylaşımda bulundu.

Tarhana Osman” lakaplı Koçtürk’ün Karşıyaka Belediyesi tarafından ölümsüzleştiği haberini verdi.

İkinci bölümde öğretmen arkadaşlarımızdan Duygu Bulunmaz, öğrencileri ve aileleri ile birlikte bizlere keyifli bir münazara izletti. Sağlıklı besinler mi sağlıksız besinler mi tüketilmeli, sağlıksız besinlerin tüketilme sıklığı ne olmalı, dengesiz beslenmenin sosyal hayatımızda yarattığı olumlu-olumsuz durumlar konuları başlığı altında tartışmalar sürdürüldü.

Sağlıklı atıştırmalıklar ve keyifli sohbetler ile geçen aranın ardından panel ile gece devam etti. “En İyi Organik Tarım Çiftliği” ödüllü Karaoklar Organik Çiftliği ortaklarından Orhan Aztekin, çiftliğin tarihçesi, sürdürülebilir çiftlik olmanın önemi ve organik tarım yaparken nelere dikkat ettiklerini belirtti. Neriman Ekinci organik üretim yapan firmaların nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatırken organik ürünleri organik olmayan ürünlerden nasıl ayrıt edebileceğimizin püf noktalarını bizlerle paylaştı. Doğal ve organik kelimelerinin birbirinden farklı olduğu vurgusunu yaptı. Her şeyi organik alamasak da en çok tükettiğimiz birkaç ürünü organik alarak sağlığımızı destekleyebileceğimizi belirtti. Organik ürünlere olan talep arttıkça organik tarım yapan kişi ve kurumların artacağını belirtti. Tarım Bakanlığı’nın organik üretim yapan yerleri çok iyi denetlediği ve sertifika almanın oldukça zor olduğunu anlattı. Gıda mühendisi Emine Ceylan, paketli gıdaların içeriğindeki çin tuzu, trans yağ gibi maddelerin nelere yol açabileceğini tatlı bir şekilde bizlere aktardı. Çocuklarımızın beslenmesinde hazır gıdalardan uzak durarak evde gıdalar hazırlamanın önemi üzerinde durdu.

PANELİSTLERİMİZ ÖNERİYOR: İZLE, OKU, TAKİP ET!

Food, Inc. Belgeseli

Gıda Dedektifi

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade