Öğretmen Kulübü Vol. 105 (26 Ekim 2018)

Tema: Alternatif Eğitim

Tema: Alternatif Eğitim

Program Akışı:

18.30–19.00: Açılış

Sunumlar:

19.00–19.15: Doç Dr. Makbule BAŞBAY-Ege Üniversitesi
19.15–19.30: Cevat AYNA — Mutlu Öğrenme Sınıfı
19.30–19.45: Murat KÜÇÜKGİRGİN — Açık İnovasyon Derneği
19.45–20.00: Ara
20.00–21.30: Konuşmacılar
Uğur ERGENÇ — Renkli Orman Okulu
Zeliş KURT — Haykıran Adem Saatçi İlkokulu
Ayfer İŞLEK — İzmir Orman Okulu
Hasan DAĞ — Baba Destek Programı
Pınar ÖZLEM — Ev Okul Annesi

Öğretmen Kulübü’nün 105. buluşmasını Zikzak Grup ve İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) işbirliği ile 26 Ekim 2018 Cuma günü Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik.

İZEK’in ikinci büyük etkinliği olan “Alternatif Eğitim” temasına 90 misafirimiz katılım gösterdi.

Gecenin ilk bölümünde konuklarımız 15 dk’lık zaman dilimlerinde kendi eğitim deneyimlerini ve çalışmalarını bizlere anlattılar. Sunumların hemen ardından yapılan soru cevap bölümleri ile akıllarımızdaki cevap bekleyen sorular aydınlatıldı.

Doç. Dr. Makbule BAŞBAY; Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi — Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı’nda öğretmen adayları için nasıl işler çıkarıldığını bizlere aktardı. Öğretmen eğitimlerine yönelik yapılan çalışmalardan ve alternatif eğitimin kazandırdıklarından yola çıkarak bir dolu deneyim paylaştı. Çocuklarımız için doğanın, son derece verimli bir öğrenme ortamı olduğundan söz etti ve annelik serüvenindeki paylaşımları da oldukça ilgi çekiciydi. Serbest oyun zamanlarında çocukların ne de çok deneyim biriktirdiğini hatırlattı bizlere, tıpkı bizim çocukluğumuzda da olduğu gibi. “Sanat eğitimi değil de eğitimde sanat önemlidir aslında” dedi. Çocukların, eğitimde pasif nesne olmadığını haklı çıkaracak söylemlerle, şartları nasıl iyileştirebiliriz üzerine deneyimlerini de bizlerle paylaştı.

Cevat AYNA; Aydın- İncirliova Osmanbükü Köyü’ndeki “Mutlu Öğrenme Sınıfı” hatta bu yılki minik grubu ile “Mutlu Musmutlu Öğrenme Sınıfı” adını verdiği sınıfında yaptığı verimli çalışmaları bizlere aktardı. Öncelikle sınıf yapısını klasik görünümden kurtardığını, öğrencilerin sınıfa terlikleri ile girip kendilerini rahat hissedebilecekleri şekilde sınıfta konumlandıklarından bahsetti. En önemli noktanın öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri mutlu bir ortam yaratarak sağlanabileceğine dikkat çekti. Çalışmalarının temelinin işbirlikçi, eleştirel ve kritik düşünmeye sevk eden,problem çözme odaklı olmasının öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini belirtti.

Sınıfa alınan bir kedinin bakımından, beslenmesine, hamileliğinden, alerjik etkilerine değin birçok alana dair bilgi ve deneyimleri, öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesine tanınan fırsat olduğunu belirtti. Birlikte öğrenmekten keyif alan öğrencilerle 21. YY becerilerini destekleyici dijital okur yazarlık, üç boyutlu yazıcı kullanımı, arduino kullanımı gibi çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif katılım gösterdiklerini böylelikle öğrencilerin çevreye karşı farkındalık geliştirerek öğrenme süreçlerine devam ettiklerini ifade etti.

Murat KÜÇÜKGİRGİN; HacknBreak’in, geleceğin teknoloji konularına odaklı insanları ile kurumları buluşturan Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı olduğunu belirtti. “Yeniden” dünyaya yön verecek fikirler yaratmayı hedeflediklerini de ekledi. Farklı disiplinlerdeki geliştirici ve girişimci topluluklarının en üretken, en zeki insanlarını aynı mekanda ve ortak bir hedef için zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kurgulandığını ifade etti. Etkinliklerde hackathonlar, ideathonlar, StartupTalks, workshoplar, mentorluk seansları ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği paylaşımlar heyecan vericiydi. Paylaşılan en özel kareler, metropolün koşuşturmacasından uzaklaşmanın bizlere iyi geleceğini hissettirdi. İzmir’in, çevresel, kültürel ve altyapı olanakları itibariyle böyle bir formatta yapılacak etkinlik için en ideal yer olması da biz İzmirliler için oldukça değerli.

Gecenin ikinci bölümü Pecha Kucha; Japonca’da “çene çalmak” formatında ilerledi.

Sunumlar her 20 saniyede bir değişen toplam 20 görselin anlatımı şeklinde eğitici ve eğlenceli şekilde gerçekleşti.

Uğur ERGENÇ; Renkli Orman İlkokulu’ nun temel felsefesinin Reggio Emilia Yaklaşımı temelli projelere dayandığı, demokratik okul olarak her öğrencinin fikrinin önemli olduğu vurgusu ile sunuma başladı. Projelerin bir provokasyon ile başladığı, yarı yapılandırılmış olan çalışmaların öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Gün içerisinde öğrencilere tanınan serbest zamanların ne denli verimli olduğu ve öğrencilerin keşif süreciyle bir dolu deneyime sahip olduklarını açıkladı.

Zeliş KURT; bir köy okulunda başlayan hikayesinde karşısına çıkan zorlukları doğada yaptığı çalışmalar ile nasıl üstesinden geldiğini paylaştı. 4 yıldır okulunun bahçesindeki 8 ağacı orman gibi gördüklerinden, uyguladığı duyu eğitimleri ile öğrencilerin bedenlerini keşfettiğinden bahsederken, uzamsal bakış açısı ile derinlik algısı, çizim kabiliyeti, matematik becerileri gibi alanlar üzerindeki deneyimlerini aktardı. Özel eğitim öğrencisinin bu yolda çok yol kattediğine dikkat çekti.

Ayfer İŞLEK; Bornova- Kavaklıdere Köyü’ nde açılmış olan İzmir Orman Okulu’ nun işleyişi, kuruluş amacı ve faaliyet gösterdiği alanlar hakkında açıklamalarda bulundu. Hafta sonları çalışan kurumda, öğrencilerin doğayı keşfetme, doğa ile bütünleşme, araştırma yapma ve kendine güven duyma alanlarına yönelik beslendikleri bilgisini aktardı. Tamamen orman içinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde öğrencilerin süreçten keyif aldıkları ve kendi sınırlarını öğrendiklerini ifade etti. Ormanın kendiliğinden “Dikkatli Ol” mesajı verdiği, bu nedenle çocukların daha fazla özen gösterdiği; gözetilmesi gereken hayvanlar ve bitki türlerine yönelik kendiliğinden öğrenmenin olduğunu paylaştı.

Hasan DAĞ; “İlk İş Babalık” sloganı ile sunumuna başlangıç yaptı. Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) ile ilgili yapılan çalışmaları paylaştı. Programın içeriği, uygulanma biçmi ve sonrasında nelerin yapıldığına dikkat çekti. Süreçte babaların birbirleri ile deneyim paylaşımlarında bulunduklarından bahsetti. Çocuklarla derin ilişki kurmanın ne denli önemli olduğunu vurguladı. Ev ortamında cinsiyetçi bakış açısını kaldırıp işbirlikçi tutum sergilemenin gerektiğinden bahsetti. Kültürümüzde annenin çocuk bakımı üzerinde daha baskın bir role sahip olması sebebiyle “Anne Dostu Bez” var, “Baba Dostu Bez” yok gibi örneklemeler vererek yanlışları değerlendirdi. Sağlıklı bir iletişim için gönülden gönüle köprü kurmanın önemini aktararak paylaşımını taçlandırdı.

Pınar ÖZLEM; Medeni Hukuk alanında doktora diplomalı bir avukat ve üç çocuk annesi olarak kendini bizlere tanıttı.

Aile olarak okulsuz eğitimi seçtiklerinden, çalışan ebeveynlerin çocuklarının da okulsuz eğitim yapabilir durumda olduklarından bahsetti.

Eğitim alanında uzman olmayan bir kişi çocuklara her şeyi öğretemez ki? algısını kırmak için “Bilgi öğretilmez, bilgiye ihtiyacı olan kişi o bilgiyi kendisi öğrenir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Önemli olanın çocuklara öğrenmeyi öğretebilmek olduğunu belirterek bunun için de bir yetişkinin bir çocuğa yol gösterici olabileceğini

ifade etti. “Okulsuz Eğitim” ve “Ev Okulu” kavramlarının birbirinden farklı olduğunu belirtti. Ev okulunda, okul sisteminin evde yaşatıldığı, okulsuz eğitim sisteminde ise tamamen öğrenecek olan kişinin güdümüne göre ilerleme sağlandığını açıkladı.

“Okulsuz eğitimin dezavantajları neler?” sorusuna avantajlarının çok daha fazla olduğu tek dezavantajın “toplum içinde radikal kalmak” şeklinde olduğunu tanımladı.

Okulsuz eğitimin kolay yanlarının çocukla kurulan iletişimin niteliğinin kaliteli olması olduğunu açıklarken zor yanlarının ise yüksek konsantrasyon, gözlem, emek, sabır ve zaman olduğunu belirtti.

Okulsuz eğitim için 3 önemli noktaya vurgu yaptı. Birincisi bol okuma ve sohbet etme, ikincisi doğa ve kültür gezileri, üçüncüsünün ise sosyal ilişkiler olduğunu ifade etti.

Merak edenler, detaylı araştırma ve destek almak isteyen kişiler için; yabancı dillerde çok kaynak olduğunu ifade etti.

Türkçe olarak tecrübe paylaşımı için http://www.yabanelma.com/;

Teori paylaşımı için kendi blog sayfası olan http://sormabulmadunyasi.blogspot.com/, Grup desteği almak için “Unschool-Homeschool Türkiye” Facebook sayfasını önererek paylaşımını sonlandırdı.

Keyifli ve bol öğrenmeli bir akşam, 110. buluşmanın Aile ve Gıda Alışkanlıkları temasında olacağı ve birçok katılımcı ile eğlenceli bir akşam daha yaşanacağı duyurusu ile sonlandı.

https://www.powtoon.com/c/fNnH6mMFITS/2/m

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

İzmir Eğitim Kooperatifi

Written by

izmiregitimkoop

İzmir Eğitim Kooperatifi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade