Werken aan een duurzame klantrelatie

on Tuesday, 09 June 2015.

NEEM DEEL AAN DE SUCCESVOLLE LEERGANG MKB-KREDIETCOACH

Op 29 juni 2015 studeren 12 accountants af als gecertificeerd MKB-kredietcoach. Deze accountants zijn in september 2014 begonnen aan een voor hen toen nog onbekend traject. Er waren geen referenties over de opleiding. Ze wisten niet of ze er ook daadwerkelijk iets mee konden. Maar ze namen het risico en gingen de uitdaging aan. Bij een tussentijdse evaluatie december 2014 bleek al dat ze allemaal positief waren over de opleiding. Dat zijn ze nu nog steeds. Waarom?

Waarom?

Dat is een vraag die de deelnemers en docenten vaker hebben gekregen. Waarom zijn deze mensen zo enthousiast. Zo enthousiast dat ze op een enkele uitzondering na — bijvoorbeeld door een stevige griep — achttien maandagavonden vanuit alle streken van het land naar De Keet in Heerde kwamen. De redenen die de deelnemers aangeven:

 • Het is een confrontatie met jezelf. Je denkt dat je als accountant wel weet hoe jij op een ondernemer overkomt. Maar tijdens de leergang hebben we geleerd dat je als accountant veel effectiever kunt zijn als je meer weet over je eigen gedrag als ondernemer, coach en adviseur.
 • Het is een confrontatie met jezelf, omdat je als accountant gedwongen wordt op zoek te gaan naar wat de ondernemer daadwerkelijk drijft. Je leert wat objectief luisteren echt inhoudt. Je wordt onafhankelijker en dat is goed voor ondernemer en jezelf.
 • Het financieringslandschap is zo aan verandering onderhevig. Wil je als accountant je klant goed bij kunnen staan, dan moet jij je kennis op dit terrein bij laten spijkeren.
 • Het is altijd goed om tien of vijftien jaar na je accountantsopleiding eens een leergang te volgen. Het geeft je nieuwe inzichten, je verfirst je kennis en je voorkomt dat je vastroest.
 • Je leert veel over je eigen kantoor. Je leert hoe je er voor kunt zorgen dat je als kantoor beter op je klantbehoeften kunt aansluiten. Je leert hoe je een duurzame relatie met je klant opbouwt, waarvoor ook nog betaald. wordt.

Wat?

Maar als lezer vraagt u zich misschien ook af. Wat zorgt er nu voor dat die accountants zo enthousiast zijn? Ook hier een aantal reacties op een rij:

 • De praktijkgerichtheid van de docenten. Martijn Driessen die alles weet over ondernemerschap en ondernemersgedrag. Karin Kleingeld met haar focus op marketing. Luc Vermeulen die je dwingt na te denken over de inrichting van je eigen businessmodel, waardoor je ook anders tegen de businessmodellen van je klant gaat aankijken. Age Douma die je als oud-bankier meeneemt in de het denken van kredietbeoordelaars en Jan Wietsma die een goed overzicht geeft van het veranderende financieringslandschap en de rol die je daarin als accountant kan pakken. En tot slot natuurlijk Jurroen Cluitmans die als praktijk- en studiebegeleider bewaakt of het curriculum van het beroeps- en opleidingsprofiel wel wordt gevolgd.
 • De interactiviteit tussen de groep en de docenten. Maar ook tussen de deelnemers onderling. Het is nooit ‘saai’.
 • Je kunt direct met het geleerde aan de slag. Het toepassen van hetgeen je geleerd hebt staat voorop.

Hoe?

Een vraag die dan natuurlijk gesteld moet worden is hoe zorgt de leergang er voor dat je er direct mee aan de slag kan? Ook hier een aantal reactie op een rij.

 • Nagenoeg alle opdrachten werk je in groepjes uit. Waarbij het direct kunnen toepassen in de praktijk voorop staat. Je ontdekt iedere les weer, ik heb weer iets bijgeleerd.
 • De casuïstiek die wordt gebruikt is afkomstig uit de dagelijkse praktijk. Het is herkenbaar. Daardoor ga je nadenken over de vraag, zou ik het zelf zoveel anders hebben gedaan, zonder de kennis die ik heb opgedaan in de leergang.
 • De tools die je meekrijgt om actief aan de slag te kunnen gaan met hetgeen je geleerd hebt. Het Kredietpaspoort is zo’n tool waarmee je in staat bent om je klanten beter te begrijpen en te begeleiden.

Duurzame relatie

Even belangrijk is de ervaring van de deelnemers dat de leergang er voor zorgt dat de relatie met je klant duurzamer wordt. Je begrijpt hem beter waaroor je deze beter kan begeleiden. De deelnemers merken op dat ze op een andere manier met de klant aan de slag gaat. Een deelnemer merkt op dat hij sinds hij begonnen is met de opleiding zich niet meer met samenstellen heeft beziggehouden. Hij is nu de hele dag bezig met coachen, sparren en begeleiden. Een andere deelnemer heeft meerdere ondernemersgroepen opgezet. Ondernemers spreken onder begeleiding van hem door over gemeenschappelijke kansen, individuele valkuilen. Door zijn nieuw aangeleerde vaardigheden kan hij de ondernemers effectief coachen om als ondernemer succesvol te zijn. Weer een andere deelnemer merkt op dat hij sinds de leergang heel andere gesprekken voert met de bank en andere financiers.

Omgeving

De vraag die dan rest is merkt de omgeving daar dan ook iets van? In ieder geval wordt de opleiding opgemerkt door nieuwe financiers. Zij merken op dat de leergang er voor zorgt dat ondernemers beter worden geholpen en de kwaliteit van de financieringsaanvragen omhoog gaat. Een organisatie als de KvK merkt op dat degene die de leergang hebben gevolgd, duidelijk voorop lopen in het begeleiden van ondernemers bij coaching en financieringsvraagstukken. Maar ook de overheid, toezichthouders, beroeps- en belangenorganisaties volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de leergang met interesse.

Start nieuwe opleiding

Wellicht dat u na het lezen van deze bijdrage denkt. Ik vind deze leergang ook wel interessant. Op 14 september 2015 start de tweede leergang. Dit keer in Utrecht. Klik hier om de studiegids te ontvangen?

Voorlichtingsbijeenkomst

Wilt u nog wat meer te weten komen over de leergang. Meldt u dan aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op 16 juni 2015 in bij NDC in Den Hommel in Utrecht. Aanvang 16.00 uur. Eindtijd 18.00 uur. Aanmelden kan hier.

Korting voor de early-birds

Als u zich voor 1 juli 2015 aanmeldt ontvangt u een korting van 5% op de reguliere cursusprijs. Aanmelden doet u hier.

Coproductie

De leergang is een co-productie van Full Finance, MKB-kredietcoach, Entrepreneurscan en #Teachmeso