Het gaat niet alleen om cijfers maar ook om gedrag

Jan Wietsma
May 29, 2017 · 3 min read

on Tuesday, 02 July 2013.

DE ROL VAN DE ACCOUNTANT VERANDERT

Van oudsher houdt u zich als accountant bezig met cijfers. Of u nu controleert, samenstelt of een aangifte doet. U bent opgeleid om vast te stellen of de cijfers kloppen en of er conform wettelijke en/of verslaggevingsregels is gerapporteerd.

Met gedrag doet u niet zo veel als accountant; het is u niet geleerd om daar rekening mee te houden, en wellicht vindt u het ook wel wat soft om met gedrag bezig te zijn. Misschien bent u wel de mening toegedaan dat gedrag iets is voor psychologen

De wereld verandert

Maar de wereld is aan het veranderen. Door de alsmaar toenemende data, de opkomst van de beleveniseconomie is het steeds lastiger om alleen op basis cijfers en regels vast te stellen of een rapport of aangifte aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Het onderliggende gedrag van uw klant, maar ook van u en uw collega-vennoten en de medewerkers bij u op kantoor hebben grote invloed op de wijze waarop gerapporteerd, gecontroleerd en geïnterpreteerd wordt. Het objectiveren van de gedragscomponent in het verhaal achter de cijfers wordt daardoor steeds belangrijker.

Kent u de antwoorden op deze vragen

Daarbij gaat het om het geven van antwoorden op vragen als

 • Heb ik zicht op de ethische voorkeursstijlen van mijn medewerkers in het controleteam?
 • Wat weet ik van de intrinsieke motivatie van mijn collega’s in het vennotenteam?
 • Is de informele sfeer wel de werkelijke reden waarom medewerkers bij mij komen werken?
 • Hoe blijf ik kritisch bij klanten die ik zelf graag mag?

Full•Finance signaleert — onder andere door participatie in overleggen met hierna genoemde partijen — dat de belastingdienst, toezichthouders en bankiers er meer en meer van uitgaan dat u als kantooreigenaar en accountant antwoord kunt geven op bovenstaande vragen.

Maak uw organisatie scherper en slagvaardiger

Gelukkig zijn er de afgelopen jaren diverse gevalideerde methoden ontwikkeld waarmee u snel antwoord kunt krijgen op bovenstaande vragen. Met de uitkomsten van de methode kunt u uw organisatie scherper en slagvaardiger maken, waardoor het risico op faalkosten wegens onjuiste aannames ook structureel lager komt te liggen.

Voorbeelden van methoden om gedrag te meten

Mijn collega ir. Tonny Dirkx en ik zijn opgeleid als gedragsdeskundige in de sociaal-economische context. Wij leggen u graag uit hoe u meer zicht en grip krijgt op het gedrag in uw organisatie. Methoden die we daarbij kunnen inzetten zijn:

 • De vennotenanalyse geeft u inzicht in de sterke en zwakke punten van het vennotenteam, u ziet hoe u de talenten van de verschillende vennoten inzet en u krijgt aanbevelingen hoe u het rendement van de individuele vennoot en het totale vennotenteam kunt vergroten. U kunt de vennotenanalyse tevens inzetten voor het screenen van potentiele vennoten.
 • De teamanalyse geeft u inzicht in de sterke en zwakke punten van het controle- of samenstelteam. Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Waar liggen de riscio’s en hoe komt het dat het ene team sterker is dan het andere?
 • De ethiekwijzer geeft u inzicht in de ethische voorkeursstijlen van u, uw medevennoten en uw medewerkers. Waar loopt u als organisatie risico’s om niet conform wet- en regelgeving te handelen. Op welke wijze stelt u een team samen dat professioneel krtiisch is en blijft.
 • De ondernemerswijzer geeft u inzicht in het gedrag van uw klant. Wat beweegt uw klant daadwerkelijk en hoe koppelt u de juiste medewerker aan de juiste klant?

Meer weten? Maak een afspraak

Bent u nieuwsgierig geworden, of wilt u weten wat eerdergenoemde methoden voor uw organisatie betekenen? Maakt dan een afspraak door een e-mail te sturen naar Maar u kunt ook contact opnemen met ons secretariaat 055–355 9979 zij plannen graag een afspraak in met Tonny Dirkx of mij.

Aantrekkelijk aanbod

Als u voor 1 september een afspraak met hen maakt dan hebben zij een aantrekkelijk aanbod voor u indien u besluit daadwerkelijk aan de slag te gaan met het in kaart brengen van gedrag in uw organisatie.

Een bewerking van dit artikel is verschenen in de Full Finance Nieuwsbrief van

janwietsma

Jan Wietsma is AA accountant

  Jan Wietsma

  Written by

  janwietsma

  Jan Wietsma is AA accountant