De gewone man

Jan Wietsma
May 29, 2017 · 2 min read

on Tuesday, 25 June 2013.

Tijdens het laatste rondetafelgesprek over de accountancybranche in de Tweede Kamer ging het er wederom hard aan toe. De politiek lijkt de accountancybranche niet te begrijpen en vice versa. De politiek heeft er moeite mee dat accountants hun verantwoordelijkheid ‘wegwuiven’ als organisaties in de problemen komen. Voor de politiek is het onbegrijpelijk dat accountants geen waarschuwingssignalen afgaven bij Vestia, Amarantis en SNS, maar daarentegen wel een accountantsverklaring — zonder enig voorbehoud

De kiezers begrijpen het niet

Politici kunnen en willen dit niet aan hun kiezers uitleggen. De maatschappelijke kosten van de bestuurlijke en financiële debacles zijn immers hoog, en ze raken uiteindelijk iedere belastingbetaler. Hoe komt het dan dat de accountant dit niet heeft gesignaleerd? Die vraag zweeft nog steeds boven de markt en de accountant heeft hier nog steeds geen afdoend antwoord op weten te formuleren.

Ongeloofwaardige kloof

De politiek en het maatschappelijk verkeer lijken de standaardreactie van de accountant dat er ‘een kloof is tussen wat de maatschappij verwacht en wat de accountant doet’ ook niet meer te slikken. Logisch, als je al bijna 15 jaar volop in de schijnwerpers staat en je niet verder komt dan je te beroepen op een ‘verwachtingskloof’. Enig medeleven is dan ook niet meer te verwachten. Kennelijk ontbeert het beroep dan elke vorm van innovatie en communicatiemiddelen om een brug te slaan naar het maatschappelijk verkeer. De accountant is er tenslotte voor het maatschappelijk verkeer en niet andersom. Dus is de accountant aan zet.

Het gaat om normen niet om regels

Maar hoeveel affiniteit heeft de accountant nog met het maatschappelijk verkeer? Kan de accountant aan duizenden huurders van een woningbouwcoöperatie uitleggen hoe het komt dat er voorlopig geen geld is voor renovaties of nieuwbouw en wat daarbij zijn rol is geweest? Signaleert de accountant wel dat het maatschappelijk verkeer in eerste instantie vraagt of er conform maatschappelijke normen is gehandeld en pas in tweede instantie of de accountant wil controleren of de regels goed zijn toegepast? Kortom, wanneer gaat de accountant het debat aan met de gewone man uit de samenleving?

Accountantsdag 2013

De Accountantsdag 2013 staat in het teken van signaleren en communiceren, maar daar hoeft u wat mij betreft niet mee te wachten tot 27 november.

De column is op speciaal verzoek keer verzorgd voor Accountancynieuws nummer 13 (pdf) van 21 juni 2012

janwietsma

Jan Wietsma is AA accountant

    Jan Wietsma

    Written by

    janwietsma

    Jan Wietsma is AA accountant