Hello World JAVA

ในหัวข้อนี้ผมจะพาเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ก่อนอื่นเลยต้องมีเครื่องมือก่อน อย่างส่วนตัวผมก็จะใช้ Atom หาโหลดได้ฟรีจาก https://www.sublimetext.com/3

เมื่อโหลดมาแล้วเปิดโปรแกรม ก็จะพบหน้าจอนี้

ให้ทำการสร้างไฟล์ ชื่อ Hello.java บันทึกไว้ไหนก็ได้ แต่ต้องจำได้นะครับ ว่าเก็บไว้ที่ไหน อย่างของผม เก็บไว้ใน Documents/javathailand/java-basic/

ตามภาพนี้

ให้ทำการเขียนโค้ดลงในไฟล์ Hello.java ดังนี้

class Hello {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println(“Hello World”);
 }
}
อธิบายโค้ด
ขออธิบายเฉพาะส่วนของ System.out.println นะครับ เพราะส่วนอื่นๆ นั้นต้องใช้ความรู้ทาง OOP ซึ่งจะอยู่ในหัวข้อต่อๆ ไป
System = การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับระบบ
out = การสั่งการเกี่ยวกับระบบ output หรือระบบการแสดงผล
println = สั่งพิมพ์ข้อความออกมาทางจอภาพ

เปิดโปรแกรม cmd ขึ้นมา แล้วเปลี่ยน directory ไปยังที่ที่เราเก็บโค้ดไว้

จากนั้นทำการสั่ง คอมไพล์โค้ดที่เราเขียน ด้วยคำสั่ง

javac Hello.java

และทำการสั่งรันโปรแกรม ด้วยคำสั่ง java Hello

เพียงเท่านี้คำสั่งก็ทำงานแล้วครับ